marți, 13 noiembrie 2007

Dan Culcer. Așa a început supravegherea

Așa a început supravegherea. Din mai 1971 devenisem redactor la revista Vatra din Târgu Mureș. Poeta Mara Nicoară, jună informatoare a Securității, care semna uneori și Dona Alba, alături de alții, pe care nu i-am identificat încă, precum Mureșan Gabor, au început să furnizeze note la cerere sau din proprie inițiativă.
Textul aici editat și publicat este brut, copiat de pe foile din
Dosarul Nr.101817, volumul 5. Voi redacta și eu note, note explicative. Voi încerca să evit indignarea și invectivele.
Voi încerca să evit deasemenea punerea orgolioasă în valoare a persoanei mele. Nu am fost un erou, nu am fost disident, fiindcă prea mulți așa-zis disidenți s-au dovedit a fi fost și agenți de influență, informatori, provocatori, activiști de tineret și de partid reciclați sau răspopiți.
Am vrut să fac doar câteva lucruri normale, conforme ipoteticei mele vocații scriitoricești și critice, să scriu adică literatură cât mă ținea "talantul" (cum ar fi spus Anton Pann) și să particip la recuperarea valorilor românești diseminate în lume, scăpate de distrugerea prin acculturație violentă pe care o practicase puterea colonială sovietică-rusă, cu ajutorul cozilor de topor, români sau alogeni.
Dar, pentru mine, principala funcție a editării acestor documente, dincolo de valoarea lor istorică eventuală, ar fi să contribuie la completarea listei ofițerilor securității, adică ai poliției politice, listă care va trebui să servească la acuzarea acestora pentru activități ilegale, anticonstituționale, control al corespondenței și ascultări telefonice, în cazul meu, fără avizul justiției.
Nu sunt naiv, Securitatea ar fi putut obține ușor un astfel de aviz. Delirul de putere al acestei instituții, braț înarmat al terorii de partid și de stat, nu avea limite. Nu se respectau nici măcar legile votate de Marea Adunare Națională a României socialiste, legi pe care Securitatea trebuia teoretic să le facă respectate.
Poate a mai rămas o leacă de dorință și de voință întru dreptate în lumea din care ne tragem.
Și va veni momentul când conducerea CNSAS va fi acuzata de tăinuire de probe, pentru că refuză, sub diferite pretexte, publicarea listelor de ofițeri ai securității care au făcut toți poliție politică.
Legea 187, art. 24 mai precizează: “Nedeconspirarea unui colaborator al Securitatii constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. "
Nu doar ca să evit rigorile legii, deconspir deci pe cei care au colaborat cu Securitatea și solicit conducerea CNSAS să respecte legea pe care zice că nu o poate aplica din cauze inventate.
Mai ar fi de imaginat concret delirul de putere de care erau probabil cuprinși ofițerii de securitate care știau despre mine mai mult de decât puteam ști eu însumi la un moment dat, sau doar credeau că știu, ceea ce era probabil tot atât de delirant. Desigur destinul meu probează faptul că nu puteau ști tot, altfel nu aș fi putut obține pașapoarte înainte de 1986. Și nici nu aș fi putut face credibil scenariul care a permis exfiltararea soției mele împreună cu doi copii, din două căsătorii diferite, dintre care unul nu era al ei. Doar dacă cuprins și eu de paranoia, nu voi accepta că știau și ne-au lăsat să emigrăm fiindcă asta le convenea. Documentele rămase în dosare nu probează această ipoteză, dar celelalte, cele extrase de ofițeri, ce ar putea proba oare?
Dan Culcer
P. S. Mulțumesc celor care m-au ajutat să recuperez documentele aflate acum în arhivele CNSAS, istoricului Mircea Stănescu, vărului meu Petre, care mi-a arătat atîta prietenie vie în toate împrejurările, prietenilor de la INMER.
Ordinea documentelor este invers cronologică, așa cum au fost ele îndosariate de Securitate.
ARHIVA CNSAS. Dosar nr.101.817, vol.5, care conţine un număr de 80 file.
Renumerotarea, atestată de funcționarii CNSAS pe ultima pagină, dovește că numeroase file ale dosarului originar au fost extrase și probabil distruse de Securitate înainte [?] de predarea arhivelor către depozitarul actual. Iată tot ce a rămas. (D. C.)


REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA
MINISTERUL DE INTERNE

ARHIVA FOND INFORMATIV
Dosar Nr.101817
Vol.Nr.5

16505/5
MINISTERUL DE INTERNE
Inspectoratul Judeţean Mureş
Serviciul I

15.12.1973
se aprobă
ss lt.col. indescifr.
REFERAT
Privind trecerea în supraveghere informativă
generală a numitului Culcer Dan-Constantin

Numitul Culcer Dan-Constantin născut în anul 1941, luna 06, ziua 15, localitatea Sulina-Tulcea, tata Alexandru, mama Ersilia, naţionalitatea română, cetăţenia română, studii Fac.filologie, profesia de bază profesor, unde lucrează şi funcţia Redacţia „Vatra”.Tg.Mureş, redactor, antecendente politice-. Domiciliul Tg.Mureş, Aleea Cornişa nr.10.
Motivul trecerii în supraveghere informativă generală: are manifestări duşmănoase la adresaregimului socialist.

Semnătura ofiţerului,

Ss Mr.Buzogany Bela

De acord
Ss lcol.ss indescifr.

REFERAT
22.10.1976

Numitul Culcer Dan Constantin la data de 15 dec.1973 a fost luat în atenţia problemei fiindsemnalat cu unele comentarii negative şi tendenţioase.
Intrucît cel în cauză a devenit membru PCR în prezent avînd o comportare corectă propunscoaterea lui din evidenţă şi clasarea materialului la Bir. de Informatică şi documentare.
Ss Lcol.GramaN.

MINISTERUL DE INTERNE STRICT SECRET
INSPECTORATUL JUDETEAN MURES Ex.nr.1
Nr.S-008018 din 3 iunie 1976

Cerut de 103-GN
NOTA

O sursă [adică biroul ilegal de control al corespondenței, ce funcționa în localul Poștei române] a biroului nostru ne-a informat că, obiectivul dv. „Dan”, i-a relatat numitului [ Vasile Spoiala] din Oradea, str… br..sc..ap…următoarele:
„Nu cred că are rost să-i scrii lui [Réz Pál] acum. Dar cînd vei fi la Budapesta să-l cauţi neapărat.
În ultimă instanţă apariţia traducerii i se datorează lui.
Eu voi fi la Pesta între 25 august – 1 septembrie, la întoarcerea de la Poznan. Am să aflu atunci care este, vorba cunoscutului post de radio, „evoluţia situaţiei”.
Pace şi prietenie, Dan…”

Ti-2 ex.
Rd.nr.02522-1670
MINISTERUL DE INTERNE STRICT SECRET
INSPECTORATUL JUDETEAN MURES Ex.nr.1
Nr.007028 din 24 03 1976

Cerut de 103-GN
NOTA

O sursă a organelor noastre ne-a informat că obiectivul dv. „Dan” i-a relatat numitului ANTON COZMA din Dumbrăveni, Sibiu, str.T.Vladimirescu nr.34, următoarele:
la „„Dragă Anton…. Consfătuirea S.F. despre care am vorbit va avea loc începînd cu ziua de 12.04.1976 la Institutul de fizică atomică de la Măgurele-Bucureşti cu Dr.ing.Petre T. Frangopol (tel.acasă Bucureşti 31.73.64) care se ocupă de organizare. Trebuie reţinut un loc la hotel. Te rog să vezi dacă la Dumbrăveni s-a comandat vreun exemplar din cartea mea „Citind sau trăind literatură”.
Am nevoie de o ridicare a tirajului. Fireşte că nu e vorba de prea multe exemplare acolo dardacă nu curge pică”. In cazul în care vezi că se lasă greu, propune o întîlnire cu autorul (spunecă ai vorbit cu mine) la liceu”.

F.A
2 ex. RD nr.02522-886
MINISTERUL DE INTERNE STRICT SECRET
INSPECTORATUL JUDETEAN MURES Ex.nr.1
Nr.S-006625 din 23 II 1976

Cerut 103-GN
NOTA

O sursă a organelor noastre ne-a informat că numitul COSMA ANTON din Dumbrăveni,
str.T.Vladimirescu nr.34 i-a relatat obiectivului dv. „Dan” următoarele:
Roagă-l pe dl.IOAN CHIOREAN să mă scuze că nu i-am trimis cuprinsul cărţii mele o dată cu celelalte hîrtii, dar am fost foarte aglomerat la şcoală cu tot felul de treburi urgente şi nu-l aveam întocmit (iar la întocmirea lui am mai răzgîndit unele lucruri).
M-am uitat puţin peste SIMION, va fi o plăcere să scriu despre el în felul în care se cuvine ţinînd cont de tot ce trebuie ţinut cont. Voi trimite în orice caz articolul pînă în 25 febr.
MIRCEA OPRIȚĂ, mi-a trimis volumul său.
Aştept cu nerăbdare vreo veste în privinţa postului.

SM
2 ex.RD 02522-544
MINISTERUL DE INTERNE STRICT SECRET
Um 0647 Ex.nr.1
Nr.22-00359569

Către,
Inspectoratul Judeţean Mureş- Securitate

O sursă a unităţii noastre a informat că Societatea „Jules Verne” din Franţa, Paris, 19, Rue Des Petits-champs, i-a relatat lui Culcer Dan din Tg.Mureş, Aleea Cornişa, 10, ap.53, că este invitat
să participe cu o comunicare la Adunarea Generală a societăţii „J.Verne”, care va avea loc la Paris, sîmbătă 28 februarie 1976.

22.12.1975
Cpt.ss indescifr.
MINISTERUL DE INTERNE STRICT SECRET
INSPECTORATUL JUDETEAN MURES Ex.nr.1
Nr.S-001651 din 22.10. 1975

INFORMARE
S.I.
25.10.1975
ss.ltcol. Grama N.

O sursă a biroului nostru ne-a informat că, Dan Culcer, str.Primăriei nr.1 Tg.Mureş, Vatra, i-a relatat lui Vasile Spoială din Oradea, str.Iza nr.3, bl.S 10, sc.A, ap.1 următoarele:
„…Se aude că traducerile nu vor mai fi acceptate în revistele de tipul nostru. Nu-s bani. Se mai aude că, deci trebuie să ne grăbim. Se mai aude că ne vom autofinanţa, adică vom muri lent. Și că iar se vor face reduceri de posturi. Știi ceva ?…
Lucrurile stau aici prost. Gazeta devine tot mai bună, cum poţi vedea la o simplă răsfoire…
La primăvară vreau să plec, dacă dă domnul, la Polonia.
În Poznan e un congres de science fiction…Prieteneşte Dan”.

T.i. 2 ex.
Rd nr.02522-1127

Nota n.: Informarea nr.1058-75, privind pe sus-numitul, se află la S. I.
MINISTERUL DE INTERNE STRICT SECRET
U.M.0647 Buc. Ex.nr.2
Nr.S-12-c-00 din 345716
11 sept.1975

Către, U.M.DUD-Mureş-Sec.

O sursă a unităţii noastre ne-a informat că CULCER DAN din str.Primăriei nr.1 „Rev.Vatra” Tg.Mureş, jud.Mureş, a relatat Ambasadei Japoniei din Bucureşti:
„In urma unor lecturi ale unor reviste de popularizare ştiinţifică franceze în care se descrie jocul japonez numit GO am dorit să obţin informaţii suplimentare cu privire la istoricul jocului, sensul său şi regulile după care se desfăşoară. Negăsind surse de informare în bibliotecile pe care le frecventez mă adresez dvs. cu rugămintea de a-mi înlesni accesul la astfel
de surse bibliografice, presupunînd că în Japonia s-au editat cărţi şi într-o limbă pe care o cunosc (franceza) pe tema acestui joc… S-ar putea şi în limba engleză deoarece am pe cineva care mi-ar traduce…
Deoarece lucrez la o revistă informaţiile obţinute ar putea fi şi spre folosul unei eventuale rubrici de jocuri, pe care ne-o cer uneori cititorii noştri. Vă mulţumesc anticipat..”

11.09.1975
s-a cerut verificarea
în evidenţă

L.S. ss indescifr.
Redactat MN
3 ex.

Predat la S I în atenţia căruia se află DC
Ss indescifr.
MINISTERUL DE INTERNE STRICT SECRET
INSPECTORATUL JUDETEAN MURES Ex.nr.
Bir. de inform. şi document.
Nr.12-0023659 din 28 mai 1984

CATRE,
SERVICIUL I-A

Vă trimitem alăturat 1 vol. F.C. vol.208 privind pe CULCER DAN-CONSTANTIN, pentru a fi conexat la materialele pe care le posedaţi, cel în cauză fiind în atenţia ind.102-GN.

SEFUL BIROULUI,
ss. Maior Țarcă Angela

2 ex.
SI-SI
RD.0023011-362
MINISTERUL DE INTERNE STRICT SECRET
INSPECTORATUL JUDETEAN MURES Ex.nr.1
Nr.001058 din 18.07. 1975
S I

22.07.1975
mr.Grama N.
INFORMARE

O sursă a biroului nostru ne-a informat că, DAN CULCER, din Tg.Mureş, Aleea Cornişa nr.14, ap.33, printre altele, i-a relatat numitei Carmen Cioroianu din Bucureşti, str.Oborul Nou, 13, Bl.P-10, sc.2, et.3, ap.357, următoarele:
„..S-a făcut vreme frumoasă. In afară de noroi uscat şi umezeală pe zidurile caselor aici n-au
mai rămas urme. In Sighişoara, pe unde am fost, nenorocirea e mare, unele zone par strivite de un boldozer. Am scris pentru „România Liberă” un scurt reportaj. Cred că va apare. Mi-e tare scîrbă de modul umflat în care s-a scris prin ziare. Drama nu poate fi redată cu vorbe pompoase şi standardizate. N-aş fi vrut să scriu nimic. Am încercat un ton ponderat..”.

TI-2 ex.
Rd.nr.02522-678

Nota b.: Informările cu nr.311; 324-875
Privind pe sus-numitul, s-au dat la S.I.
MINISTERUL DE INTERNE STRICT SECRET
INSPECTORATUL JUDETEAN MURES Ex.nr.1
Nr.00427 din 10 mai 1975

INFORMARE

O sursă a biroului nostru ne-a informat că obiectuvl dv. „DAN”, în perioada de 07.11.1974 – 10.05.1975, a avut următoarele legături:
1. FAITER ION, Constanta, Aleea Crinului nr.6, bl.B.6, sc.B, ap.24;
2. BODOR ALEX., Cluj-Napoca, str.Donath, nr.162;
3. POPA MIRCEA, Cluj, str.E. Racoviţă, 21;
4. COSMA ANTON, Dumbrăveni, 3130-Sibiu, str.T.Vladimirescu,nr34
5. Biblioteca americană, Bucureşti, str.Alex. Sahia 7-9;
6. PETRESCU RADU, Bucureşti, str.Pitar Moş-23;
7. BUGARIU VOICU, Bucureşti, revista „Luceafărul”, P-ţa Scînteii-1;
8. OLĂREANU COSTACHE, Bucureşti, str.Al.Magheru nr.11;
9. ȘERBU VALENTIN, Tulcea, str. Mircea Vodă nr.25;
11. SIMIONESCU MIRCEA, Bucureşti, sect.1, str. Belgrad 3;
12. UNGUREANU V[era], Cluj, str.Universităţii 3, ap.3;
13. CIOROIANU CARMEN, Craiova – Post Rstant

SM-2 EX.
Rd.nr.02522-226
MINISTERUL DE INTERNE STRICT SECRET
INSPECTORATUL JUDETEAN MURES Ex.nr.1
Nr.00311 din 01.03.1975
Cerut 103-GN
INFORMARE

O sursă a biroului nostru ne-a informat că ing.LENGHEL GHEORGHE din Baia Mare str. G. Coşbuc 12, ap.71 i-a comunicat obiectivului dv. „DAN” următoarele.
„…Alăturat îţi trimit adresele belgienilor pe care tanti Catiţa le-a găsit în poşeta ei, cînd şi-a făcut ordine în ea. Todor din Texas mi-a dat de asemenea adresele unor buni cunoscuţi şi prieteni de ai lui ca tu să le scrii că cine eşti, a cui băiat eşti, cu ce te ocupi, etc. etc. şi că ai dori
mergi în America pentru a scrie despre viaţa românilor de acolo, cum şi-au început viaţa, ce au realizat şi peste cîte peripeţii au trecut. Adresa aceasta mi-a dat-o TODOR încă în toamnă însă cînd am vorbit odată la telefon cu DILA şi i-am spus ce mi-a spus TODOR şi că mi-a dat nişte adrese mi-a spus DILA să nici nu le trimit, de aceea îţi scriu pe adresa redacţiei.
Dragă DUȚU de ce nu ne mai scrii şi tu din cînd în cînd, să ştim ce faci, ce te frîmîntă, ce gînduri ai pentru viitor ? Duţule dragă scrie-ne despre copiii tăi, ce zice IOANA de scrisoarea ei, cu un cuvînt tot ce se petrece la voi cu cei doi copilaşi !
La belgieni să le scrii că nici eu n-am primit nici o ştire despre ei, fiind vorba că vor trimite nişte obiecte pe adresa noastră !
Aştept răspuns la cele de mai sus ! adresele alăturate sunt următoarele:
- CLARA HAESAERT 1 rue des Dues 1950 Kraaihem Belgia
- MARCEL BOON Rehcentrum Hoger Kunstonderizs Edu.de Thiboultlaar 2.1040 Brussel Belgia
- Mons. MARCHIS BAZIL 609 N.LINCOLN AVE AURORA ILL 60505 telefon T.W.7-8115
- MR. MICLAU THEODORE 9903 EDGWATER DR. CLEVALAND. OHIO 2910 POINT EAST
- dr. N. MIAM –Florida


K.S.
2 ex.
RM 00792-311
MINISTERUL DE INTERNE STRICT SECRET
INSPECTORATUL JUDETEAN MURES Ex.nr.1
Nr.00324 din 6.03. 1975

INFORMARE

O sursă a organelor noastre ne.a informat că de la Biblioteca Americană – Bucureşti
, str.Alex.Sahia nr.7-9 i s-a relatat următoarele obiectivului dv. „DAN”.
„Vă mulţumim pentru scrisoarea adresată nouă şi vom încerca să vă fim de folos, în măsura posibilităţilor noastre, care nu sunt prea mari în ceea ce priveşte literatura „science fiction”. Vă trimitem deocamdată două reviste (înscrise în Bibliotecă sub formă de carte) şi o carte de critică şi v-am făcut înscrierea ca membru al Bibliotecii, în care calitate aveţi dreptul de a împrumuta două cărţi pe timp de o lună, fiind domiciliat în provincie. După scurgerea acestui termen, vă rugăm să ne înapoiaţi cărţile prin poştă pe adresa bibliotecii. Nu avem posibilitatea de a vă face personal nici un abonament la nici o carte sau revistă afară de cele care ne vin curent în bibliotecă. Reviste de „science fiction” nu primim şi nici nu vom primi, deoarece această branşă a literaturii nu este prea mult în vederile instituţiei care ne patronează.
Dacă veţi veni prin Bucureşti, vă rugăm să poftiţi pe la Biblioteca unde vom putea sta de vorbă
mai pe larg şi vom putea vedea dacă putem să vă ajutăm cu mai mult. Vă aşteptăm cu plăcere..”

SM
2 ex.
RM 00792-324
MINISTERUL DE INTERNE STRICT SECRET
INSPECTORATUL JUDETEAN MURES Ex.nr.1
Nr.00272 din 23 02 1975

INFORMARE

O sursă a biroului nostru ne-a informat că ANTON COSMA din Dumbrăveni 3130 str.T. Vladimirescu 34, Sibiu, i-a relatat obiectivului dv. „DINU”, următoarele:
„Ți-am promis că-ţi trimit adresa aceea din Paris şi iată că n-au trecut decît două săptămîni şi mă ţin deja de promisiune!
Adresa e: GALERIE LAMBERT-14, rue Saint-Louis-en-L'Ile-75004 Paris. In scrisoarea pe care a primit-o cumnatul meu, de la care am adresa, se spune: „Si vous avez des amis ayant la connaissance de la langue francaise, veuillez leur donner notre adresse, pour qu'ils puissent eux aussi, en s'adressant a nous, pofiter de cette occasion”. Eu am cerut ceva despre structuralismul genetic…”

TI-2 ex.
RM nr.00792-272
18.01.1975 STRICT SECRET- 2 ex.
Inf. MURESAN
Primit: Lt.c.Florea Gh.
Casa: Dacia
Nr.10176

NOTA INFORMATIVA

Sursa vă informează următoarele:
Numitul DAN CULCER, scriitor, colaborator al revistei „Vatra” stînd de vorbă cu el la barul hotelului Grand mi-a spus următoarele:
Simte că s-a epuizat total ca scriitor, respectiv a ajuns în faza cînd nu mai poate scrie ceea ce i se cere şi ceea ce este publicabil în România.
Tot ce a publicat pînă acum a fost ciopîrţit de cenzură şi nu este dispus să facă concesii cerinţelor cenzurii de acum înainte.
Un scriitor cu real talent niciodată nu poate scrie ceva viabil, atunci cînd interese de ordin politic, care n-au nimic cu arta, îl obligă să scrie altceva decît simte.

16.01.1975
„MURESAN”


NOTA: Materialul este furnizat în baza sarcinilor. DAN CULCER a mai fost semnalat Serviciului I. Copia după notă se va da Serviciului I pentru exploatare.

Lt.col.Florea Gh.

NOTA

Sursa de mai multe ori a discutat cu scriitorul Dan Culcer care a relatat următoarele:
Organizarea şi modernizarea vieţii culturale centrale ar fi bună, greşeala este aceea că la nivelul judeţean mulţi oameni incompetenţi se amestecă în problemele vieţii literare atît la Direcţia de presă, cît şi la judeţ. Dan Culcer spune că acest fapt este dăunător vieţii literare, dar va fi o piedică….aceea actuală fiind imposibil ca org.orăşeneşti să nu ia măsurile pentru excluderea oamenilor mai pricepuţi din viaţa culturală.

Tg.Mureş 1974.VI.7
K.P.
14.V.1974
103-BB
„M. Gabor”
NOTA INFORMATIVA

In legătură cu Legea privind reglementarea consumului de hîrtie, care a dus implicit la reducerea tirajului şi formatului unor ziare şi reviste, sursa vă informează.
In general toate cunoştinţele sursei, au fost afectate de legea sus menţionată, comentînd defavorabil aceasta:
….reducerea tirajului şi formatului periodicelor precum şi a presei zilnice, va duce implicit la trierea unor anumite cadre din presă, după criterii personale şi nu după talent, ceea ce va punepe drumuri o serie de ziarişti talentaţi, care vor trebui să-şi aleagă o altă profesiune, ceea ce este foarte trist. Politica de economii în toate domeniile, aplicate aproape trimestrial, au creat nemulţumiri, dar această ultimă lege, afectează în special pe acei intelectuali
care, şi aşa pînă acum, erau purtătorii de cuvînt, propăvăduitorii ideilor regimului din România, care rămînînd pe drumuri vor fi exact – o armă împotriva regimului.
Dan Culcer – Sin Mihai: Orice intelectual din România, este indignat de noua lege, şi o critică, cu atît mai mult cu cît România nu duce lipsă de materie primă pentru fabricarea hîrtiei, dar economia ţării fiind foarte precară, această materie primă este folosită pentru export, în dauna culturii româneşti şi a informării marilor…??.
Dan Micu: regizor – Raţionalizarea consumului de hîrtie, se putea face prin reducereanumărului de bruşuri şi cărţi cu caracter politic, şi nicidecum prin reducerea tirajului ziarelor.
Olga Apostol, ziaristă, afirmă că toţi colegii din redacţia –Steaua Roşie, sunt profund contrariaţi de această reglementare a consumului de hîrtie, şi că într-o ţară civilizată aceasta este cea mai mare greşeală politică a unui regim care se vrea comunist.
…..: tot reacţii negative au avut şi: Metz Katalin, Romeo Morari (Radio) Suteu Adrian (Păpuși) – Szakoli Elek (Teatru de păpuşi) – Tănase Rodica (Păpuşi) – Familia Gingulescu (Teatru) – Csiki Boldizsar (Filarmonică).

Ex.B.I.nr.56 din 22.05.1974
Ss indescifr. Mr.
NOTA INFORMATIVA

29.IV.1974
103-BB
„Moroşanu Gabor”

Sursa vă informează următoarele:
Ca urmare a Decretului, care stabileşte ca zilele de 1-2 mai, vor fi zile lucrătoare, a stîrnit comentarii in toate cercurile pe care le frecventez.
…..pictor, crede că este o mare greşeală a conducerii ţării, de a priva pe muncitori de ziua de 1 mai, fapt care stîrneşte nemulţumirea oricărui om de bună credinţă, în special ai celor mai învîrstă care au luptat şi făcut sacrificii pentru această zi – simbol al unităţii muncitoreşti.
-ing…….(Metalotehnica) Muncitorii de la Metalotehnica sunt revoltaţi şi comentează defaborabil decretul de mai sus şi spun că nu există colegi de-ai lui care să nu fie revoltaţi.
-Sin Mihai -…..prof… Faptul că 1 Mai nu este sărbătorit, demonstrează că economia ţării este precară şi că le-au luat oamenilor muncii singura lor zi, cînd în schimb li se trîmbiţează veşnic că sunt baza societăţii socialiste. Spune că şi intelectualii sunt revoltaţi şi dezaprobă acest decret.

28.IV.1974

Mureşan G.


a Dan Culcer: Spune că de cîte ori trebuie să dea la tipar vreun … sau o lucrare mai serioasă, îi este groază de cenzură şi de tăieturile care se fac. Cea mai concludentă dovadă este………, care fost ciopîrţită şi realmente …..tăiate…
……..este oglinda vie a tuturor scriitorilro de talent din ţările socialiste, caz care ar………îndrept.
Mihai Sin: Viabilitatea….., publicate la noi în ţară este foarte scurtă, deoacere ….. de valoareînainte de…….sunt masacrate şi îşi pierd tot esenţialul ….prin acestea. Afirmă că cea mai mare profesiune la noi în România este acea de scriitor…………..niciodată un scriitor …vrea să fie publicat, nu poate ……….
Tot negativ au discutast numitul caz ……………….spunînd că trecerea sub tăcere a acestui caz, atît de comentat în lume, este semnificativ pentru libertatea presei din ţara noastră, care este total controlată şi supusă unor directive de sus. Singurele teme în care un scriitor îşi poate manifesta ….. aduce omagii politicii şi conducătorilor statului.
Spre deosebire de cei de mai sus menţionaţi……. Şi ….. au comentat cazul Soljenițin, ca un caz folosit de presa occidentala care a luat proporţiile pe care le …. În acest scop.


Mureşan 12.III.1974
Ss indescifr.

Lcol…
MINISTERUL DE INTERNE STRICT SECRET
INSPECTORATUL JUDETEAN MURES Ex.nr.1
Nr.00636 din 9.IV.1974

S I
Ltcol. Ss indescifr.

Tov. Mr.Buzogany B.
INFORMARE

O sursă a organelor noastre ne-a informat că DAN CULCER scriitor la revista „Vatra” din Tg.Mureş i-a relatat lui …. Str…..nr…. sector… din Bucureşti că:
„…N-are rost să mai scriu, dincolo de ceea ce am spus în receptor, ce motive reale îmi provoacă această stare. Ele există, dar poate că ar fi suficient doar gîndul că împlinesc în acest an 33 de ani de la naştere. Mi se zbat tîmplele, sunt aşa de sfîrşit, încît îmi trebuie o încăpăţînare de melc ca să continui să scriu. Nu mai vreau. Nu mai vreau. Lumea asta e formată din nebuni optimişti („Și ca dînsa suntem noi”).
Am o amorţeală în mine, îmi e imposibil să mai scriu. Am obosit. Pentru ce, împotriva cui, alături de cine, cîtă vreme ?

KD
2 ex.
RM 00792-00636
16.II.1974
„Moroşany Gabor”


NOTA INFORMATIVA

In ziua de 15. f. C. Am fost în compania numitei Silvia Sin, profesoară la Inst.Ped. care mi-a spus că singura temă interesantă în lumea scriitorilor este cazul expulzării scriitorului SOLJENIT
ZIN de către Guvernul Sovietic, fapt care a indignat şi a trezit protestele tuturor scriitorilor din lumea întreagă. Afirmă că soţul ei, Mihai Sin şi Dan Culcer, Romulus Guga sunt indignaţi şi nu găsesc cuvinte de a-şi exprima revolta faţă de acest act fără precedent.

16.II.1974
Mureşan

4.
o politică economică defectuoasă şi de va continua aşa, va trebui să lucreze atît la redacţie cît şi acasă la lumina lumînărilor.
- In general marea majoritate a proprietarilor de autoturisme, au păreri negative desăre reglementarea consumului de benzină, în special cei cu salarii mari – unii dintre ei ca:
………….. spun că de acum înainte vor fi obligaţi să solicite bolnavilor mai mulţi bani pentru a-şi putea cumpăra benzina necesară maşinilor, deoarece ei nu renunţă la maşină.
6 decembrie 1973
Mureşan

P.S. Dan Culcer, spune că ar dori ca să vadă în presă fotografiile ştabilor noştri mergînd pe jos sau pe bicicletă la slujbele lor, şi nu ale personalităţilor şi capetelor încoronate din Occident.
Mureşan

06.04.1973
103 BB
Moroşan
NOTA INFORMATIVA

Sursa vă informează:
Stînd de vorbă cu numitul DAN CULCER acesta a spus printre altele că atmosfera actuală este sufocantă petnru oamenii care lucrează în ziaristică, deoarece sunt total dezorientaţi, şi nu mai ştiu pe ce drum să apuce, despre ce să scrie şi despre ce nu.
Pentru o existenţă mizeră sunt obligaţi să aducă osanale unui regim total falimentar şi în care nu cred, libertatea presei şi a cuvîntului scris fiind riguros cenzurate şi îngrădite.
Mi-a amintit de faptul că mulţi scriitori cum ar fi Adrian Păunescu, redactor şef la Revista „Flacăra”, care a fost foarte curajos, un bun patriot şi un mare român, foarte gustat pînă acum de cititori, mai ales prin rubrica „Lumea ca lume” din revista „Magazin doar pentru simplul fapt că nu place….. i s-a pus pumnul în gură şi aproape că nu mai publică nimic.
Soarta aceasta o va avea toţi condeierii români care au har şi personalitate şi care nu înţeleg să devină simpli „ştiricari” şi au curaj a critica adevărurile evident negative…..

Tg. Mureş 6 apr.1973
Mureşan
PS
„Căderea” cu succes a piesei lui Romulus Guga, este o sovadă că deşi acesta este talentat, a scris o piesă în care nici el n-a crezut şi rezultatul este cel pe care-l cunoaştem.

Mureşan

Dan Culcer este în atenţia tov. Mr.Moldovan Ioan.
Ss indescifr.

MINISTERUL DE INTERNE STRICT SECRET

INSPECTORATUL JUDETEAN MURES Ex.nr.1
Nr.00366 din 09.05.1973

Cerut de Serv.I.
Ind.BB
INFORMARE

O sursă a organelor noastre ne-a informat că DAN CULCER din Tg.Mureş, str.Sfatului nr.1, i-a relatat lui …., că:
„Intre timp suntem încolţiţi de către ceva tovarăşi care au găsit nişte „neclarităţi ideologice” în piesa lui Guga şi lovind în el se loveşte în noi. A fost o bătaie mare şi încă nu s-a terminat, deşi presa (în numele unei necesare solidarităţi intelectuale) a fost elogioasă”.

KC
2 ex
RM 00792-366
100-10.5271 MI-0015
24.01.1972

Marţi, 23.I.1972 a avut loc la sindicat şedinţa cenaclului literar „Liviu Rebreanu”. A citit Dan Culcer nişte traduceri.
Prima înfăţişa manifestările bolnăvicioase ale unui sadic. Acesta creştea broaşte de tot felul numai pentru plăcerea de a le omorî apoi într-un mod cît mai rafinat. Totul era descris cît mai scîrbos. Apoi sadicul vrea să omoare un copil dar înebuneşte.
A doua traducere înfăţişa ultimele gînduri ale unui poet condamnat la spînzurătoare pentru că, politicienii zilei, foarte proşti, i-au interpretat nişte cuvinte despre ceaţa care acoperea oraşul, ca o aluzie politică.
Poetul se tot gîndeşte în celula face să săună poporului cînd va fi spînzurat. Ar vrea să-i spună să se răscoale, dar poporul este prea strîns în chingile disciplinei ca să îndrăznească să facă ceva. „Zgomotul cruzimilor întunecă soarele”.
E în general un fel de poem de revoltă împotriva stăpînirii nedrepte, citit cu multă satisfacţie de Culcer.
(De altfel, acest poem a fost comentat mai tîrziu la cofetărie, cînd …(profesor) a spus că acest poem te învaţă ce este curajul literar).
A treia traducere era foarte pornografică, despre un negru care ejacula pe faţa unei negrese, despre o negresă care ….totul spus foarte pe şleau.
După cenaclul (la care au participat: Dan Culcer, ………., Sorin Miavoe..(poet)
100/M.I/10.5.27/0015
20.01.1973

Luni 15 ian.1973 am fost acasă la Dan Culcer, continuind o discuţie începută la redacţie despre cum trebuie să fie poezia şi ce conţinut trebuie să aibă. El mi-a spus că poezia trebuie să fie socială, că sunt atîtea nedreptăţi despre care trebuie să se scrie. Regimul comunist este apăsător, pe de altă parte, pot oricînd să vină ruşii, aşa că despre aceasta trebuie scris. I-am spus că nu am chef să fac închisoare. Mi-a răspuns că există o stare generală de laşitate, lumea a fost strunită cu disciplina de fier a regimului. „Dar pînă cînd crezi că oamenii o să reziste ? a spus.
La el acasă mi-a citit nişte poezii pe care „nu le publică”, nu le ţin minte pe de rost, vorbeam despre toate calamităţile abătute asupra lumii, bomba atomică, foamea, regimul care îi „ameţeşte pe muncitori cu urale” etc, etc.
Mi-a spus că aşa trebuie să scriu şi eu ! că aceasta este adevărata poezie.
[Mara Nicoară]
Ss indescifr. 20.I.1973

Informaţia a fost preconizată în urma sarcinilor date. I s-a indicat să stabilească ce astfel de lucrări mai are, conţinutul lor, dacă instigă şi alte persoane să facă astfel de scrieri. Ce îl determină să aibă astfel de atitudini. Se vor lua măsuri de efectuarea unei percheziţii secrete.
ss. Mr.Moldoveanu I.
102-MI-10.T.27-0015
15.06.1972
Sursă probabilă

Nota:
În 13.VI.1972, aceleaşi persoane, la Vaţman [un restaurant grădină pe șoseaua spre Sighișora
], pe la orele 16.30, Dan Culcer povesteşte cum a luat un interviu unui mare diplomat, de la ONU, şef al unei centrale de informaţii, cu sediul în Bucureşti.
Spunea că tipul a fost foarte bine „instruit” cînd a venit la noi în ţară, că nu răspunde direct la întrebări.
L-a întrebat pe diplomat cum vede viitorul, întrebare la care trebuia să decidă (capitalism sau comunism), dar tipul l-a luat cu poveşti şi n-a răspuns. Culcer a spus că-i dă mîna mîna tipului s-o ducă bine, nu ca noi, pentru că are cîteva piramide, e foarte bogat.
Ceilalţi au spus că diplomaţii străini cunosc directivele Partidului mai bine ca noi, deoarece nu vor să fie persoane non grata, deci cîntă în strună partidului. S-a discutat iar despre lipsa de libertate.
Ss indescirr. 15.VI.1972
[Mara Nicoară]
Se aurmareşte în continuare afirmaţiile lui Dan Culcer. Să stabilească cu ce diplomat a venit în contact, în ce împrejurări şi natură relaţiilor.
Mr. ss indescifr.

102-MI-10.527-0036
15.06.1972
sursă probabilă

Notă
In 13.VI.1972, după şezătoarea literară, la Sovata, am fost la „Cazinou” între orele 21-1.30. Acolo erau de faţă: de la „Vatra” (str.Sfatului nr.1 Tg.Mureş)
Coco Pogăceanu, Dan Culcer, Mihai Sin, I.Peianov, V.Mereuţă (nu cunosc adresa), iar de la revista „Ateneu” din Bacău (adresa se poate găsi cumpărînd revista „Ateneu” şi citind subsolul ultimei pagini, Bălăiţă, Mihai Sabin, Ovidiu Genaru.
Coco Pogăceanu [ n. DC. Ziarist cu un frate ofițer de securitate, la Filaj] a spus următoarele două bancuri care au „rămas în legendă”, în sensul că toţi erau încîntaţi de ele şi le repetau.

1.
Profesoara întrebată ce este comunismul:
- Spune tu !
- Comunismul este societatea cea mai înaintată după socialism, etc, etc,
- Spune tu (către altul)
- Comunismul este un căcat
- Cum așa!?
- Față de socialism.


Notă

Sîmbătă, 24 iunie, pe la orele 13, mă aflam în biroul reprezentantului UNESCO pentru ROMANIA, Alexandru

Societatea cea mai frumoasă etc …
Bulă şi el :
- spun ei, tovarăşa !
- spune !
- comunismul este un căcat
- cum, Bulă, ce vorbeşti aşa ?
- un căcat faţă de socialism !

2.
Un ţăran se duce la C.C. şi spune:
- Aş vrea să pun şi eu o întrebare, că la noi în sat tot am stat de vorbă dar nu ne-am dumirit. Cînd va fi societatea comunistă ? Eu o mai apuc, că-s bătrîn ?
- Dumneata nu, dar copiii, nepoţii dumitale.
- Aşa le trebuie, că-s prea obraznici, futu-le în c…. Pe mă-sa!

15.VI.1972

I s-a indicat să stabilească în continuare manifestările celui în cauză.
Nota în copie cpt. Buroganu pentru exploatare.

Mr. Ss idnescifr.
10L-MI-10.527-09

Notă

Valeriu Vaida – directorul casei de creaţie

1. Prin ianuarie 1971, maii mulţi am fost invitaţi la Valeriu Vaida acasă. Imi amintesc că erau de faţă: Valeriu Vaida, Romulus Guga, Ion Horea (de la revista „România literară”), Mihai Sin, Viorica Mereuţă, Dan Culcer, doi domni de la Bucureşti, etc. S-a băut, s-a discutat, era înainte de apariţia revistei „Vatra”.
Mai tot timpul Valeriu Vaida, Dan Culcer şi ceilalţi s-au plîns lui Ion Horea că ungurii îi persecută, că din pricina lor nu se poare face revista, şi i-au ponegrit în tot felul pe unguri. Erau foarte înverşunaţi, cel mai tare Valeriu Vaida şi Dan Culcer, dar nu-mi aduc aminte care ce au spus precis.
Stiu că discuţia m-a indignat şi le-am spus acest lucru lui Nagy Pál şi S[utö] András.

2. Valeriu Vaida m-a chemat odată la el la birou ca să-mi vorbească. Mi-a spus că de ce sunt prietenă cu un ungur, asta însemnînd „trădare de neam”. Mi-a spus că m-am compromis în ochii românilor din oraş, şi l-a vorbit de rău pe prietenul meu. Eu i-am spus că nu-mi pasă de naţionalitatea prietenului meu şi că nu mă despart de el.
O vreme nu ne-am vorbit. Discuţia a fost cam prin mai 1971.

3. In februarie 1971 în biroul său de la Editura „Cartea Românească” marele scriitor Marin Preda mi-a povestit următoarele, de faţă fiind şi Stefan Bănulescu, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor, director al revistei „Luceafărul”:
„Am vizitat de curînd cu soţia oraşul dumneavoastră, Tg.Mureş.
Acolo, mai mulţi bărboşi m-au dus acasă la unul Valeriu Vaida care are o coşmelie plină cu icoane. Acolo, s-au apucat toţi să-i înjure pe unguri. Si nu m-aş fi indignat aşa, dacă Valeriu Vaida care înjura ungurii, n-ar fi avut o nevastă unguroaică şi are şi doi copii cu ea. Nevastă-sa sta în odaia de alături şi trebuia să suporte acest spectacol, care cred că avea loc de cîte ori venea cineva la ei.
Acest lucru m-a indignat foarte tare şi am plecat de acolo.

x x x

Am auzit că ungurii i-au omorît lui Valeriu Vaida toată familia în faţa lui. Colegii lui de serviciu mi-au spus că se poartă la serviciu la fel de bine şi cu ungurii şi cu românii, nu părtineşte pe nimeni. Este un om cult,, care-şi iubeşte meseria şi postul care-l are i se potriveşte perfect. Este destul de cunoscut în anumite cercuri literare.

18.I.1972
ss indescifr.
[Mara Nicoară=Dona Alba]
102-MI-10.527-0015
15.06.1972
Sursă probabilă

Notă
La şezătoarea literară ţinută marţi, 13.VI.1972, orele 20, la Sovata în sala bibliotecii, cu puţini spectatori, Dan Culcer (se poate găsi zilnic la revista „Vatra”, str. Sfatului nr.1, Tg. Mureş) a citit pentru ceilalţi poeţi veniţi de la Bacău, poezii din volumul care i-a fost respins. A citit trei poezii. Prima poezie trata despre revolta lui minoritară , „despre faptul că trebuie să-şi culce mîinile pe piept, să închidă ochii, ca să nu facă nimic pentru această lume”. Poezia avea un sens reacţionar foarte accentuat, dar fiţi vă rog de acord că nu puteam s-o reţin pe de rost. A doua urca un munte, scria numai despre sînge putred, viermi care mănîncă morţi, puroaie, şi spunea că sus pe munte a găsit un cadavru de femeie putred, că a făcut dragoste cu ea, că şi-a vărsat sămînţa, şi că din asta curge nu ştiu ce fel de izvor. Mi-a venit rău cînd l-am ascultat. Sensul celei de-a treia poezii era că ne înconjoară întunericul.
15.VI.1972Nota am primit în 4.II.1972

I s-a dat sarcină să încerce să obţină aceste poezii precum şi să afle dacă mai are şi altele de acest gen.

Ss indescifr.

102-MI-10527-0015
15.06.1972
sursă probabilă

Notă
In noaptea de 13 spre 14 iulie 1972 au stat de vorbă pînă dimineaţa la şase, la Casa Scriitorilor din Sovata următorii: Mihai Sin, Dan Culcer, eu
[Mara Nicoară], V. Mereuţă, de la Vatra şi Bălăiţă, Mihai Sabin, Ovidiu Genaru de la „Ateneu”.
Mai tot timpul s-au făcut tot felul de bancuri politice împotriva partidului şi s-a discutat intens despre lipsa de libertate de la noi din ţară.
Cei mai înflăcăraţi erau Dan Culcer, Mihai Sin, Mihai Sabin, Bălăiţă.

Ss indescifr.
15.VI.1972

O copie de pe nota se trimite la Ins. Jud. Bacău.
S-a dat sarcină să se stabilească în continuare manifestările ostile ale redacţiei de la „Vatra”, dacă eventual nu acţionează în mod argumentat [??] [Nota DC. Poate "organizat"?].

Ss indescifr.

3 copii de pe notă se predau spre exploatare cpt. …… B.

Sursa: MICU
343-10.III.1972
„TRAIAN”
Sursă sigură
Informaţie neverificată


La 341
NOTA-RAPORT

Sursa informează despre redactorul Dan Culcer de la revista „Vatra” din Tg.Mureş, următoarele:
Este român, născut în Sulina, căsătorit cu Silvia Marcu, din Rm.Vîlcea. Amîndoi au terminat facultatea la Cluj. El a terminat filologia în 1962; ea a terminat conservatorul la Cluj în 1967, în prezent este asistentă la Institutul pedagogic din Tg.Mureş.
Soţii Culcer ţin mult unul la altul şi totuşi se bîrfeşte prin oraş că ei îi place să mai „calce şi pe lîngă”. Au locuinţă nouă în Tg.Mureş.
Dan Culcer cunoaşte foarte bine şi limba maghiară. În redacţie, ca şi critic literar, este considerat un om foare muncitor, emanînd scrieri legate de interesele politicii actuale a ţării şi partidului, a cărui membru este. Este o fire bătăioasă în discuţiile sale, dar în acelaşi timp copilăros.
Înainte de a lucra la „Vatra” a lucrat la Academia R.S.R. şi s-a ocupat mai mult de scrierile lui Jules Vernes
[sic!]. Completînd dintr-o revistă franceză un bon – concurs ? a fost invitat de Asociaţia „Jules Vernes” în Franţa, unde a stat o lună, în care s-a prezentat onorabil prin publicaţiile făcute acolo şi discuţiile avute. Mai mult, de un viu interes a fost reuşita interviului cu poetul şi eseistul francez Michel de Guiz [De fapt Deguy. DC] (de cca 40-45 ani), care s-a bucurat la noi în ţară de unanime aprecieri.
Sursa ştie că mai intenţionează să plece în Franţa şi este de părere că Dan Culcer nu ar fi în stare şi nu ar avea motive, ca odată ajuns acolo să nu se mai întoarcă. Este o părere personală a sursei.

N.I. Materialul solicitat de S.III. Tg.Mureş, se referă la Dan Culcer, în atenţia acestui serviciu, unde vom trimite copia, iar originalul rămîne la dos. Anexă.
Sarcini cu cel de mai sus nu a primit.

343

C.S.S.

Inspectoratul de Securitate STRICT SECRET
al Judeţului Mureş
secţia XII ex.nr.1

nr. 121-001017 din 26.03.1972

Către,

SECTIA III-a

La adresa dv. Nr.341-0025030 din 06.01.1972 privind pe Culcer Constantin-Dan, vă comunicăm:
-este născut la 15.06.1948 în sulina, jud.Tulcea, profesor de ştiinţe sociale, în prezent îndeplineşte funcţia de redactor la revista „Vatra” din Tg.Mureş, căsătorit, fără copii, cu domiciliul în Tg.Mureş, aleea Cornişa nr.10.
Se cunoaşte că pînă în anul 1971 a fost angajat la Institutul de Teatru „Szentgyorgyi Istvan” din Tg.Mureş, iar după această dată a fost transferat la actualul loc de muncă. De asemenea, a lucrat şi la Academia de Istorie a R.S.R., filiala Tg.Mureş + voluntar
[? nu știu la ce se referă, nu e prima dată că notele securiștilor sunt aproximative sau false. DC], unde a depus o susţinută activitate profesională şi politică.
In prezent scrie articole la revista unde lucrează, dovedind interes în viaţa cotidiană.
Anturajul lui de prietenie îl are format din rîndul elementelor intelectuale, ca profesorii de istorie de la Institutul Pedagogic din Tg.Mureş, iar în relaţii mai apropiate se află cu Romulus Guga, redactor şef al revistei „Vatra” de care este vizitat şi la domiciliu.
Menţionăm că nu s-au contactat persoanele din anturajul lui pentru a se stabili aprecierile acestora despre obiectiv.
La domiciliu are o atitudine corectă, este serios şi liniştit. In familie trăieşte o viaţă liniştită şi retrasă. In majoritatea timpului liber obişnuieşte să facă plimbări singur şi nu se ocupă în suficientă măsură de soţie. In ceea ce priveşte viaţa familială şi conduita acestora, nu se cunoaşte îndeaproape, deoarece aceştia nu discută asemenea probleme cu vecinii.
Obiectivul în anul 1970, a afirmat sursei ocazionale A.Z. faptul că el ar fi de naţionalitate evreu, iar tot în 1970 a primit o corespondenţă de la cineva din statul Israel.
Din punct de vedere politic este membru P.C.R.. Nu este stăpînit de vicii dăunătoate, iar ca pasiune îl caracterizează preocupările literare.
Este căsătorit cu Culcer Silvia, profesoară de muzică, în prezent este asistentă la catedra de muzică a Institutului Pedagogic de 3 ani din Tg.Mureş, domiciliat la adresa de mai sus.
Despre ea se cunoaşte că în munca cu studenţii este cam superficială, comodă şi delăsătoare.
Pînă prin anii 1970-1971 întreţinea relaţii intime şi cu alte persoane, iar în prezent nu a rezultat să fie stăpînită de acest viciu.
Din punct de vedere politic este neîncadrată.
Nu este semnalată cu manifestări duşmănoase la adresa regimului nostru.
Alte probleme mai deosebite nu au rezultat.

Seful sectiei
Lt.col. Lucian Ioan ss indescrifr.

CONSILIUL SECURITATII STATULUI

DGTO – Direcţia IX-a
Nr. 2232-00473843-18 dec.1971

CATRE,
INSPECTORATUL DE SECURITATE JUD.MURES

Vă înaintăm un extras privind o problemă ce considerăm că vă interesează.

Societatea Jules Vernes, 19, des Petits champs 75 Paris, dl. Culcer Dan, Aleea Cornişa, 4, ap.39, data 7.XII,1971 lb.franceză.

M.R. – Destinatarul este invitat să participe la festivităţile organizate cu ocazia zilelor „Jules Vernes” ce vor avea loc la Nantes, între 5-6 februarie 1972.

Ss indescifr,.

Intrare 0026616-1971 dec.23

Seful direcţiei
Ss indescifr.
Seful serviciului

Ss indescifr.

15.XII,.1971
Nota
10.XI.1972

indescrifrabil

CONSILIUL SECURITATII STATULUI
INSPECTORATUL DE SECURITATE AL JUDETULUI MURES
SECTIA A III-A

NOTA
Privind discuţiiel purtate cu numitul Culcer Dan, redactor la
Revista „Vatra” în data de 2.XI.1971.

Conform înţelegerii avute cu ocazia primei contactări, numitul Culcer Dan m-a anunţat telefonic că a conceput scrisoarea despre care a fost vorba, urmînd să ne consultăm împreună, dacă sub forma respectivă poate sau nu pleca la destinaţie.
In urma citirii scrisorii mi-am dat seama că aceasta corespunde aşa zisului scop propus şi am hotărît expedierea ei în cursul zilelor următoare.
După aceasta s-a trecut la discutarea unor probleme referitoare la viaţa şi activitatea de redacţie. S-a insistat în special asupra aspectelor referitoare la scopul revistei „Vatra”, profilul acesteia, greutăţile pe care le întîmpină colaboratorii ei, faptul că organele P.T.T.R. nu fac o repartiţie judicioasă a numerelor, la centrele de difuzare a presei.
Vorbind despre revista „Vatra”, cel în cauză a arătat că persoanele din conducerea redacţiei, printre care se numără şi el, au căzut de acord ca, în mod neoficial, să facă o largă popularitate revistei, peste hotare. In această direcţie un rol de seamă i-ar putea reveni lui Culcer Dan, în cazul în care ceea ce intenţionează ei să facă, s-ar încadra în limitele legalităţii socialiste.
Fiind întrebat ce relaţii are în străinătate, cărora ar putea să le trimită revista, Culcer a arătat că are mai multe cunoştinţe al căror cerc ar putea să-l lărgească pe parcurs.
Printre alte cunoştinţe a vorbit de un profesor universitar din Franţa, care timp de mai mulţi ani de zile a profesat în calitatea pe care o are la Universitatea din Craiova, iar înainte de plecarea sa din România s-a căsătorit cu o cetăţeancă româncă, care actualmente este studentă la o facultate de romanistică, specialitatea limba şi literatura română, din Franţa. [Era vorba de Bernard Ohier, un prieten.]
In perioada în care Culcer Dan a stat în Franţa, profesorul universitar respectiv nu se mai afla la Craiova, dar fiind solicitat a lua legătura cu părinţii săi, care l-au găzduit pe C.D. în timpul şederii acestuia în străinătate.
În condiţiile actuale C.D. poate lua uşor legătura cu profesorul universitar francez, cu care se află în bune relaţii de amiciţie.
Un alt prieten al său domiciliază la Budapesta şi e redactor la o revistă care apare în limba română. Cel în cauză solicită de multe ori noile cărţi şi reviste apărute în ţara noastră, iar după ce C.D. i le trimite, pe marginea acestora cel în cauză publică o serie de materiale în care vorbeşte în termeni elogioşi despre viaţa culturală din ţara noastră.
Legat de problema difuzării revistei în străinătate, am rămas înţeleşi că mă voi interesa dacă această metodă neoficială este totuşi legală, rămînînd să ne reîntîlnim pentru a-i comunica care este situaţia.
In rest s-a vorbit despre ziarul local „Steaua Roşie” şi de faptul că oamenii ce încadrează redacţia acestui ziar sunt foarte slab pregătiţi din punct de vedere profesional. C.D. şi-a exprimat totala nemulţumire legat de activitatea redactorului şef al acestui ziar, care într-o perioadă de ani de zile abia reuşeşte să publice cîte un articol de importanţă minoră.

-341-
CONSILIUL SECURITATII STATULUI
INSPECTORATUL DE SECURITATE AL JUDETULUI MURES
SECTIA A III-A

N O T A
Privind contactarea numitului Culcer Dan
Redactor la revista „Vatra” din Tg.Mureş

Contactarea numitului Culcer Dan s-a făcut pornindu-se de la un motiv plauzibil. Cunoscînd faptul că acesta a făcut recent o deplasare în Franţa, în scopul studierii unor probleme profesionale şi că este membru al societăţii literare „Jules Verne” din Paris..V-B-dul Saint Michel –Franţa.
Am apelat la Culcer Dan ca la un specialsit în domeniul culturii franceze, cerîndu-i să ne pună la curent cu unele probleme legate de activitatea centrului respectiv.
… de problema în care i se cere sprijinul cel în cauză şi-a exprimat regretul că nu ne poate da lămuriri amănunţite deoarece nu cunoaşte decît faptul că acest centru publică literatură semnată de autori ruşi apreciaţi defavorabil în U.S.
Pe urmă Culcer Dan a arătat că el a făcut recent o călătorie de studii în Franţa şi dacă ar fi ştiut de problema legat de care am cerut noi amănunte, ar fi putut să o rezolve foarte uşor, luînd legătura cu emigraţia română care se adună zilele de duminica la bisericile ortodoxe şi greco-catolice.
Aşa, fără a fi primit nici o sarcină din partea organelor noastre, a evitat ori ce fel de contact cu emigraţia română, deoarece era informat că majoritatea ei este compusă din legionari, elemente cu care este riscant a se lua legătura.
Vorbind despre călătoria sa în Franţa Culcer Dan a arătat că el a fost invitat la un congres al societăţii „Jules Vernes” al cărui membru a fost numit şi el, după ce a publicat un articol referitor la scriitorul al cărui nume îl poartă societatea.
Membrii societăţii respective sunt persoane din medii foarte diverse: profesori, studenţi, rentieri, dactilografe, etc. Motivul pentru care s-au unit în aceeaşi organizaţie este unic, şi anume acela că Jules Vernes a devenit o adevărată pasiune pentru el. Ori ce fel de problemă străină vieţii şi activităţii marelui romancier îi este complet străină societăţii respective.
In finalul discuţiei, revenindu-se asupra problemei ce ne interesează pe noi, Culcer Dan a arătat că el are o idee care s-ar putea să clarifice lucrurile. E vorba de o scrisoare pe care ar putea să o întocmească şi să o expedieze Centrului de Studii Ruse prin care să solicite unele amănunte legate de viaţa şi activitatea cîtorva sciitori ruşi despre care el ştie precis că s-au publicat materiale de către acest centru.
Primind răspuns la scrisoarea sa, indiferent de ce i se va scrie, la anul. Cînd şi aşa intenţionează să viziteze din nou Franţa, are un motiv plauzibil pentru a vizita centrul sus amintit.
Propunerea lui Culcer Dan am apreciat-o ca bună, rămînînd înţeleşi ca el să conceapă textul scrisorii, după care urmează să ne întîlnim pentru a discuta în comun despre conţinutul ei, după care va fi expediată la destinaţie.
341
Tg.Mureş- 12.X.1971
MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL JUDETEAN MURES
STRICT SECRET


PLAN DE MASURI

In dos. De urmărire inf, „Barbăsul”

In scopul stabilirii şi …. Documentaţii celui urmărit se vor întreprinde următoarele măsuri.

1. In scopul de a stabi manifestările duşmănoase pe care le are şi persoanele cu care întreţine relaţii de această natură vor fi dirijaţi pe lîngă cel în cauză informatorii „Dona Albă şi „Moroşanu Sabor”. Se va urmări stabilirea motivelor ce-l determină să se manifeste duşmănos.
T: 10.02.173

2. Pentru a stabili conţinutul unor eventuale lucrări de sertar se va organiza la domiciliul celui în cauză o percheziţie secretă pentru descoperirea şi fotocopierea acestora.
T: 20.02.1973

3. Avînd în vedere faptul că cel în cauză are manifestări duşmănoase şi în cuprinsul unor scrisori pentru stabilirea acestora se va efectua controlul secret al corespondenţei pe o perioadă de 6 luni.
T.25.01.1973

Se aprobă, ss indescifr.
10.04.1973

Rog aprobaţi includerea dosarului de urmărire informativă întrucît din lucrarea lui Dan Culcer au rezultat materiale de mică importanţă rămînînd în …generală.

Mr. Moldovan I.

4. Se vor cere date de verificare despre toate persoanele cu care întreţine relaţii de pe raza altor judeţe pentru a stabili cum sunt cunoscute de organele noastre şi natura relaţiilor ce le întreţine.
T.30.01.1973
5. Asupra celui în cauză se va desfăşura un proces de influenţare în scopul de a-l determina să renunţe la manifestările sale duşmănoase şi petnru a-i schimba concepţiile.
In acest sens se va acţiona asupra sa prin directorul casei de creaţie a judeţului Mureş cu care este în bune relaţii şi care se bucură de prestigiu în faţa sa, persoană care se află în contactul organelor noastre. Acesta va fi instruit să poarte cu urmăritul discuţii pe marginea realizărilor din ţara noastră dar mai ales pe marginea unor probleme de patentism dîndu-i de înţeles că detestă persoanele care în loc să sprijine eforturile poporului muncitor aduc calomnii la adresa partidului şi ţării.
In acelaşi scop se va semnala activitatea sa şi organelor de partid pentru a se purta cu el discuţii pe marginea acestuia şi a se urmări influenţarea sa pozitivă.
T.30.01.1973

- Tot în vederea influenţării va fi contactat periodic de Mr.Moldovan Ioan care se cunoaşte cu urmăritul urmînd ca în cadrul discuţiilor să se abordeze probleme care să concure la realizarea scopului de mai sus.

6. In cazul că procesul de influenţare nu va avea rezultatele scontate se va lua măsuri de compromiterea sa. In acest sens pe tot parcursul ducerii dos. De urmărire informativă se vor culege prin toate mijloacele utilizate date privind comportarea sa imorală care vor fi răspîndite prin reţeaua informativă în rîndul persoanelor din anturajul său şi soţiei.
Prezentul plan de măsuri va fi realizat pînă la 15.04.1973 de către Mr.Moldovan Ioan.

Mr.Moldovan Ioan
C.S.S.
INSPECTORATUL DE SECURITATE STRICT SECRET
AL JUDETULUI MURES EX.NR.
SECTIA A XII-A

NR.121-002110 din 3.02.1971

Către,


CABINET

La adresa nr.F.N. din 02.02.1971 privind pe numitul Culcer Constantin Dan, vă comunicăm următoarele:

Neciteţ…

De asemenea, a mai rezultat că obiectivul are intenţii de îmbogăţire, fiind avid după bani mulţi, îi place să trăiască o viaţă din belşug şi luxoasă.
In perioada cît a fost angajat la Institutul de Teatru din Tg.Mureş, a întreţinut relaţii prin corespondenţă cu o persoană (necunoscută) din statul Israel şi a afirmat la o persoană că şi strămoşii lui au fost de naţionalitate evrei. Nu este cunoscut să aibă rude în străinătate.
La actualul loc de muncă a afirmat că intenţionează să plece la Congresul scriitorilor din Paris-Franţa, pe timp de o lună de zile cel mult, deoarece nu dispune de bani. In acest sens a şi împrumutat pe bază de chitanţă 3000 lei de la o colegă de serviciu.
Din punct de vedere politic este membru PCR – Sursele folosite nu cunosc să aibă amnifestări duşmănoase la adresa regimului nostru.
Provine dintr-o familie de intelectuali, tatăl său a fost profesor universitar, în prezent pensionar, mama casnică, ambii cu domiciliul în oraşul Cluj.
Din verificările întreţrinse nu rezultă să facă pregătiri mai deosebite cu scopul de a rămîne în exterior.
Este căsătorit cu Culcer Virginia Silvia, profesoară de muzică, cu serviciul la Institutul Pedagogic de 3 ani din Tg.Mureş, neîncadrată politic, domiciliată la adresa cu soţul.
Este cunoscută ca o persoană îngrijită, se poartă exagerat de elegant şi dispune de obiecte de îmbrăcăminte de valoare. De la o singură persoană rezultă că, sus-numita […] Din punct de vedere politic este neîncadrată, nu este cunoscută cu manfiestări duşmănoase la adresa regimului nostru.
Alte probleme mai deosebite nu au rezultat.

SEFUL SECTIEI
Lt.col.
Ss Lucean Ioan
SECTIA A IX/A STRICT SECRET
NR. 43

NOTA

Exp. DAN CULCER TG.MURES-Aleea Cornişa nr. 14 (Studio de radio)

… S-ar putea să vină [Ben. Corlaciu
] şef la o viitoare revistă. Incă se discută, tipul e însă după părerea mea excelent pentru aşa ceva. Incă mobil şi bătăios. Sper. Dacă într-o lună, după o discuţie cu el şi forurile competente bucureştene şi locale nu se mişcă ceva mai sigur, eu abandonez.
Cu tîmpiţii nu se poate lupta. Nu pot face curent naţional cu trei amici.
……… Dar înainte de a mă retrage voi striga să se audă în aer ……

red.în 2 ex. B.V.
ex. 1 la CEM
ex.2 la sectia a IX a
SECTIA A IX A STRICT SECRET
NR. 42

N O T A
29 aprilie 1970

Exp. DAN CULCER Tg.Mureş, Aleea Carpaţi nr,14, ap.33
Dest. ION I. MUSLEA, str. Bolintineanu nr.18 Cluj

….. De o săptămînă a ieşit al doilea Cadran. Circul tău a fost respins din nou ca şi traducerile lui Gatze. Aş vrea să ştiu dacă l-aţi văzut prin chioşcuri şi dacă l-aţi cumpărat. In cazul că da, vă rog să-mi scrieţi, tu sau Gatze, urgent, o părere. Iar de nu, tot să-mi scrieţi ca să vă trimit cîte un exemplar. Nu am făcut-o pentru că sunt lefter în cel mai profund sens al cuvîntului. Nu am primit nici onorariul. In afară de munca asta epuizantă, de relaţiile mele cu proştii, nu mă pot lăuda cu nimic. Viaţa de aici e un cerc murdar şi ameţitor. Măcar de la voi aş vrea să aud lucruri frumoase. Încercaţi să-mi scrieţi şi faceţi asta pe un ton de povestitori. Gatze a mai scris ceva ? Tu ? Nu vrei să-mi mai trimiţi cîteva texte ? Încerc să sparg cercul.

Red. În 2 ex. T.T.
Ex. 1 la …
Ex.2 la secţia a IX a
SECTIA A IX A STRICT SECRET
NR. 37

NOTA
04.06.1970

exp. DAN CULCER Tg.Mureş, Aleea Cornişa 14, ap.33
dest…

Dragă DUSI,

Am trecut între timp prin nişte inundaţii. Nu eu ci alţii. Mila oganizată acţionează conform unor planuri dinainte stabilite. Totul e în regulă. Reconstruim. Cadranul era să se ducă de rîpă. Incă nu e sigură soarta lui. Intreprinderile care ne finanţau au fost atinse de ape. Cine se mai ocupă de cultură, de suprastructură, cînd baza s-a clătinat. Totuşi cineva, temîndu-se că va fi tras la răspundere a reluat frînele. Ni se cere acum un număr pentru august, patriotic şi optimist. Am făcut sumarul. Să vedem. Literatură însă nu prea avem, din cea care se supune unor astfel de comandamente.

Red. În 2 ex. de N.A.
Ex. 1 la CEM
Ex.2 la secţia a IX a cerut identificare
20.08.1970
SECTIA A IX A STRICT SECRET
NR. 40

Nota
16.06.1970

Ex. DAN CULCER Tg.Mureş, Aleea Cornişa nr.14 ap.33
Dest. BENEDICT CORLACIU Bucureşti, sos. Kiseleff nr.10 Uniunea Scriitorilor

… S-au adunat totuşi prea mulţi ani de cînd ne cheltuim energia strigînd în dreapta şi în stînga că la Tg.Mureş e necesară o revistă românească. O ciudată miopie oare ? a oamenilor care ar fi putut să facă ceva în sensul acesta, a creat o situaţie exasperantă, din ce în ce mai puţin suportabilă şi nu exagerez, ruşinoasă. Pentru că noi toţi cheltuim o groază de energie ca să demonstrăm, dar avem oare cui ? că nu mai poate fi tolerată realitatea din Tg.Mureş, mai bine zis într-o adevărată zonă, în care elementul de cultură românesc este tratat ca o cenuşăreasă, timidele încercări de manifestare ale lui, fiind înăbuşite cu nişte mijloace de absurd aproape kofkian. Ar fi multe de spus aici. Cînd un om cu accesul permis la orice oră în cabinetele oficiale (şi mă refer la Hajdu Gzozo red.şef al rev.maghiare) ne spune fără sfială, că dacă ar fi în locul nostru, ar pleca imediat de aici, atunci mă întreb ce ne mai rămîne de făcut ? Să ne luptăm, evident, şi facem asta, dar ce fel de luptă e aceea în care nu ai adversari decît nişte formule birocratice şi în care ne cheltuim, pîndim nişte audienţe şi încercînd să convingem nişte tipi de la ziarul local că nu există „realism socialist”. Suntem încă la nivelul anilor 1950. Ni se spune mereu că suntem nişte puţoi fără cărţi, fără nume (oare nu şi fără patrie ?)..

……….Scrisoarea mea nu este rodul unei enervări de moment, am discutat serios cu prietenii şi colegii mei MIHAI SIN şi ROMULUS GUGA ca şi cu mulţi alţii ….

Red. În 2 ex. K.C.
Ex. 1 la CEM
Ex. 2 la secţia a IX a
STRICT SECRET
NR. 42

N O T A
23.06.1970

Exp. DAN CULCER, Tg.Mureş, Aleea Cornişa, nr.14, ap.33
Dest. VALENTIN BORDA, Bucureşti str.Drumul Taberei nr.14, ap.188, sect.VII

… „Am avut o conversaţie cu BEN CORLACIU, care ar vrea să vină redactor şef la o astfel de revistă. El a promis că vine la Tg.Mureş pentru a discuta cu prim-secretarul Vereş, precum şi cu GHISE şi alţii de la C.C. şi de rezultatul acestor discuţii depinde apariţia cadranului”.
In cazul că rezultatul discuţiilor nu va fi favorabil, se poate întîmpla să plecăm toţi din Tg.Mureş. Aceasta va dovedi că aici nu se pot stabili intelectualii români numai cu condiţia să fie tăcuţi şi să nu încerce să schimbe nimic din statul quo. Ori aşa nu se poate trăi. Ar fi bine dacă ai lansa dumneata sub formă de zvon toate aceste lucruri. Să se ştie că luptăm, că ni se pun piedici sub forma celei mai înalte „bunăcoinţi), că se tot amînă o discuţie serioasă, că vom pleca şi că nu vor rămîne atunci în oraş decît acei oameni care au fost şi pînă acum aclimatizaţi, fruntaşi în sat, mulţumiţi de simpla publicare în ziar, pricepuţi la toate şi la nimic, oameni care nu au putut în 15 ani să facă ceea ce am făcut noi într-un an…..”

2 ex.
BV-OI
Ex.1 la CEM
Ex.2 la S.IX

S I

NOTA
02.II.1971

CULCER CONSTANTIN DAN, are manifestări cu caracter duşmănos la adresa regimului socialsit.
Este prieten intim cu numitul GUGA ROMULUS element urmărit pentru activitate duşmănoasă şi intenţii de evaziune.”

Specialist III
Cpt. Ss Buzocanz B.

SECTIA IX

NOTA
05.ian.1971

ex. DAN CULCER Tg.Mureş Aleea Cornişa nr.10
Dest. VICTOR SEULEANU b-dul Schitu Măgureanu nr.55 Bucureşti

….Redactorul şef al ziarului a refuzat să mai scoată unul şi a propus scoaterea unei reviste sau înfiinţarea unei redacţii separate pentru supliment care să-şi asume toate riscurile şi responsabilităţile. In acelaşi timp a fost redactat de grupul nostru în numele Comitetului pentru Cultură al Judeţului, un memoriu pus pe masa Primului Secretar şi altul trimis la Bucureşti la C.C. , recent. Dacă nici aceste demersuri nu vor avea rezultate înseamnă că va trebui să muncim fiecare pe contul său, ca să vină mai repede vremea cînd alţii să ne roage pe noi şi să nu mai fim în postura umilitoare de veşnici petiţionari obsedaţi şi înclinaţi în faţa unor funcţionari imbecili….

Re. În 2 ex. B.W.
Ex.1 la Dan C.V.M.CAMPEANU E MIHAI
Ex. 2 la secţia IX a
SECTIA A IX A STRICT SECRET
NR.115

NOTA
21 iunie 1971

ex. Cenaclul literar „O.Goga” Mediaş
Dest. Dan Culcer Tg.Mureş, revista „Vatra” str. Sfaturilor nr.1

Vă invităm la o mare şezătoare ce va avea loc în sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Mediaş în data de 23 iunie 1971, la care sunt invitaţi scriitori şi poeţi de pe tot cuprinsul ţării (orele 19.00. Sezătoarea este prilejuită de aniversarea a 60 de ani a scriitorului Medieş Romulus Ganea.

Preşedintele Cenaclului
Gh.Felder

Red. În 2 ex.I.C.
Ex.1 la CEM
Ex.2 la secţia a IX a
SECTIA A IX A STRICT SECRET
NR.298

NOTA
07.09.1971

E. Dan Culcer Tg.Mureş, Aleea Cornişa, 10, ap.33.
D. Marian Popa Bucureşti, Aleea Alexandru 43, sect.1

… In acelaşi timp îţi propun spre meditaţie următoarea propoziţie: "pentru scriitorii tineri contemporani tradiţie nu înseamnă numai literatură interbelică ci şi cea postbelică cu tot ceea ce are bun şi rău”. Nu ar fi cazul să rediscutăm, la o distanţă de aproape două decenii, toate producţiile anilor cincizeci, toate teoriile şi dumurile înfundate și ceea ce se mai poate recupera. Asta în cadrul unei acţiuni care să cuprindă memorialistică, atacuri şi apărări, alternative, lecţia proletariatului pusă fiind la bază. Ignorînd greşelile epocii, numai numindu-le riscăm ca ele să se repete. Nu trebuie să ne temem de oamenii diavolului crezînd că astfel el nu mai există sau că nu-l stîrnim. Dacă ai alături de tine şi alţi oameni încearcă să-i convingi să participe la o astfel de acţiune. Cît mai mulţi. Ar urma să pregătim terenul prin mici apropouri şi să adunăm în dosarele revistei „Vatra” destul material ca să ne acopere un an de zile de acţiune concentrică. In numele marxismului creativ, a aplicării dialectului în estetică şi istorie literară, cred că putem găsi argumente….
.. Dacă eşti de acord voi veni la Bucureşti ca să discutăm amănuntele şi colaborările. Presupun că ne-ar trebui vreo două-trei luni pînă să putem aduna destule materiale , ca apoi acţiunea să nu se înece…
….Dacă analiza s-ar solda cu o înfrîngere, am putea vedea mulţi întorcîndu-ne spatele. Si apoi nu trebuie să uităm că mai sunt şi conjuncturi politice. Sper că am fost destul de clar…
ss. Dan Culcer
Scris în două exemplare
M.L.9.III.1972
„Albescu” – sursă în atragere

Tov.Mr.Moldovan Ion

Dan Culcer

Informare

Studentul… ( anul III stom) a fost văzut de mine în vara anului 1970 (iunie-iulie) şi în toamna aceluiaşi an, ascultînd la tranzistor emisiuni muzicale ale postului de radio „Europa Liberă” – în faţa căminului de băieţi (medicină). Tranzistorul era dat la maxim, deranjînd medicii stagiari aflaţi la specializare.
- Studentul Zolany Gyula (anul III teatru) – redactor al rev. Studenţeşti „Thalia” mi-a spus în primăvara anului 1971, că redactorii revistei trimit regulat revista în străinătate, reuşind chiar să vîndă revista unor canadieni (turişti) care le-au promis că vor face abonamente.
In toate şedinţele şi consfătuirile redactorilor de reviste studenţeşti, Zolany a cerut mărirea tirajului revistei (200 ex.) la 800, deşi institutul de teatru are sub 40 de studenţi. La o asemenea cerere, tov. Traian Stefănescu, preşedintele U.A.S.R. din România, i-a spus că cererea de mărire a tirajului este nerealizabilă, spunîndu-i totodată că UASR ştie de faptul că revista „Thalia” a ajuns în străinătate trimisă prin diferite persoane.
(Bucureşti – aprilie 1971)

- La cenaclul tîrg-mureşan „Liviu Rebreanu” a participat în toamna anului 1971 şi tov. … )singurul muncitor în cenaclu)

In şedinţele cenaclului a luat cuvîntul de mai multe ori, declarînd că dumnealui nu înţelege lucrările citite. De fiecare dată, membrii cenaclului au făcut diferite glume adresate direct sau indirect lui..
Cînd a venit rîndul să citească …. (…XI.1971) , din nou dînsul a fost ţinta săgeţilor ironice ale cenacliştilor. I s-a reproşat că scrie o poezie lozincardă care nu mai merge în zilele noastre, că este lipsit de cultură deşi a abosolvit liceul seral etc. Viorica Mereuţă (absolventă de liceu 1971) a adus chiar jigniri la persoana lui… Dan Culcer, la fel, într-un stil ironic şi superior a “desfiinţat” versurile citite de Al.Roşca. Preşedintele cenaclului (Dr.Zeno Ghiţulescu) nu a luat nici o atitudine, deşi era de datoria dînsului să calmeze spiritele…
In acest an, …. Nu a mai participat la cenaclul
- In luna decembrie 1971, după o şedinţă de cenaclu, am fost cu cîţiva necaclişti la Cafe Central. (prof.Ion Masca, fizicianul Andrei Fischof (Freamăt), absolventa de liceu Mereuţă Viorica, eleva Maria Mailat şi încă două persoane la care nu le reţin numele. Aici, printre alte discuţii cei de faţă au spus bancuri, cele mai multe cu caracter politic, unele din ele …….. (…Maria Mailat)
In aceeaşi seară Ion Mască ne-a arătat un dolar, spunîndu-ne că va mai face rost şi de alţii …
+ In luna noiembrie şi redactorul rev. „Vatra”, Mihai Sin, mi-a dat amănunte despre scriitorul Paul Goma şi despre cartea sa „Ostinato” apărută în RF Germania.
In aceeaşi lună, Dan Culcer a relatat cîteva probleme ale scriitorilor în urma plenarei din 6.XI.1971. A lăudat cuvîntul scriitorului Titus Popovici şi a poetului Eugen Jebeleanu, nefiind de acord cu cuvîntul lui Aurel Baranga, care avusese o atitudine de acceptare a tezelor partidului, referitoare la probleme culturale în timp ce cei doi amintiţi au avut o atitudine rezervată.
In aceeaşi seară, ne-a vorbit despre cărţile retrase (temporar sau definitiv) din librării. Discuţia a avut loc la cafeneaua Bucureşti şi au fost de faţă mai mulţi cenaclişti (Viorica Mereuţă, Maria Mailat……………………) Era vorba de „Absenţii” de Augustin Buzura, „Canapeaua cu pisici” de A.Beldeanu. In legătură cu poemul „Doctorul X” de E. Jebeleanu, apărut în Luceafărul în acea perioadă D.Culcer ne-a arătat că poemul a fost citit şi la posturi străine occidentale datorită…atitudinii sale aluzive la problemele scriitoriceşti şi artistice.

Tg.Mureş – februarie 1972
Eugen Albescu

NB. Nota a fost furnizată din iniţiativa sursei în baza discuţiilor purtate cu acesta.
Urmează să se adîncească în discuţii problemele semnalate.
Problemele cu -…. Şi cu „Thalia” se verifică.
Nota în copie la cpt.Burgaru ss indescifr.N O T A

Conform sarcinilor primite, … raportează:

In urmă cu aproximativ două săptămîni sursa a discutat cu Dan Culcer de la revista Vatra, cu care ocazie, au vorbit despre tematica şi nivelul… , Dan culcer a zis următoarele:
Eu (adică Dan Culcer) nu pot scrie …. Public în general, ci uneori pentru oameni cu pregătiri intelectuale. Tăranii şi muncitorii de la noi sunt încă foarte departe ca să poată înţelege, pricepe idealurile înalte, fapt care are la bază dezvoltarea falsă”.
La întrebarea sursei, că de fapt şi scriitorii au datoria în ridicarea nivelului intelectual al maselor, Dan Culcer a afirmat „Este o naivitate, eu deja nu mai cred în utopia aceasta”.

26 VII.1972 L.P.

N O T A

In noaptea de 13 spre 14 iulie 1972 am stat de vorbă pînă dimineaţa la şase, la Casa Scriitorilor din Sovata… Mihai Sin, Dan Culcer, eu [Mara Nicoară], V. Mereuţă, de la Vatra şi Bălăiță, Mihai Sabin, Ovidiu Genaru de la Ateneu. Mai tot timpul s-au făcut tot felul de bancuri politice împotriva partidului şi s-a discutat intens despre lipsa de libertate de la noi din ţară. Cei mai înflăcăraţi erau Dan Culcer, Mihai Sin, Mihai Sabin, Bălăiţă.

Ss indescifr. [Mara Nicoară]
15 VI.1972
102-MI-10.527; 0015
15.06.1972
sursă probabilă

NOTA

In şezătoarea literară ţinută marţi, 13.VI.1972, orele 20, la…., în sala bibliotecii, cu puţini salariaţi, Dan Culcer (se poate găsi zilnic la revista Vatra, str.Sfatului nr.1, Tg.Mureş, a citit pentru ceilalţi poeţi veniţi de la Bacău, poezii din volumul care i-a fost respins. A citit trei poezii. Prima poezie, toată despre revolta lui minoritară, despre faptul că trebuie să-şi culce mîinile pe piept, să închidă ochii, ca să nu facă nimic pentru această lume. Poezia avea un sens reacţionar foarte accentuat, dar fiţi vă rog de acord că nu puteam s-o reţin pe de rost. A doua poezie toată despre faptul că el ăncearcă să urce un munte, scria numai despre sînge putred, spunea că sus pe unte a găsit un cadavru de femeie putred, că a făcut dragoste cu ea, că şi-a vărsat sămînţa, şi că prin asta curge nu ştiu ce fel de izvor. Mi-a venit rău cînd l-am ascultat. Sensul celei de-a treia poezii era că „ne înconjoară întunericul”.

I s-a dat sarcina să încerce să obţină aceste poezii precum şi să afle dacă mai are şi altele de acest gen.

Mr. Ss indescifr. 15.VI.1972


Nota:
In 13.VI.1972, aceleaşi persoane, la Vaţman, pe la orele 16.30, Dan Culcer povesteşte cum a luat un interviu unui mare diplomat, de la ONU, şef al unei centrale de informaţii, cu sediul în Bucureşti.
Spunea că tipul a fost foarte bine „instruit”cînd a venit la noi în ţară, că nu răspunde direct la întrebări.
L-a întrebat pe diplomat cum vede viitorul, întrebare la care trebuia să decidă (capitalism sau comunism), dar tipul l-a luat cu poveşti şi n-a răspuns. Culcer a spus că-i dă mîna mîna tipului s-o ducă bine, nu ca noi, pentru că are cîteva piramide, e foarte bogat.
Ceilalţi au spus că diplomaţii străini cunosc directivele Partidului mai bine ca noi, deoarece nu vor să fie persoane non grata, deci cîntă în strună partidului. S-a discutat iar despre lipsa de libertate.


Să stabilească în continuare afirmaţiile lui Dan Culcer. Să stabilească cu ce diplomat a venit în contact, în ce împrejurări şi natura relaţiilor.
Mr. Ss indescifr.
Ss indescirr. 15.VI.1972

NOTA INFORMATIVA

Prin prezenta sursa vă informează:
In seara zilei de 25 iunie a.c. am călătorit în acelaşi compartiment de tren pînă la Bucureşti cu numiţii Dan Culcer, de la revista Vatra şi Nicolae Scarlat, actor-regizor, la Teatrul de stat Tg.Mureş, secţia Română.
Deoarece nu se putea fuma în compartiment aproape tot drumul am stat pe culoar unde printre alte discuţii, numiţii au afirmat următoarele:
Dan Culcer: Deşi pe plan mondial România are un pronunţat prestigiu, acesta intern este în contradicţie cu starea de fapt – este inadmisibilă lupsa unor articole de uz public precum şi a unor produse alimentare, absolut necesare, cu atît mai mult cu cît România este una din cele mai bogate ţări din Europa – dar în administraţia căreia există serioase lacune. Pe ce trec anii, aceste deficienţe sunt din ce în ce mai evidente – pregnante, mai ales de cînd România sub aşa-zisul „Ajutor frăţesc” a înceut să patroneze, într-o manieră cu totul de tip capitalist ţările africane.
+ 15.000 – locuri în universităţile din România sunt rezervate pentru studenţi din ţările africane, în anul 1972, ceea ce privează tinerii români de tot atîtea locuri, în învăţămîntul superior, deoarece (după cunoştinţele lui) numărul acestora (locuri) nu au fost sporite.
Pe plan intern există îngrădiri a unor libertăţi de exprimare în literatură şi presă. Pentru a putea face carieră literară , a te afirma – eşti obligat a face concesii personalităţii tale artistice, şi eşti abligat a scrie ceea ce ţi se cere şi nu ceea ce simţi – (dîndu-se drept exemplu concret).
Situaţia oamenilor cu studii universitare este foarte precară. Un amic de al lui …., detaşat pentru cîţiva ani la Kanakors, a scris cum că acolo cîştigă net superior unui medic din România, să nu mai vorbim de scriitori care primesc pentru un articol de specialitate – critic – etc. sume derizorii.
Un prieten de al lui cu numele ….., regizor artistic, care a rămas în Franţa şi cu care s-a întîlnit la Paris, cîştigă cu aproximaţie de 10 ori mai mult decît în România.
El personal, deşi a fost în Occident, consideră de datoria lui ca romîn, să lupte aici pentru libertăţile romînilor prin calitatea lui de scriitor şi publicist.
+[Scarlat] s-a integrat în discuţii, împreună cu sursa [Zeno Fodor, secretar literar], afirmînd cum că… el ca viitor regizor artistic nu are posibilitatea de a monta un spectacol, după dorinţele şi aspiraţiile lui, deoarece i se impune – un repertoriu de către oficialităţi şi ca ambiant şi ca stil, amintind de greutăţile formării unei personalităţi pe cel mai bun regizor al nostru – Radu Penciulescu, care a trebuit să-şi dea demisia, deoarece după piesa „Regele Lear”, de Shakespeare, a fost atacat de toţi criticii şi oamenii de artă (după el) fără personalitate, care fac concesii pentru a-şi menţine postul.
El ca regizor artistic, aici la Tg.Mureş are greutăţi şi este un neînţeles, deoarece conducerea teatrului de stat are în componenţa ei majoritatea maghiari şi evrei (aluzii la regizorul ….) Românii fiind în minoritate. (după cîte ştiu şi el este după mamă evreu).
Tg.Mureş 28 iunie 1972

Ss Marian Gabor

N O T A

Sursa vă informează:
In ziua de 31 mai a.c., numitul Dan Culcer, ziarist şi critic al revistei Vatra, într-o discuţie amicală cu sursa a afirmat următoarele.
Consideră că în urma conferinţei anuale a scriitorilor şi a directivelor trasate de aceasta, situaţia oamenilor de cultură, scriitori, critici, ziarişti, încep să devină mai sumbre şi neliniştitoare.
Libertăţile de exprimare şi crearea nestînjenită a operelor de artă în domeniul literaturii şi editarea acestora sunt şi încep să devină din ce în ce mai precare.
Toate s-au parţial, anumite libertăţi la care s-a ajuns cu greu în ultimii ani, de azi înainte sunt îngrădite.
Afirmaţia că artiştii adevăraţi nu pot crea opere de artă atunci cînd sunt obligaţi a scrie, numai ceea ce li se impune atît ca temă cît şi ca tratare a acestora. Ori chiar dacă o fac, acestea nu pot fi …….. din ţara noastră.
Ceilalţi autori de talent, poeţi, critici, profesori, nu-şi pot practica operele deoarece refuză a le prelucra – conform unor directive, numai pentru a vedea lumina tiparului. Exemplu tipic este poetul Marin Sorescu, un talent recunoscut acum cîţiva ani la noi – ba chiar şi în străinătate, este adus la tăcere – sau nepublicat. In mai mică măsură chiar şi Adrian Păunescu, cunoscut poet şi publicist.
Numitul Dan Culcer, îşi exprimă îngrijorarea faţă de viitorul ce-i aşteaptă pe scriitorii din România.
2 iunie 1972

3. Dan Culcer mai afirmă că deşi este bun prieten cu romulus Guga în anumite probleme nu este de acord cu dînsul. Guga deşi simte într-un fel – totuşi pentru a parveni – şi a fi publicat face concesii – talentului lui, şi-l foloseşte aşa cum i se cere şi impune. Aceasta va fi soarta multora din cei ce lucrează în domeniul artelor.

2 mai 1972
Mureşan Gabor
100-M.I.-10.527-0015
20.01.1973

Luni, 15 ian,1973 am fost acasă la Dan Culcer, continuînd o discuţie începută în redacţie despre cum trebuie să fie poezia, şi ce conţinut trebuie să aibă. El mi-a spus că poezia trebuie să fie socială, că sunt atîtea nedreptăţi despre care trebuie să se scrie. Regimul comunist este apăsător, pe de altă parte pot oricînd să „vină ruşii” aşa că despre aceasta trebuie scris. I-am spus că nu am chef să fac închisoare. Mi-a răspuns că există o stare generală de laşitate, lumea a fost strunită cu disciplina de fier a regimului. Dar pînă cînd crezi că oamenii o să rabde şi o să reziste ? a spus.
La el acasă mi-a citit nişte poezii pe care nu le publică, nu le ţin minte pe de rost, vorbea despre toate calamităţile abătute asupra lumii, bomba atomică, foamea, regimul care îi ameţeşte pe muncitori cu urale etc, etc.
Mi-a spus că aşa trebuie să scriu şi eu, că aceasta este adevărata poezie.

Ss descifrabil. [Mara Nicoară]
20.I.1973
24.01.1973

Marţi, 23. I. 1973 a avut loc la sindicat şedinţa cenaclului literar „Liviu Rebreanu”. A citit Dan Culcer niştre traduceri.
Prima înfăţişa manifestările bolnăvicioase ale unui sadic. Acesta creştea broaşte de tot felul numai pentru plăcerea de a le omorî apoi într-un mod cît mai rafinat. Totul era descris cît mai scîrbos. Apoi sadicul vrea să omoare un copil dar înnebuneşte.
A doua traducere înfăţişa ultimele gînduri ale unui poet condamnat la spînzurătoare pentru că, politicienii zilei, foarte proşti, i-au interpretat nişte cuvinte despre ceaţa care acoperea oraşul, ca o aluzie politică.
Poetul se tot gîndeşte în celulă cum face să spună poporului cînd va fi spînzurat. Ar vrea să-i spună să se răscoale, dar poporul este prea strîns în chingile disciplinei ca să îndrăznească să facă ceva. „……. Întunecă soarele”.
E în general un fel de poem de revoltă împotriva stăpînirii nedrepte, citat cu multă satisfacţie de Culcer.
(De altfel, acest poem a fost comentat mai tîrziu la cofetărie, cînd Ion Maşca (profesor) a spus că acest poem te învaţă ce este curajul literar.
A treia traducere era foarte pornografică, despre un negru care ejacula pe faţa unei negrese, despre o negresă care .. totul spus foarte pe şleau.
După cenaclu (la care a participat: Dan Culcer, ………., Soril Miavre (poet).


Astăzi, 29.03.2005, noi ……, reprezentant SRI şi ….. reprezentant CNSAS am procedat la renumerotarea dosarului nr.101.817, vol.5, care conţine un număr de 80 file.

Reprezentant SRI Reprezentant CNSAS

……… ………

Un comentariu:

AVP spunea...

Deci suntem confrati de DUI-uri, dle Dane, a...? :) Stiu ca dta ai posibilitatea sa scanezi notele si comentariile alea ca drea', ale baietilor si surselor d'anta', si zau ca n-ar strica...

Hai pa... Am pus blogu domniei tale in My Bookmarks si-o sa mai revin pe-aicea... Caci Parisu nu mai e atat de departe de Romanica noa', ca pe vremea lu bunica or Ghica, n-asa...? :)

România

Loading...