miercuri, 1 aprilie 2009

DUI "DINU" = Dan Culcer. Volumul 3 din Arhiva CNSAS

===Continuare==================================

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
MINSITERUL DE INTERNE
ARHIVA FOND INFORMATIV

DOSAR NR.101 817
VOL. NR.3

16505/3

NOTĂ

Soţia lui „DINU” i-a relatat lui PETRESCU DAN din Iaşi, str. Sf. Atanasie 13 următoarele :

„Dragii noştri, aşa cum ne-am aşteptat (dar, de, n-am crezut pînă n-am văzut) marele prozator M. Sin a fost în 01.03.1985 numit adjunct la „Vatra” mai precis : secretar general de redacţie ! Activitate pe care DAN o profesează în mod continuu, gratuit, de 3 ani şi pe care a făcut-o şi la începuturile revistei. Pe cînd M.S. în afară de bîrfă, ranchiuni, etc. altceva nu „practică”. In fine. A fost o şedinţă „furtunoasă” cu tovii de la partid de instalare. Dan şi-a spus deschis părerea. Ceilalţi au tăcut cu privirea-n pămînt, tovarăşa (de la propagandă) a zis unele, M.S. a zis că „asta-i treabă de tribunal”. Dan e afectat de faptul că nici măcar nu s-a discutat cu el despre înfiinţarea acestui post, nici măcar nu s-a pomenit că el face munca asta de trei ani s.a.m.d. Moraru a tăcut şi el. M.S. credea poate că Dan va face treaba, iar el va face pe „şefu”. Ce soartă. Am dorit să ştiţi de acest scandal care, cunoscînd cu ranchiunile şi „întovărăşirile” din oraş va avea urmări serioase. Va urma „evul mediu”… cu prietenie M.”

NOTĂ

„DINU” i-a relatat lui GHIBU OCTAVIAN din Bucureşti, b-dul Hristo Botev 22, ap.10, următoarele :

„Stimate Domnule O. GHIBU, am citit într-un volum editat în 1941 la Budapesta (Toth Sandor : Erdely 22 eves rabsaga) o descriere a predării Bibliotecii Univeritare din Cluj către autorităţile române în 1919. Cum se pare că din partea română ar fi participat şi tatăl dvs., v-aş ruga să-mi scrieţi dacă printre amintirile scrise ale lui ONISIFOR GHIBU se află ceva despre acest moment. Mă interesează orice amintiri sau documente privitoare la epurarea bibliotecilor, ruguri de cărţi. Dacă aveţi cunoştinţă de astfel de informaţii, daţi-mi vă rog un semn… Cu cele mai bune sentimente, D.C.”

Sz. A-S-31-50-nr.006 190 din 11,02.1985

Nr. exp.2-Rd. nr.015-244

Ex. nr.1 105-GN

Sz. A-S-31-50-nr.006 302 din 02.03.1985

Nr. ex. 2-Rd. nr.015-375

Ex. nr.1 105-GN

===========================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647 Bucureşti
Nr. 0 339 369

Intrare 0646 1985.II.25

NOTĂ DE RELAȚII

Catre,
I.J.Mureş

Sursa 410 702 – 20.02.1985 informează :

La data de 11.02.1985 numitul Asociaţia Internatională a Sociologilor de limbă franceză, Franţa, Toulouse, Vauquelin, nr.109 bis transmite către autorităţi, R.s.România, Bucureşti următoarele.

C.I. pers. din domeniul artei şi culturii
Esenţa : Invitat să participe la un colocviu al Asociaţiei – 921
L.S. ss idnescifr.


Asociaţia Internaţională a Sociologilor de limbă franceză, Centrul de Cercetări Sociologice al Universităţii Toulouse, Le Mirail, a transmis prin intermediul Uniunii Scriitorilor şi al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, o invitaţie, pentru Dan Culcer, P.O. Box 321-OF 7, Tg. Mureş, „specialist în sociologia literaturii” în vederea participării sale la cel de-al XII-lea Colocviu asupra temei ! 1984… şi după ? Individul şi maşina socială”, care îşi va desfăşura lucrările între 20-24 mai 1985.

Asociaţia care transmite invitaţia este dispusă să-i asigure cheltuielile de şedere pentru o perioadă de 20 de zile, în lunile mai, iunie.


NOTĂ

Soţia lui „DINU” i-a relatat lui CRACIUN GHEORGHE din Braşov, str. Neptun, bl.5, ap.19 că :

„Dragă George,
Sunt pe muchia dintre haz scîrbit şi revoltă. Viaţa literară mureşană (se împute. Vin (au sosit) peştii ! (vezi finalul filmului respectiv). La Vatra avea de pe 1 martie un nou adjunct dă şef (post pentru care respectivul s-a strofocat mult), vechi „prieten” de-al meu, cu aghiotantul său un anume „poet Publicist” N. Băciuţ care tinde să monipolizeze „multe chestiuni” (minus talentul). Dan e într-o fază de izolare, de lecturi şi scris, cu un acut sentiment de om lovit urît în cap, de la spate. E interesant să vezi cum un individ poate să-şi concentreze toate eforturile pentru a distruge (nici mai mult nici mai puţin) un fost prieten (prieten !). Si asta unde ? Intr-o prăpădită de provincie. Baba se piaptănă. Agasat că celălalt nu se sperie şi o duce chiar bine. In fine…
Cu prietenie multă, M.M.”

Sz. A-S-31-50-Nr.006 376 din 13.03.1985
Nr. ex.2-Rd nr.015-457
Ex. nr.1 105-GN


NOTĂ

Soţia lui „DINU” ia relatat lui Dumitru Dana din bucureşti, str. Străduinşei 9, bl. A-5, ap.25 următoarele :

„Dragă Dana,…
la Vatra e o atmosferă îmbîcsită, dominată de orgoliul unicului prozator „mare” local, ajuns recent adjunct dă şef-post pentru care s-a strofocat mult. Eu mă amuz, pînă la un punct. Din păcate, Dan suportă tot felul de „lovituri sub centură”, mărunte, dar zilnice, sistematice chiar. E interesant să vezi cum un individ poate să-şi concentreze toate eforturile pentru a distruge un fost prieten (prieten ?), agasat că acesta, totuşi nu se teme să-şi exprime opiniile şi o duce bine. Si asta unde ? Intr-o prăpădită de provincie.
Cu multă prietenie şi preţuire M.M.”

N.N. Soţia lui “DINU” a mai luat legătura în 07.03.1985 şi cu BABETI ADRIANA din Timişoara, Rev.” Orizont” într-o problemă de specialitate.

Sz. A-S-31-50-Nr.006 386 din 14.03.1985
Nr. ex.2-Rd nr.015-467
Ex. nr.1 105-GN

=====================================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
NR. 0 414 484 – 29 MARTIE 1985
NOTĂ DE RELAȚII

Către, Inspectoratul Judetean Mureş-S-105-GN

Sursa 010 709 din 27.III.1985 informează :

La data de 19.III.1985 obiectivul Dan Culcer, România, Tg. Mureş, transmite către KABÖL ANNE, Franţa, Paris, 75 011, str. Beaumarchais-38 prin intermediul C.E. următoarele :

Presă, solicită bursă pentru un prieten iar pentru el acoperirea cheltuielilro de călătorie şi sejur în Belgia.
Modul de transmitere direct.

L.S. ss indescifr.

“Prietenul meu, scriitorul român Norman Manea este pe cale de a pleca în RFG în luna mai a.c. [1985 ]M-aş bucura dacă l-aţi putea trece pe lista bursierilor şi dacă l-aţi ajuta astfel să se descurce în timpul călătoriei sale de studiu. Vă mulţumesc mult.

Eu am primit o invitaţie de la Asociaţia Sociologilor din Belgia, Bruxelles An jeanne 44 pentru a participa între 20-24 mai a.c. la cel de-al XII-lea colocviu.

Dacă puteţi să luaţi legătura cu preşedintele Asociaţiei, Marcel Bolle de Bal, vă rog să-I comunicaţi dacă puteţi să-mi acoperiţi cheltuielile sejurului cît şi ale călătoriei dus-întors pe următorul traseu : Bucureşti-Budapesta-Viena-Frankfurt, Bonn, Aachen, Liehe, Bruxelles, Anterpen, Hannover, Berlin vest, Praga, Viena, Budapesta, Bucureşti.

Iată datele : Marcel Bolle de Bal – profesor la Universitatea Liberă din Bruxelles, Dreve de Fauvette 82, 1 630 Linkebeen, telefon acasă 32-2-3 584 439, telefon la birou 32-2-6 494 994, telefon la universitate 32-2-6 490 030 ext.3480.
Institutul de sociologie 44 av.Jeanne, Bruxelles.”

Fotocopie recomandata par avion


Dest. Francoise Agratina
5, Parc de Ceresy ???
76130 MONT ST. AIGNAN
FRANCE

26 martie 1985

Dragă Françoise [Agratina],

Scrisoarea trimisă de tine la 25 februarie a.c. a sosit la Tg. Mureş în 22 martie. In aceste condiţii mă grăbesc să răspund pentru a preciza următoarele :
Am primit o parte din aprobările necesare petnru plecarea la Bruxelles, unde colocviul are loc între 20 şi 24 mai a.c., inclusiv. Organizatorul colocviului Asociaţiei Sociologilor de limbă franceză se numeşte Marcel Bolle de Bal şi orice corespondenţă o pot primi pe adresa lui :
Institutul de sociologie, Avenue Jeanne, 44, 1 050 Bruxelles (Belgique) telefon : Bureau : 32-2-649.49.94 Universitate : 32-2-649-0030 sau la domiciliul său : DREVE des FAUVETTES, 82, B, 1 839 LINKEBEEK, tel. prive 32-2-358.44.39

Domnul acesta mi-a promis că îmi rezolvă transportul şi sejurul, invitaţia recentă, trimisă oficialităţilor mele, precizînd aceste lucruri. Pentru a simplifica demersurile sale I-am cerut să îmi cumpere şi să-mi trimtiă prin poştă urgent un bilet de tren dus-întors de la budapesta, prin Viena-Liny-Passau-Stuttgart-Paris-Rouen-Bruxelles-Liege-Koln-Bonn-Frankfurt/Main-Nurnberg-Passau-Viena-Budapesta. Nu ştiu dacă această formulă este posibilă, dar nu văd de ce n-ar fi. Pînă la Budapesta mi-aş cumpăra bilet în bani româneşti. Cum însă aş dori să petrec nu doar patru zile la Bruxelles, te-aş ruga să-i trimiţi acestei persoane, care este de încredere, echivalentul a, să zicem 3 000 FF, cu precizarea că este vorba de 20 de zile pentru care voi avea sper aprobarea, cu cheltuielile de cazare, hrană şi culturale inerente. Nu ştiu ce reprezintă pentru tine această sumă, aşa că te rog să iei sub beneficiu de inventar suma, urmînd să stabileşti dacă este posibilă sau nu. In acelaşi timp, în măsura în care nu voi ajunge totuşi nici la voi, nici la Bruxelles, l-am rugat pe amicul meu să-ţi returneze suma imediat. La ducere aş putea sta eventual, în funcţie de data la care primesc paşaportul şi biletul, o zi sau două la voi, la Ase, aşa că, dacă aveţi nevoie de ceva (în afară de cunoscutele sipci pentru Ase), scrie-mi cît de repede. In orice caz eu va trebui să plec cel tîrziu la 15 mai, ca să apuc o zi sau două în Paris, de unde vreau să primesc ceva cărţi. Voi lua legătura şi cu Pi. Mai există şi posibilitatea de a trimite prin poştă un cec pe numele meu, pe adresa lui Marcel Bolle de Bal, cu precizarea unei bănci bruxelleze de unde să poată fi ridicată de mine. Probabil că, dacă nu o ridic, tu poţi face operaţiile de rigoare ca suma să-ţi fie returnată, tot pe filiera bancară. Cum nu am de gînd să mă opresc pe drum decît în Franţa, pînă acolo mă voi descurca pe tren mîncînd din brişcă.

In ce priveşte alte medicamente, voi aduce cu mine precizările suplimentare pe care acum nu le-am putut încă obţine. Pentru cataloage şi reviste adresa noastră este bună, cu precizarea supliemntară : Dan Culcer, revista Vatra şi apoi adresa mea de acasă : inclusiv C.P.321-of.7.

Cum i-am trimis D-nei Anette [LABOREY] o scrisoare cu o zi înainte de a o primi pe a ta, ca să-i confirm nişte sosiri de cărţi, i-am scris şi ei de biletul de tren.… ajuta cu cărţi, anul acesta cel puţin. Sper să nu mă trezesc cu două bilete. Este atîta nesiguranţă în toate aceste demersuri încît aproape că e mai mare daraua decît ocaua, pregătirile şi hîrţoagele îmi iau mai mult timp decît cu adevărat căci depind de bunul plac al oricui.

Nu doresc să primesc banii în România căci mă pot trezi că îmi sosesc cu întîrziere, la o dată ulterioară plecării mele, cum s-a întîmplat şi anul trecut cu bursa oferită de cei de la Ceresy. Sper să nu mi se ceară să arăt acum vreun document bancar de primire a banilor aici, de vreme ce invitaţia imi asigură bani acolo. La Paris voi încerca să locuiesc pentru o noapte la sculptorul Victor Roman, care ne-a găzduit în atelierul său. Dacă ai vreo altă sugestie, scrie-mi.

Am dat adresa ta sociologului meu ca să-ţi comunice eventual dacă a putut să-mi trimită biletul de tren. Dacă totuşi nu o poate face el, şi o vei afla prin el, încearcă tu, de mai rămîne timp, să-mi trimiţi biletul, fără de care toată călătoria cade. Poate un schimb de telefoane ar fi util cu dînsul, dacă nu cer prea mult. Sper să mă fi gîndit la toate variantele logice. Dar ilogicul nu-l pot lua în calcul, deşi tocmai el domină astfel de situaţii.

Matei al nostru este ceva mai bine, timpanul în urma otitei de care a suferit recent, după ce s-a spart, e pe cale de a se suda frumos. Ni s-a spus că va avea o sensibilitate de acum încolo. Poate totuşi să îl ducem la soare. Iarna asta a fost îngrozitoare, mai ales prin umilinţele îndurate. Eu nu mă mai ocup de secretariatul de redacţie, pe care l-am făcut trei ani gratuit, nefiind un post în momentul cînd s-a înfiinţat postul, el a fost ocupat de colegul meu Mihai Sin, care nu are habar de meseria asta. Ca de obicei ! Dar măcar am scăpat de corvoadă, pe care e adevărat că o făceam cu plăcere, fiindcă mă pasiona să fac partea tehnică. Toţi cei patru copii sunt, cum cred că v-am scris, la noi. Mîine dimineaţă am o înfăţişare la procesul cu fosta soţie [Silvia Culcer] pentru a se stabili definitiv domiciliul fetelor şi drepturile lor.

Aşteptăm medicamentele anunţate. Vom ţine seama de sfatul tău şi desigur vom reface analizele, deşi anumite semne (greţuri, dureri de cap) la Tudor ne fac să ne temem că, în cazul lui, tratamentul n-a fost eficient. Noi şi ceilalţi copii nu avem, pare-se, nimic după tratament.

Te îmbrăţişăm cu toată dragostea. Dan.

P. S. Salutări lui Ase, cînd vorbeşti cu el. Îi vom scrie curînd şi lui. Transmite-i datele esenţiale ale scrisorii acesteia, dacă vrei.

Fotocopie recomandata par avion

================================================

M. MARCEL BOLLE DE BAL
Institutul de sociologie
Avenue Jeanne, 44
1 050 Bruxelles
Belgia

Cher ami,


Două pagini scrise în franceză. ?????????????????

=====================================================

NOTĂ


„DINU” i-a relatat lui HANDOCA MIRCEA din Bucureşti, str. Latină 4, următoarele :

„Stimate d-le M.H. am primit materialele Eliade. Dintre cele trimise i-am propus lui Moraru cu prioritate, articolul dv. Referitor la relaţiile dintre Sebastian şi M. Eliade. In chestiunea „anti-semitismului”, atît prima cît şi aceasta a doua intervenţie a dv. Sunt extrem de utile. Dar, în ce mă priveşte, nu pot uita că în societatea românească actuală există antisemitism latent, uneori virulent verbal, alteori influenţînd politica de cadre. Există o ciudată tendinţă de a acuza de „spirit iudaic” sau chiar de a inventa fictive origini rasiale iudaice unor persoane care se definesc, delimitează, se exprimă printr-o atitudine neconformistă la nivel spiritual, care, deci, îşi exercită dreptul de a gîndi în afara dogmei sau respingînd măcar, blegeala suficienţei. Am scris aceste rînduri pentru a vă reaminti că uenori atitudinile noastre cele mai curate pot servi în campanii ale căror soldaţi nu suntem. Astfel studiile dv. Pot dovedi, într-un anume context, că niciodată în România de ieri sau de azi nu au existat antisemiţi, că acuzele aduse unor mari intelectuali români nu sunt reale, că nici unii sau doar unii au avut atitudini xenofobe. Amestecîndu-se, oral sau scris, opiniile lui A.C.Cuza sau Bratescu Voineşti cu acelea ale lui Goga, Eminescu sau Eliade, dar şi Corneliu Vadim Tudor, unii publicişti năimiţi încearcă să insinueze că tot proletcultismul ar fi efectul dispreţului unor elemente străine faţă de cultura românească. Dacă aceste aspecte nu pot fi ocolitze, punerea unor fenomene atît de complexe doar pe seama „străinilor” mi se pare o încercare de manipulare grosolană, de găsire, iarăşi, a unor ţapi ispăşitori… In privinţa textului lui Culianu vă pot spune că a fost scos din pagină şi clasat definitiv pe motiv că, într-o ocazie, a vorbit la o masă rotundă a E.L. Deşi nimic de politichie. Eu voi încerca să conving… E iarăşi o măgărie să lăsăm un intelectual de talia lui Ioan P. Culianu în afara circuitului cultural românesc şi apoi să-l descoperim peste zece-douăzeci de ani… Sper să ajung înspre sfîrşitul lui mai la Bruxelles, la un colocviu de sociologia culturii… Al dv. D.C.”


Sz. A-S-31-nr.006 558 din 13.04.1985
Nr. ex.2-Rd. nr.015-653
Ex. nr. 1 1o5-GN

========================================================

NOTĂ


Redactorul de la publicaţia Nagyvilag, Zeitschrift fur Weltliteratur, din Budapest V. Szechenyi u.l. i-a transmis lui Dan Culcer din Tg. Mureş, redacţia Vatra, str. Sfatului nr.1, următoarele :

„Dragă Dan,
mă pregătesc de foarte multă vreme să-ţi scriu şi iată că s-a ivit prilejul. In numele Redacţiei Nagyvilag am onoarea să te întreb oficial, dacă nu ai cumva timp să scrii o mică lucrare despre recepţia literaturii maghiare în România după 1945. Ar fi vorba despre un articol de 8-10 pagini, nu mai mult. In cazul că eşti prea ocupat, noi am fi mulţumiţi să ne poţi indica alţi posibili autori. (E. Păreanu, P. Drumaru şi alţii). Te rog să ne dai un răspuns la această solicitare. Altfel nu am noutăţi prea mari. Editura Europa, nu prea se mişcă în privinţa antologiei noastre. Aceasta este din păcate situaţia şi cu „Trei dinţi din faţă” a lui sorescu, pe care am tradus-o încă în 1982. Nu zic că ar fi o capodoperă, dar nu e nici sub nivelul romanelor apărute în deceniul trecut. Aşa că te întreb dacă nu ai pe cineva pe la editurile româneşti din Cluj sau Timişoara, că în caz că nu, ar fi totuşi trist şi ar rămîne ca şi textele noastre comune în manuscris… Ti-am pus la o parte cîteva reviste interesante, între care şi una în limba „galilor”. Ti le voi trimite. Cred că ţi-am spus că în septembrie nu-i exclus să fac o vizită în Laos şi Vietnam. Intr-adevăr am fost în acest „Cairo obscur de globe”, tot ce am văzut ar merita o scrisoare mai lungă, sau o discuţie lîngă o cană cu bere. Dar poate o să avem prilejul şi pentru asta…
Te îmbrăţişez Béla”

N.L. Dan Culcer este în atenţia indicativului 105-GN

DN-S-25-006564 din 15.04.1985

======================================

N O T A


„DINU” i-a relatat lui PIPPIDI ANDREI din Bucureşti, b-dul Ana Ipătescu 15, următoarele :

„Stimate Domnule, vă urez sărbători fericite. Imi face multă plăcere să-mi amintesc scurta ns. Întrevedere şi consensul care mi s-a părut că a caracterizat-o. Profit de prilej pentru a vă reaminti că mi-aţi promis să invitaţi, în numele meu, al revistei, pe cîţiva dintre colegii dv. La o colaborare cu Vatra. Nu mă uitaţi. Suplimentul nostru de istorie are nevoie de colaborări serioase pentru a putea respinge impostura agresivă. Cu cele mai bune sentimente. D.C.”

N.N. Menţionăm că la data de 09.04.1985 „DINU” a mai avut legătură cu numitul IZBASESCU GHEORGHE din oraşul Gh. Gh. Dej, str.V.Babeş, nr.2, ap.49 – legătură profesională.

Sz. A-S-31-Nr.006 581 din 17.04.1985
105-GN

========================================

NOTĂ


„DINU” i-a relatat lui MARINO ADRIAN din Cluj-Napoca, str. Rakoczi 72, următoarele :

„Stimate d-le A. Marino. în privinţa recomandărilor, vă rog să binevoiţi a le formula şi a-mi comunica numele celor în cauză. După cum reiese din formulare, e bine dacă completez de la început numele unor persoane cărora le-am fost recomandat sau pe care le cunosc. Urmează să văd dacă voi avea prilejul să le folosesc…Actele mele au ajuns la tov. Enache. Restul semnăturilor sunt primite. Nu ştiu dacă serviciile consulare rezolvă repede cu ambasadele RFG, Belgiei şi Franţei… Cu bune sentimente, D.C.”

Sz. A-S-17-nr.006 580 din 17.04.1985
Ex.1 105-GN

==============================

NOTĂ


„DINU” a relatat către postul de radio Deutsche Welle din RFG Koln următoarele :

„Stimaţi Domni, am înţeles dintr-o emisiune că puteţi trimite un manual de germană pentru doritori. Aş vrea să-mi perfecţionez cunoştinţele şi vă rog să binevoiţi a-mi trimite un manual, precum şi eventualele indicaţii cu privire la orelele de emisiune, materialele suplimentare sonore. In ce măsură îmi puteţi furniza direct dv. Cărţi din care să traducem literatură, eseuri în revistă sau adresa unor edituri, instituţii care furnizează cărţi în serviciu de presă ? M-ar itneresa mult ERNST JUNGER (eseuri şi jurnale). Mulţumesc anticipat.”


D.C. Sef de secţie la revista Vatra, critic literar
D.C. Revista Vatra, str. Primăriei 1, CP 321-of.7 Tg. Mureş, România
Sz. A-S-31-Nr.006 572 din 17.04.1985
Ex.1
MO una bucată reţinut 105-GN

====================================

NOTĂ

„DINU” i-a relatat lui CARANFIL STEFAN din Franţa, Drancz, 38 rue de la Liberation următoarele :

„Stimate domnule, comunică-mi dacă eşti de găsit la Paris între 10 şi 20 mai 1985 la această adresă şi dacă mă poţi ajuta să am un acoperiş circa cinci zile. Am scris şi lui Marek, de la care am primit cîteva rînduri. Conform promisiunii mele aştept să-mi transmiteţi cuvintele pentru mama dv. Cu prieteni D.C.”

Sz. A-S-17-Nr.006 579 din 17.04.1985
Nr. ex.2-Rd. nr.015-676
Ex.1 105-GN

=======================================

NOTĂ

„DINU” i-a relatat lui Dr. Popa Marian din RFG, Koln, Stadtwaldgurtel 1, următoarele :

„Dragă Marian, îţi reamintesc promisiunea cu dialogul. In privinţa drumului meu la Bruxelles, mai am două semnături restante. Sper., deci, să ne vedem la Koln sau măcar să ne auzim. Am mai cerut informaţii referitor la centrele unde s-ar găsi buni socilogi ai literaturii. Aştept. Te-aş ruga să-mi comunici dacă între 20 mai şi 10 iunie eşti încă la Koln şi care sunt orele mai potrivite pentru a fi sunat la telefon. Dacă ajung acolo, sper să-mi găsesc nişte vechi amici la care voi sta şi de unde te-aş suna ca să ne vedem. Cu prietenie, Dan”.

Sz.A.S.17-nr.006 577 din 17.04.1985
Ex.1 105-GN

=============================

NOTĂ

„DINU” i-a relatat lui Wichner Ernst din RFG, West-Berlin, Holsteinischestrasse 29, că :

„Dragă Ernst, pritnr-o întîmplare – o invitaţie la un colocviu, (al XII-lea) al Asociaţiei Sociologilor de lb. franceză – s-ar putea să ajung la Bruxelles între 20 şi 24 mai 1985. Va fi prilejul pentru a-ţi comunica ce se mai aude cu proiectul meu de antologie a eseului românesc…Nu uita că mi-ai promis că vei căuta textul original al romanului lui A.E.Baconsky. Scrie-mi fie aici repede, fie la Bruxelles pe adresa : Marcel Bole de Bal, Inst. De sociologie, 44 av. Jeanne, Bruxelles, Belgia…La întoarcere voi trece prin Bonn. Ai acolo vreun prieten care m-ar putea găzdui pentru o noapte ? Dan şi M.C.”

Sz.A.S.17-nr.006578 din 17.04.1985
Ex.1 105-GN


MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
Nr.046486
Intrare 01477 20.IV.1985


NOTĂ DE RELAȚII

Către, Inspectoratul Judeţean Mureş-105-GN

Sursa 520310, 17-0-85 informează :

Numitul Dan Culcer, 15477, RSR, Rg. Mureş, CP 321, revista Vatra, transmite către Laborey Annette, 7494, Franţa, Paris, bl. Beaumarchais, 38, prin intermediul CE, domeniul P007, 925, metoda clar, franceză, modul direct
L.S. ss indescifr.
Ex.2

„ am primit vestea în ce priveşte imposibilitatea de a mă ajuta anul acesta pentru Bruxelles. Precedenta mea scrisoare care avea ca destinatar pe d. na Koboc, trebuie să fi fost primită cu siguranţă, epntru că fusese trimsiă cu cîteva zile înainte. In aceeaşi scrisoare era şi confirmarea pentru toate cărţile. Cu mulţumiri.
Pentru o altă ocazie, vă rog să-mi trimiteţi următoarele cărţi :
1. Ernst Junger – Jurnal – vol.1,2,3,4
[…]
8. Alexis de Tocqueville „Scrieri despre sistemul penitenciar în Franţa şi în străinătate”
9. Pierre Boureau „Probleme de sociologie”

Am cerut cărţile, în cadrul unei oferte din partea Galeriei Lambert. Dar nu au sosit încă…

I-am cerut d-nei Koböl Anna, lăsîndu-i suma necesară (200 FF) să ne aboneze la o revistă de desene animate. Vreţi s-o întrebaţi pe d-na K. să ne sună dacă are greutăţi. sau ne poate abona la altă revistă, dacă Mickey Parade a încetat să pară ?

=============================================================================

MINISTERUL DE INTERNE’
UNITATEA 0647
Nr. 0416443
Intrare 01478 20.IV.1985

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-105-GN

Sursa 520504, 18.04.1985, informează :

Obiectivul Dan Culcer, 15477, „DINU”, RSR, Tg. Mureş, CP. 321, of.7, transmite către Dimovici Cornelius, RFG, Wiesbaden,, Franelenbez, 85 A prin intermediul CE, următoarele :

???????????? Unde este textul

Domeniul : artă şi curltuă, intenţii plecare temporară în străinătate, metoda clar, limba română, caracter prietenie, mod direct, original.

LMO 1223
L.s. ss indescifr.

NN. Meţionez că persoana din ţară este Culcer Dan din Tg. Mureş, str. Ciucaş, ap.1…

=======================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
Nr.0416572
Intrare 01523-22.IV.1985

NOTĂ DE RELAȚII


Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa : 540202-18-04.85 informează :

La data de 07.03.1985 numitul Agratina Fr., Franţa, st. Aienan,, str. Pase Cerisz nr.5 transmiet către Dan Culcer, Romînia, Tg. Mureş, str. Ciucaş, ap.1 colet, domeniul K.O.1., mod direct.

L.S. ss indescifr.

-2-

Culcer Dan din Tg. Mureş, str. Ciucaş, nr.2, ap.1 care este în atenţia dvs. a primit un colet, fără număr cu greutatea de 0,485 kg de la

Agratina Fr. din St. Aignan – Franţa

Coletul conţine medicamentele : Tagamet (trei cutii a 50 de comprimate fiecare) Flagyl (două cutii a două comprimate fiecare), una carte, 7 broşuri.. (După aceste opt materiale vă transmitem xerox şase file)

Urmeaza 6 fotocopii

======================

NOTĂ


„DINU” i-a relatat lui Rimbasiu Marius din RFG, Hattingen, Bradenschneiderstr 62-A că :

„Dragă Marius, am prilejul de a participa la un colocviu de sociologia literaturii care va avea loc între 20-24 mai la Bruxelles. La întoarcere aş vrea să mă opresc la prietenul nostru comun, violonistul Ludwig Frauenholz, la Marl, unde cred că voi ajunge în jurul datei de 1 iunie. Te-aş ruga să-mi scrii acolo, cît de repede, pe adresa L.F. Friedrich Engelastr 15 Marl (tel.02365-18202) dacă ne putem face un program comun… La Bruxelles pot fi găsit la Marcel Bolle de Bal, 44 av. Jeanne, Inst. De sociologie şi la telefonul său privat 32(2) 358.44.39 sau la birou : 32(2) 649.49.94.. In 87 se împlinesc trei decenii de cînd am terminat licerul. Cum nu cred că vei veni, îţi pomenesc evenimentul doar pe marginea gîndului despre împrăştierea unei promoţii. Dan”.


Sz. A-S-17-Nr.00666 din 07.05.1985
Ex. 1 repus 105-GN

=====================================
NOTĂ


„DINU” i-a relatat lui Teodorescu Alin din Bucureşti, str. Reşiţa 16, bl. D 17, ap.20 că :

„Stimate d-le A. T… am în Belgia un prieten sociolog de limbă franceză, preşedintele unei Asociaţii profesionale, interesat de sociologia muncii : (mai ales probleme de retribuire), care ar dori să intre în contact cu specialiştii români ai domeniului. V-aş fi recunoscător dacă mi-aţi comunica numele şi adresele unora dintre aceştia pentru a-i pune în legătură cu dl. Marcel Bolle de Bal, care lucrează la Inst. De Sociologie, 44 av.Jeanne, 1 050 Bruxelles, (din cadrul Universităţii libere din Bruxelles). Puteţi să comunicaţi direct adresele celor itneresaţi pentru schimb de extrase. Dar vă rog să-mi faceţi şi mie propunerile cerute, adăugînd şi locurile de muncă în ideea că vom avea poate nevoie de colaborarea lor. Cu stimă D.C.”

Sz. A-S-17-Nr.006665 din 07.05.1985
Ex.1 105-GN

===================================

NOTĂ

„DINU” i-a relatat lui Oişteanu Andrei din Bucureşti, str. Sahia 22-7 următoarele :

„Stimate d-le A.O. sunt dezolat de modul în care a fost paginat începutul articolului dv. Şi mai ales, de faptul că în numărul următor a fost omisă continuarea. Nu am reuşit să primesc nici o explicaţie adecvată pentru [despre] cauzele acestui tratament aplicat studiului dv. Spun asta, fiindcă nu mă simt implicat, începînd din nr.3 Vatra este paginată de un „coleg” aproape incompetent şi „secretariatul de redacţie” – vorba vien – e făcut de un altul care, dacă are calităţi certe de prozator, nu are nimic de a face cu meseria aceasta, pentru care nici interes, nici competenţă n-are. Din păcate o „soluţie” de sus a ignorat chestiunea priceperii, în favoarea dosarului şi relaţiilor… Cu stimă D.C.”


Sz.A.S.50-nr.006664 din 07.05.1985
Ex.1 105-GN

13 FOTOCOPII


==========================================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
Nr. 0349300
Intrare 01732-9.I.1985


NOTĂ DE RELAȚII


Către, Inspectoratul Judeţean Mureş 105-GN


Sursa 520306-805.95 informează :

Numitul Laborey Annette, Franţa, Paris, bd. Beaumarchais, 38, Fundaţia pt. intrajutorare intelectuală european transmite către Dan Culcer, 15477, RSR, Tg. Mureş Ciuş, 2, ap.1, prin intermediul CE, domeniul POO7, clar, franceză, direct


Anexe 13 file
L.s. ss indescifr.


Vă trimitem alăturat xerocopia unui material adresat de Annette Laborey din Franţa, Fundaţia pentru întrajutorare intelectuală european către Dan Culcer din Tg. Mureş, str. Ciucaş 2, ap.1.
Materialul conţine un bilet de tren pe ruta : Bucureşti-Curtici-Viena-Aachen-Amsterdam-Helmstedt-Berlin şi retur.
Dan Culcer este obiectiv la Tg. Mureş-105-GN

===========================================

NOTĂ


“DINU” i-a relatat lui Antonesei Liviu din Iaşi, str.13 Decembrie 15, bl. P1, ap.1 că :

“Dragă L.A. aştept de urgenţă prezentarea textului despre Generaţie a lui Mircea Vulcănescu pentru a putea programa ferm apariţia lui. Returnez textul despre Spiritualitate, care a fost refuzat de oberii noştrii. Pamfletul dumitate, pe care l-am citit doar în Vatra, a provocat oarecare furie celui vizat. Recunosc, că am citit doar primele texte ale grupajului trimis de d-ta aşa încît mi-ai provocat o surpiză. Să vedem ce o mai fi.. Cum de la 1 martie 85 nu mă mai ocup de partea tehnică a revistei, promisiunile şi speranţele mele se vor izbi de necruţarea şi ranchiuna colegului Sin, despre care am afirmat, cu prilejul numirii sale în postul de secretar de redacţie, că este incompetent în acest domeniu. Probabil că în locul lui va lucra o vreme Băciuţ (ca negru), apoi pictorul Radu Ceontea. Ceea ce făceam eu singur, alături de treabea mea obişnuită, fac acum doi. Vom vedea cît de bine…Cu stimă C.”

Sz.A.S-50-nr.006722 13.05.1985
Nr. ex.2.Rd. nr.015.825
Ex.1 105-GN

===============================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
Nr. 0419194
Intrare 01830 14.V.1985

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I.J. Mureş-105-GN

Sursa 510302-13.05.1985 informează :

La data de 02.05.1985 numitul Culcer Dan, RSR, Tg. Mureş, CP.321, of.7, transmite către Radio France International, Franţa, Paris, CP.9516, prin intermediul CE, în domeniul Artă şi cultură, 925, medota-clar, lb-franceza, caracter-oficial, mod-direct, măduri specifice…orig. deschis

Anexe : M. O…1543
L.S.ss indescifr.


Stimaţi domni,
Am ascultat interviul cu Eugen Ionescu, difuzat de către…… “aş dori caseta cu interviul”. Mulţumesc anticipat. Dan Culcer.

15.05.1985

Scrisoarea a fost retinută din…. Lcol. ss Grama.N.


1 fotocopie recomandata par avion


o scrisoare în lb. engleză
1 fotocopie recomandata par avion
o scrisoare în lb. engleză
o scrisoare în lb. engleză
o fotocopie după o fotografie de familie
o scrisoare în lb. engleză
2 pag. O scrisoare în lb. engleză

===============================================

NOTĂ


Vă trimitem alăturat fotocopiile a patru materiale trimise de soţia lui “DINU” către următoarele persoane din străinătate.

………??????

………??????

………???????

………????????


Sz. A-S-17.nr.006767 din 17.05.1985
Nr. ex.2-Rd. nr.015-869
Ex.1
F.c. 4 (3+2+4+3 file) 105-GN

===============================

MINISTERUL DE INERNE
UNITATEA 0647
Nr.0420565
Intrare 02045-28.05.1985


NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511003-25.05.85 informează :

La data de 17.05.85 obiectivul Dan Culcer, Austria 105, Viena, 1.150, transmite către Culcer Maria, 15 477, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş 2, ap.1, CP.32, prin intermediul CE, domeniul : oameni de cultură şi artă-925, în clar, română, soţie, familial, direct, original

Anexe 1 M.O. nr.1669
L.S.ss indescifr.


” Dragă Merişor,
… Din Viena plec spre Bruxelles. Am auzit la Bucureşti că numirea lui Sin a fost infirmată căci nu avea aprobarea cerului.”

29.05.85
Plicul s-a pus în circuit
ss lcol. Grama N.

====================================


MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
Nr.0426546
27 iulie.1985

NOTĂ DE RELAȚII

Către, Inspectoratul Judetean Mureş-105-GN

Sursa 520304-27.07.85 informează :

Obiectivul Dan Culcer, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş 2, ap.1 transmite către Laborez Anette, 7494, Franţa, Paris, 38, bd. Beaumarchais prin intermediul CE, domeniul P007, F 19, clar, direct.

L.S.ss indescifr.


„Dragă Annette,
Te rog să binevoieşti a prelungi abonamentul meu la „Le Debat” şi-n acelaşi timp să comunici administraţiei revistei să se adreseze nouă direct pentru prelungire. Iţi mulţumesc anticipat, am să revin în ce priveşte prietenii noştri”.

==============================================

NOTĂ

Ștefan din Helga i-a comunicat lui Culcer Dan din Tg. Mureş, CP 321 următoarele :

„Deşi dinspre Bratislava se anunţă inundaţii, la Budapesta Dunărea a atins ieri nivelul maxim, nu am intrat încă la apă şi ne continuăm drumul cu nestrămutata voinţă de a trece toate obstacolele… Asta ne caracterizează, nu ? Urări de bine, Stefan.”

N.N. Menţionăm că pe linie internă numitul Culcer Dan este cerut de indicativul 105-GN.

Sz. A-S-17-nr.007155 din 19.08.1985
Nr. ex.2-Rd. nr.015-1276
Ex. nr.1
M.O. una bucată

==============================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647 Buc.
Nr.0430612 din 21.sept.185

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511002-21.09.1985 informează :

La data de 05.09.1985 numitul Baciu Stefan, SUA, Honolulu-Hawaii, str. East-West, nr.1980, University of Hawaii at Manoa transmite către Culcer Dan, 15 477, RSR, 132, Tg. Mureş, 4.300, str. Ciucaş, 2, ap.1, redacţia Vatra

Prin interrmediul CE, domeniul : persoană ostilă din exterior, 947, în clar, română, prietenie, direct, original.
Anexa 1 – 2775
L.S. ss indescifr.

N.N. Persoana din exterior trimite un material care conţine (pe lîngă bibliografia lui de beletristică) o poezie şi un interviu cu conţinut necorespunzător.


Tov. Ltcol. Grama N.
Verificări despre cel din Craiova şi
Semnalată preocuparea obiectivului.
Ss

===================================================

NOTĂ


Obiectivul dvs. „DINU” i-a confiat lui PÏRLIGRAS VIOREL, din Craiova str. Brazda lui Novac bl. C-A-1, sc.2 ap.19, următoarele :

„. Am primit traducerea pentru antologia SF. O voi face publică în revistă în aşteptarea aprobării almanahului care întîrzie. Vă rog să mobilizaţi cenaclul din Craiova precum şi pe toţi cunoscuţii în vederea scrierii unor scrisori personale adresate redactorului şef şi respectiv mie în care să se ceară cu insistenţă, în termeni diferiţi, cu argumente necesare, publicarea unui Almanah, SF Vatra, ţinînd seama de tradiţia revistei şi de calitatea textelor publicate de noi, de valoarea lor educativă etc, într-un tiraj cît mai mare. Aceste scrisori individuale, dacă se adună cîteva sute, vor fi argumentul nostru pentru a obţine aprobarea almanahului. Voi comunica prin Vatra dacă vom primi aprobarea. Vă rog să mă ajutaţi în lămurirea unei probleme rămasă în suspensie. Am publicat o proză pentru care n-am primit nici un onorariu. Vreau să ştiu de ce nu s-a efectuat plata legală şi de ce nu mi s-a trimis măcar un exemplar din publicaţie în cadrul dreptului meu de autor şi pentru recentare în Vatra. Scrieţi-mi cît mai repede. Cu stimă C.D.”

-F.A.S-50-nr.007351 din 04.10.1985
- 2 ex.
- Rd. Nr.015-1480
- ex. nr.1 ind. 105-GN

===========================

N O T A


GENOIU GEORGE din Bacău str. Eliberări nr.63, i. a confiat obiectivului dvs. 2DINU”, următoarele :

„Stimate DAN CULCER. Cu deosebită plăcere vă invit să luaţi parte la o anchetă a revistei noastre pe tema : Existenţa umană şi simţul umorului în literatură”. Aportul dvs. pe care îl considerăm deopotrivă valoros şi oportun în dezbaterea noastră, îl aşteptăm pînă pe data de 15 decembrie 1985.


-FA-S-50-nr.7493 din 05.11.1985
- 2 ex.
- Rd. Nr.015-1627
- ex. nr.1
ind. 105-GN

Tov. lcol. Grama N.

============================================

NOTĂ


Ambasada Statelor Unite din Bucureşti trimite obiectivului dvs. „DINU”, nr.63-1985 al revistei „SINTEZA”.

-FA-S-37-nr.007380 din 11.10.1985
- 2 ex.
- Rd. nr.015-1910
- ex. nr.1
- MO 1 buc. Repus ind.105-GN
Tov. lcol. Grama N.


NOTĂ

Obiectivul dvs. „DINU” i-a confiat lui MUTASCU DAN, din Bucureşti str. Sachelarie V. Nr.8, bl.111-B, sc.2, ap.64, următoarele :

„Dragă Dan. Poemele tale le-am trimis lui C. MORARU, şeful, cu bune cuvinte ! Cît priveşte traducerile „poemelor” finlandeze, le aştept. Soţia ta este rugată să le trimită, după apariţie, ambasadei Finlandei. Eu am discutat cu autorul cultural mai demult. Aşa încît ar veni pe un teren favorabil. Să specifice că este vorba de „Vatra” şi de mine, ca să-i amintească discuţia noastră. Doresc să obţinem teste (reviste, cărţi) cu noutăţi pentru a le da spre traducere. Cum nu traduc din finlandeză, nu am alte interese decît dorinţă de a redacta bine o Bibliotecă Babel, de care răspund. Cu bune sentimente DAN CULCER”.

- FA-S-37-nr.007389 din 14.10.1985
- 2 ex.
- Rd. Nr.015-1519
- ex.1 ind.105-GN
====================================


NOTĂ

„DINU” i-a relatat lui DOINAS STEAN AUGUSTIN din Bucureşti, b-dul 1848 35-13 următoarele :

„Stimate d-le St.A.Doinaş, mă adresez dumneavoastră cu rugămintea de a mă recomanda, dacă bineînţeles veţi crede de cuviinţă, pentru obţinerea unei burse în RF Germania. In mai a.c. am participat la al XII-lea colocviu organizat de Asociaţia Internaţională a Sociologilor de lb. franceză la Bruxelles. Pe drumul de întoarcere am trecut prin Bonn. Acolo m-am adresat în scris d-lui EDMUND POLLAK de la Westdeusche Rektorkonferenz (Bonn, Ahrstr.39) cu rugămintea de a fi sprijinit pentru continuarea cercetărilor în domeniul sociologiei literaturii, la care lucrez de mai mult timp. Am motivul să cred că o scrisoare din partea dv. mi-ar facilita obţinerea unei burse… Cu stimă D.C.”

[ Nota Dan Culcer : Doinaș va trimite la data de… o carte poștală pe adresa lui Edmund Pollak în care mă recomandă. CP este și ea interceptată de serviciul de cenzură poștală. Textul este reprodus mai jos. ]

Sz. A-S-nr.007642 din 27.11.1985
Nr. ex.2- Rd nr.015-1777
Ex.1 105-GN
Tov. lcol. Grama N.
Ss

===========================================

NOTĂ

Obiectivul dvs. „DINU” i-a confiat lui BRANA I. DORU, din Braşov, str. Eminescu nr. 5, următoarele :

„Dragă DORU. Nu ţi-am scris demult, speram să fac în această toamnă un drum la Braşov să ne putem vedea şi să-ţi povestesc cîte s-au mai întîmplat la Vatra după oartea lui guga. Dar, cum călătoria este mai mult decît imposibilă, mă voi strădui să-ţi explic situaţia. După ce am făcut cîţiva ani treaba secretarului de redacţie, fără să am numirea, doar pentru că nu era cine s-o facă, plictisit am cerut să se lămurească lucrurile. Urmarea a fost numirea colegului meu SIN, care din păcate, nici nu se pricepe, nici nu-i place treaba asta decît sub aspectul ei social, de şefie. A fost angajat şi un tehnoredactor, care face treaba secretarului. Cum nici măcar nu mi s-a mulţumit, am intrat într-un fel de „grevă”, de unde tot felul de fricţiuni interne. Nu mi se mai dau materialele sectoarelor de care răspund, nici măcar să le semnez şi să le corectez. Tensiunea a crescut şi prin publicarea unui comentariu de-al meu pe marginea cărţii proaste a unui coleg, ANTON COZMA. Sunt izolat în sînul unei redacţii afectate de privism, tentată să facă o politică de truc, de3 gaşcă, diferită de neutralitatea pozitivă a seriei anterioare, bine ghidată de GUGA, care ne dădea posibilitatea tuturor să ne exprimăm opiniile estetice. In fine, asta explică amînarea publicării unor materiale propuse de mine. Dar, acum sunt pe cale să-mi recîştig „prerogativele”. Aşa încît sper să pot publica din traducerile tale trimise anul trecut. In luna mai am fost la Bruxelles, la un colocviu al Asociaţiei sociologilor de lb. franceză ocazie bună de a auzi ce se mai discută în domeniul sociologiei culturii pe „meleagurile” putrede.

Anul trecut am făcut un autostop mai lung, de la Borş la Paris, pentru a putea ajunge la colocviul de la Cerisz la Salle, în august 84, pe o temă asemănătoare. Cred că e cazul să se apuce cineva să-l traducă pe ONVEL şi la noi, chiar dacă şansele de publicare sunt nule ; după campania pe care au organizat-o ziariştii pe tema aceasta, abia dacă i se mai poate pomeni numele. In rest toate sunt bune, suntem cam prinşi de familie. Slujba Mariei înseamnă o continuă descalificare şi nu poate obţine un post nici în psihologie, nici în sociologie. S-ar putea totuşi să ajungem la Braşov de revelion. Cu toată prietenia D.C.”.

==============================================

-FA-S-50-Nr.7671 din 02.12.1985
- 2 ex.
- Rd. nr.015-1808
- ex.1 ind.105-GN

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
Nr.037385 – 20 dec.1985

Tov. lcol. Grama N.
Ss

NOTĂ DE RELAȚII

Către, Inspectoratul Judetean Mureş

Sursa 520304-191215 informează.

Numitul Culcer Dan, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş nr.1-1, revista Vatra, transmite către GIEROWICZ JERZY, Franţa, Madison – Laffite, 91 AN de Poissy, Le Mesnil le Roi, Institut Literacki, prin intermediul CE următoarele : domeniul : P091, F19, clar, franceză, direct.


Anexe xerox 2 f

L.S. ss idnescifr.

„Ïn 1978 am avut ocazia să văd standul 987 ân cadrul tirgului de carte de la Frankfurt. In calitatea mea de ziarist, critic literar, şef de secţie, la revista Vatra, am avut plăcerea să primesc 2 volume de poezie semnate de Stanislaw Barouczak şi Barbara Taporska, din care, am publicat cîteva texte în revista noastră, în traducere românească. Sunt interesat să propun din nou texte poloneze. In acelaşi timp, am preocupări de sociologia literară (istotia cenzurii) şi am încercat să obţin, în franceză sau engleză, cartea intitulată : Cartea neagră a c. poloneze. Presupun că dv. Mă puteţi ajuta trimiţîndu-mi reviste în poloneză, franceză sau engleză… Interesul meu nu este strict cultural căci familia mea este de origine poloneză (bunicii mei se numeau LENGHEL – LEAHU). Sper că m-aţi înţeles bine şi aştept cîteva cuvinte cu răspuns. Mulţumesc anticipat. Consideraţi această scrisoare ca o iniţiativă personală”.

1 fotocopie recomandata
par avion


Redactia revista social culturala Tg. Mureş

25 noiembrie 1985

1 fotocopie scrisoare in lb. franceză


===============================================

NOTĂ

„DINU” i-a relatat lui Crăciun Gheorghe din Braşov, str. Neptun, bl.5, ap.19, următoarele :

„Stimate Gh.C., iată numele şi adresele unor tineri prozatori germani care merită să fie traduşi, în ordinea valorii presupuse :

1. Herta Muller, b-dul St. Plavăţ, bl. T-12, ap.23, Timişoara (uşchită entre temp)

2. Balthasar Waitz, b-dul Eroilor 1-3, ap.5 Timşoara

3. Richard Wagner, red. „Neue Banater Zeitung”, b-dul 23 august 8, Timişoara

Nu pot procura texte fiindcă sunt greu de găsit. Dar adresîndu-te lor şi pentru traduceri, vei vedea ce se poate face.

P.S. Ar mai fi şi Helmuth Seiler, publicat de „Vatra”.
===============================================


Sz.A.S.50-nr.006578 din 22.01.1986
Nr. ex.2-Rd. nr.015-105
-ex. nr.1 105-GN

NOTĂ

DANCHET MARIN din Luduş, str. Salcîmilor 24, i-a relatat lui Barbu Eugen din Bucureşti, revista Săptămîna următoarele :

„Stimate tovarăşe E. B… am citit de curînd o carte semnată Maria Maillat, un nume obscur, pe care nu l-am mai întîlnit în proza noastră, şi nu mică mi-a fost mirarea citind în cartea acestui autor, un prozatoraş altfel mediocru, în textul Temporizare – O dramă sportivă – din cartea Intrare liberă, Ed. Cartea Românească 1985, la pag.145 : " apoi începu iar cu sfaturi şi critici la ultimele meciuri, cu înjurături la adresa unui cronicar sportiv gras, cu mintea înecată în osînză, care, pe deasupra, mai face şi pe scriitorul şi conduce şi o revistă din Capitală. O foaie din care face troacă de porci, ruşinea rovarăşilor de sus, de nu l-ar răbda pămîntul”.

Citiţi şi dv. cele de mai sus şi spuneţi-mi ce să mai cred ? Oricum mie nu-mi vine… a crede ! Cum e oare posibil ? Cu respect, M.D.”

[Nota Dan Culcer. Iată cum arată turnătoria indignată a unui informator voluntar din Luduș. Dacă mai trăiește, aș vrea să-i aduc aminte ce a scris cîndva în numele iubirii față de fotbal și admirației față de Eugen Barbu.]

===============================================

Sz.A.S.50-NR 006577 din 22.01.1986
Nr. ex.2 – Rd. nr.015-102
Ex. nr.1
M.O. una bucată 105-GN

========================
Nota Dan Culcer. Traducerea, din franceză probabil, de către traducătorii Securității, a unui prospect al PEN CLUB-ului INTERNATIONAL trimis din Londra la cererea lui Dan Culcer. Acesta inteționa să relanseze activitatea acestei organizații în România. A evocat chestiunea sub forma unei întrebări adresată prreședintelui Uniunii Scriitorilor din R.S. România, George Macovescu, în plenul Adunării generale a scriitorilor din 1985, la București. Rezultatul a fost întărirea controlului corespondeței lui Culcer, solicitarea de către locotenent colonelul Nicolae Grama a unei declarații pe această temă și blocarea pînă în 1989 a acestei inițiative a lui Dan Culcer. În 1988 Dan Culcer a devenit membru al PEN CLUBULUi din Franța. Contactat la Paris de Augustin Buzura m aflat într-o excursie, i s-a cerut părerea asupra oportunității și posibilității ca Buzura și Ana Blandianasă devină și ei membrii pe baza unei recomandări a lui Culcer, urmând ca să se facă formalitățile după primirea unui semn convențional, care nu a mai sosit. Între timp s-a produs zavera, adică așa zsa revoluție. Blandiana a inițiat reănvierea PEN Clubului român, Culcer a fost uitat. Nu e maire pagubă fiindcă PEN CLUB-ul nu e decât o formă fărăr fond, din acare trăiesc cățiva activiști culturali, internaționali, printre care mulți evrei necunoscuți atât ca activiști cât și ca literați.

===============================

PEN internaţional este o asociaţie mondială de scriitori, al cărei scop este de a încuraja, oricare ar fi opiniile lor de natură politică sau alta, relaţiile prieteneşti şi înţelegerea între scriitorii din toate ţările. Are dreptul de a apăra libertatea de expresie şi a ajuta prin toate mijloacele scriitorii, victime ale unor regimuri totalitare de extremă dreapta sau stînga. PEN – organizaţie neguvernamentală se bucură de un statut consultativ pe lîngă UNESCO şi nu-şi asumă nici un angajament politic. Centrele sale îi reprezintă pe membrii lor şi nu ţările unde sunt constituite. Orice scriitor profesionist, oricare ar fi rasa, naţionalitatea, culoarea sau religia, poate adera la ele şi centrele PEN fiind autonome, stabilesc ele însele condiţiile proprii de primire a membrilor care le compun.

Cele trei litere PEN, reprezintă, la origine, poeţii, eseiştii şi nuveliştii sau romancierii, dar organizaţia şi-a deschis porţile şi scriitorilor de la radio şi televiziune, traducătorilor, istoricilor, ca şi tuturor celorlalte persoane a cărăr activitate priveşte direct literatura. Orice membru trebuie să semneze Charta PEN şi făcînd acest lucru, să se angajeze să respecte obligaţiile care decurg din ea.

Fondat la Londra în 1921, PEN International n-a întîrziat să cucerească toată lumea. Azi cuprinde 81 de centre în 58 de ţări, avînd aproape 9000 de membri. Ca regulă genială, există un centru în fiecare ţară. Totuşi, dacă există mai multe limbi sau literaturi într-o singură ţară, scriitorii acestor literaturi îşi pot crea propriul centru. De asemenea, cînd distanţele prea mari în aceeaşi ţară riscă să comprimită contactle, pot fi recunoscute şi admise centre independente.

Organul executiv al PEN, Adunarea delegaţilor, compusă din 1 sau 2 delegaţi din fiecare centru, se reuneşte cu ocazia congresului organizat anual, într-o ţară diferită, de către Centrul ţării repsective. Cîetodată, se organizează şi conferinţe restrînse în cursul aceluiaşi an. In cursul acestor reuniuni şi congrese, centrul care le patronează organizează colocvii literare la care pot lua parte toţi membrii PEN. In cursul ultimilor 12 ani s-au ţinut congrese la Seul, Dublin, Ierusalim, Viena, Sidnez, Stocholm, Rio de Janeiro şi Lyon.

PEN nu este un sindicat şi nu poate acţiona în calitate de agent literar. El constituie un forum, unde scriitorii pot discuta împreună în toată libertatea problemele lor

Comune. O voce poate vorbi şi în numele scriitorilor întemniţaţi sau persecutaţi, deoarece şi-au criticat guvernul sau au publicat puncte de vedere care nu întrunesc unanimitatea.

Comitetul scriitorilor întemniţaţi al lui PEN protestează oficial împotriva oricărei cenzuri abuzive, împotriva oricărei restrîngeri faţă de drepturile unui scriitor de a-şi publica opera sau de a fi plătit pentru munca sa, ca şi împotriva oricăror măsuri jignitoare sau discriminatorii. In plus, depune eforturi, pe căi oficioase, de a pune capăt acestor abuzuri.

Fundaţia fondurilor de ajutor aparţinînd de PEN, organizaţie internaţională recunoscută de utilitate publică, stabilită în Olanda acordă ajutor material familiilor scriitorilor întemniţaţi ori persecutaţi.P.E.N. Internaţional se străduieşte să încurajeze traducerile operelor contemporane nu numai din limbi de circulaţie restrînsă în limbi de circulaţie mondială, dar prin intermediul comitetului său de program şi traduceri dintr-o limbă de circulaţie restrînsă într-o alta de asemenea natură. Conducerea P.E.N. Internaţional are scopul de a publica antologii şi istorii de literatură contemporană şi deşi limitat de lipsa de resurse a publicat deja o antologie a literaturii idiş, a literaturii suedeze, austriece şi în curînd se va îmbogăţi datorită ajutorului centrului din această ţară şi din Ungaria cu o antologie a scriitorilor contemporani. P.E.N. Internaţional întreţine legături strînse cu UNESCO şi îi recomandă traducători, cît şi opere care merită a fi traduse.

Mai multe centre îşi publică propriul buletin informativ şi borşuri, comunicările literare în majoritatea limbilor (publicate sub formă de volume sau altfel. Buletin 1 P.E.N. publicaţie semestrială atrage atenţia editorilor, criticilor, bibliotecarilor şi numeroaselor departamente ale universităţilor asupra operelor mai importante apărute în limbi de circulaţie restrînsă.

CHARTA FEDERATIEI P.E.N. :


Charta P.E.N. se bazează pe rezoluţiile adoptate de congresele sale internaţionale şi se poate rezuma după cum urmează :

P.E.N. afirmă că,

1. Literatura dacă cunoaşte naţiuni, nu cunoaşte frontiere şi schimburile literare trebuie să rămînă în toate timpurile independente de accidentele vieţii politice a popoarelor ;

2. In orice împreujurări mai ales în timp de război, respectul operelor de artă-patrimoniu comun al omenirii, trebuie menţinut deasupra pasiunilor naţionale şi politice ;

3. Membrii federaţiei îşi vor folosi oricînd influenţa în favoarea bunei înţelegeri şi a respectului reciproc între popoare se angajează să facă tot posibilul pentru combaterea urei de rasă, de clase şi de naţiuni şi pentru răspîndirea idealului de umanitate trăind în pace, într-o lume unită ;

4. P.E.N. apără principiul liberei circulaţii a ideilor între naţiuni şi fiecare dintre membrii săi are datoria de a se opune oricărei restrîngeri a libertăţii de exprimare în ţara sau comunitatea sa, cît şi în întreaga lume în măsura posibilităţilor sale. Se declară în favoarea unei prese libere şi împotriva arbitrarului cenzurei în timp de pace. P.E.N. îşi afirmă convingerea că progresul necesar lumii spre o mai bună organizare politică şi economică face indispensabilă critica liberă a guvernelor şi instituţiilor. Si cum libertatea implică limite voluntare, fiecare membru se angajează să combată abuzurile unei prese libere, cum ar fi publicaţiile inteţionat mincinoase, falsificarea faptelor în scopuri politice ori personale.

Poate fi admis ca membru al P.E.N. orice scriitor, redactor, editor şi traducător care subscrie la aceste principii, indiferent de naţionalitate, limbă, rasă, culoare sau religie.


PROCEDURA PENTRU CREAREA UNUI CENTRU P.E.N.


1. Am convenit (intenţionăm) să convocăm scriitorii din ţara dvs. reprezentanţi cu diferite tendinţe, literare, politice, religioase, la o reuniune de informare ;

2. Pe parcursul acestei reuniuni intenţionăm să explicăm scopurile organizaţiei şi obligaţiile pe care membrii săi le acceptă semnînd charta. Fiecare membru care va semna se angajează prin aceasta să respecte principiile care îi vor fi enunţate cu această ocazie ;

3. Odată obţinute semnăturile – nu mai puţin de la 20 de scriitori din ţara dvs. cuprinzînd printre aceştia cîteva personalităţi marcante ale literaturii. Charta semnată va trebui să fie expediată la sediul organizaţiei din Londra şi pe măsura posibilităţilor o biografie a scriitorilor semnatari. Aceasta va fi însoţită de o cerere formală de admitere a celui în cauză la noul centru P.E.N. Internaţional ;

4. Această cerere va fi primită de secretariatul internaţional al adunării delegaţilor la sesiunea următoare, iar un observator al centrului dvs. va putea asista la adunare, care-l va considera acceptat devenind delegat oficial al centrului cu drepturi corespunzătoare. Totodată alegerea în cadrul centrului poate avea loc şi fără ca cel delegat să-şi prezinte cererea.

5. Centrul ales procedează apoi la alegerea preşedintelui, a secretarului general şi a Comitetului executiv urmînd ca rezultatele acestei alegeri să fie comunicate secretariatului internaţional ;

6. Fiecare centru este autonom şi îşi organizează liber propriul său program de activitate. Totodată el trebuie să ţină la curent secretariatul inetrnaţional de la Londra ;

7. Secretariatul Internaţional la rîndul său distribuie centrelor toate informaţiile interne şi internaţionale utile şi notifică cele referitoare la congresele şi conferinţele internaţionale (două pe an) la fel ca şi invitaţiile de a participa la acestea delegaţii oficiale ale centrelor.


CHARTA FEDERATIEI P.E.N.


Charta P.E.N. se bazează pe rezoluţiile adoptate de Congresele sale internaţionale şi poate fi rezumată astfel :

P.E.N. afirmă că :

1. Literatura dacă ea este cunoscută de naţiuni, nu cunoaşte frontiere, schimbările de creaţie literară trebuie să rămînă tot timpul independente de accidentele vieţii politice ale popoarelor ;

2. In toate imprejurările, în timp de război, respectul faţă de operele de artă, patrimoniu comun al umanităţii trebuie să fie menţinut mai presus de pasiunile naţionale şi politice ;

3. Membrii federaţiei îşi propun în acelaşi timp influenţa lor în formarea bunelor relaţii şi al respectului mutual între popoare, ce se angajează să facă tot ce este posibil pentru a radia relele dintre clase şi naţiuni, pentru a generaliza idealul unei umanităţi trăind în pace, într-o lume unită ;

4. P.E.N. apără principiul circulaţiei libere a ideilor între toate naţiunile şi fiecare din membrii săi are datoria să se opună la toate restricţiile de la liberatea cuvîntului în propria sa ţară sau comunitate, ca şi în lumea întreagă, prin toate măsurile posibile. El se declară în favoarea unei prese libere şi al arbitrajului cenzurii pe timp de pace. P.E.N. afirmă convingerea sa că progresul encesar al omenirii către o organizaţie politică şi economică mai bună nu se poate realiza fără o critică liberă a guvernelor şi instituţiilor. Si acum libertatea implică şi angajarea personală, fiecare membru se angajează să combată abuzurile unei prese libere, la fel ca şi publicaţiile deliberat măsluite, falsificările şi deformarea lucrurilor privind drepturile politice şi personale.

Poate fi admis ca membru al P.E.N. orice scriitor, redactor, editor sau traducător care subscrie la aceste principii, indiferent de naţionalitate, limbă, rasă, culoare sau religie.

=============================================================================
DRAGA DOMNULE,

Vă mulţumesc pentru scrisoarea dvs. şi interesul dvs. faţă de activităţile noastre. Veţi găsi alăturat un documentar care doresc să vă fie util.

De mai mulţi ani Centrul român se găseşte într-o stare letargică. V-aş fi recunoscător pentru tot ce aţi putea face pentru ca ţara şi literatura dvs. să-şi regăsească locul legitim printre noi. In acest sens contaţi pe tot ajutorul meu pentru eforturile dvs. şi vă transmit cele mai sincere sentimente.

Semnatura ???????

=============================================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647 Buc.
Nr.0409803 – 3.febr.1986

Tov. Lcol. Grama N.

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511002-03.02.1986 informează :

La data de 14.01.1986 numitul „o persoană neidentificată”, Olanda, 116, Groningen, str. Grote Kruis, Facultatea de Litere a Univ. din Groningen, transmite către Culcer Dan, RSR, Tg. Mureş, str. Ciucaş, nr.2, redactor la Vatra prin intermediul Ce, domeniul : artă şi cultură, o invitaţie la congres, în clar, română, prietenie, direct, original

Anexa 1 M.O. nr.628
L.S. ss indescifr.

„Stimate d-le Culcer,
… In oct. V-am trimis o invitaţie la un congres. Mi-e teamă că nu v-a parvenit,.. sper de asemenea că aţi aflat de Congresul de românistică de la Paris în luna iulie. Dacă doriţi să participaţi, puteţi scrie d-lui SORIN ALEXANDRESCU din Amsterdam, Walroot.

===============================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647 – 7 febr.1986
Nr. 0410501

NOTĂ DE RELAȚII

Către, INSPECTORATUL JUDETEAN MURES-S

Sursa 520307-8.02.86 informează :

Numitul Stefan- 2415, RSR, Bucureşti, transmite către Pollak Eamund- 6211, RFG, Weilerswist-Drkum- 5354, str. Hans Derkum, prin itnermediul CE, domeniul P 091, F19, clar, direct.

Anexa 2 F
L.S. ss indescifr.

„Din toată inima vă urăm „Sărbători fericite ! şi „La mulţi ani” multă sănătate ! Indeplinirea tuturor dorinţelor pe care le aveţi.
Irinel
Stefan

P.S. Vă recomand cu căldură pe tînărul Dan Culcer de la revista „Vatra”.

N.N. Persoana care expediază acest material este Stefan Augustin Doinaş.

RECOMANDATA PAR AVION

EDMUND POLLAK
RFG


„Din toată inima vă urăm „Sărbători fericite ! şi „La mulţi ani” multă sănătate ! Indeplinirea tuturor dorinţelor pe care le aveţi.


Irinel

StefanP.S. Vă recomand cu căldură pe tînărul Dan Culcer de la revista „Vatra”.


Tov. lcol. Grama N.


NOTĂ


Soţia lui „Dinu” i-a relatat lui Ghibu Octavian din Bucureşti, bd. Hristo Botev-22, următoarele :

„Stimate domnule O. Gh…, Dan lipseşte din tîrg, e într-o deplasare în Baia Mare. In ce priveşte Vatra, situaţia, din punctul meu de vedere, e limpede, mai ales după apariţia unei cronici extrem de răuvoitoare, scrisă în tonul anilor 50, la cartea mea (pe care a scris-o un vechi amic al d-lui M. Sin, semnîndu-se cu pseudonim. E vorba de dl. Serafim Duicu). Ar fi multe de adăugat de la conversaţia de astă vară avută cu dv., dar consider că sunt inşi şi situaţii care nici măcar atăt nu merită : să discuţi despre ei-ele. In definitiv nu e Vatra singura revistă din ţară… Cam acestea sunt „evenimentele” acestui început de primăvară înnegurat. Dacă un reporter m-ar întreba ce mă obsedează, aş fi nevoită să-i răspund : ce le dau de mîncare copiilor, din ce să gătesc mîine ?.. cu preţuire şi drag, M.M.”


Sz. A-S-50-nr.006893 din 14.03.1986

Nr. ex. 2- Rd. nr.015-438

Ex. nr.1 105-GN


Tov. Lcol. Grama N


NOTĂGabrian M. Stefan din Sibiu, str. Anatol France, 23, i-a relatat soţiei lui „Dinu” că :

„Stimată d-nă M.M., am primit cartea dvs., vă mulţumesc pentru copleşitoarea dedicaţie… nu v-am scris atunci după lectura cărţii, din politeţe sau din alte cauze meschine. Ci din convingerea că am citit o carte mare… Frate meu, aveţi stofă !… Mai daţi-le dracului de spaime, deznădejdi, decepţii ! Ca şi loviturile sub centură, acestea sunt inerente, intră „din oficiu” în regula jocului, aşa că dovediţi înţelepciune şi treceţi peste ele… Să vă spun una : bunul meu prieten mă toarnă peste tot (inclusiv unor edituri la care am o carte) zicînd : Păi ştiţi cine-i Găbrian ?, e fiu de securist, domnule !, ta-su a făcut şi a dres, domnule, iar el scrie că aşa şi pe dindolo ! Treaba nu mă supără prea mult, decît în măsura în care individul a aşteptat ca tatăl meu să moară pentru a-şi da drumul la guriţă ! (Tatăl meu a fost membru în PCR din 1934, a făcut puşcărie, a fost şef de securitate pînă în 2, a făcut destule, însă a fost un om de cinste exemplară, un adevărat comunist). Si nu există metodă mai eficientă de a pune beţe în roate cuiva decît spunînd în dreapta şi în stînga cutare şi cutare… Dar asta n-ar fi cine ştie ce. Simt peste tot o atitudine de ostilitate. Toţi nepricopsiţii, parveniţii, festiviştii, sugătorii de la ţîţa Uniunii Scriitorilor mi-au creat şi îmi întreţin o atmosferă de desconsiderare… Ei bine, nu sunt revoltat, nu duşmănesc pe nimeni. Scriu cît mai pot să scriu… Doamna M.M., nu aşteptaţi de la nimeni nimic ! Scrieţi şi încă o dată scrieţi. Aveţi o pană cinstită, lucru tot mai rar. E necesară ! … Fără îndoială că literatura este şi divertisment… dar asta, cred, este secundar… aici la noi unde sunt atîtea probleme, unde poporul parcurge cea mai dramatică perioadă din istoria lui, mi se pare infinit mai important a scrie despre drama unei femei, a unui sat de oameni oneşti, pe care cade măgăreaţa arbitrarului socialist. Dacă părinţii dvs. au participat la „actul de iubire al revoluţiei” (revoluţie pe care zadarnic aţi aşteptat s-o trăiţi), pe baza principiului, cu sîngele care nu se face apă, veţi şti, veţi simţi ce trebuie să faceţi, ce trebuie să scrieţi, cum trebuie să scrieţi, pentru ce trebuie să scrieţi, pentru cine. Si pe urmă dv. Aveţi un avantaj enorm : apropierea d-lui Dan Culcer, care nu este doar criticul vigilent dar şi omul care a fumat proză… Al dvs. S.M.G”.


Sz. A-S-50-Nr.006855 din 08.03.1986

Nr. ex.2-Rd. nr.015-399

Ex. 1 105-GN


Tov. Lcol. Grama N.


NOTĂ


Soţia lui „Dinu” i-a relatat lui Gabrian Stefan din Sibiu, str. A. France 23, următoarele :

„Stimate domnule G. S… Trebuie să vă contrazic într-o problemă dureroasă pentru mine. „Scoala” despre care vorbiţi nu există aici. Cel puţin în ceea ce mă priveşte. Si mai cunosc cîteva cazuri. Spusele mele se sprijină pe experienţa ultimilor ani, pe fapte, adunate cu zecile, sutele, hidoase, agresive. Avem, e adevărat un „maestru”, dar numai între ghilimele. In privinţa metodelor sale, ele nu diferă de cele folosite de prietenii dvs. din copilărie. Sunt variate : de la bîrfa veninoasă, pe la colţuri, la cronici literare scrise de mercenari, afirmaţii negative, la diverse foruri, interdicţia de a publica, excluderea mea de la tot felul de manifestări culturale din oraş. Spre exemplificare vă propun numerele 3 şi 4 ale Vetrei, cu specificarea că interviul cu Doina Uricariu a apărut numai pentru că ea este redactor de editură. Alte două interviuri zac de mai bine de un an. Iar marele romancier abordează la Bucureşti, sau aiurea, un aer absent, preocupat, suveran, imparţial. Aici însă se poartă ca un mistreţ care are un teritoriu strict personal de rîmat. Are şi „caporali” care transmit atenţionări şi ameninţări acelor tineri care încearcă să se apropie cu simpatie de familia Culcer. Aceştia sunt etichetaţi drept „soldaţi culcereşti” (expresia aparţine marelui redarist) şi sunt bruiaţi la publicare. Toate mizeriile adunate în ultimii ani, dar mai ales de cînd am debutat ca prozatoare, nu se pot relata într-o scrisoare. Nici nu merită. Dar atunci, vă întreb, cum să nu scriu satiră ? Cînd vezi mutre care au apologia condicii de prezenţă şi îţi pun în faţă un formular pentru fiecare zi, pe care trebuie să treci pe ore tot ce faci ?, amintindu-ţi de un domiciliu forţat, de un serviciu unde, azi-mîine, va trebui să raportezi cînd faci dragoste şi cînd visezi, cum să nu scriu satiră ? Cînd vezi poetul ieşit din fustele cancelaristelor şi din mănuşile agenţilor de circulaţie, cînd se iveşte cenzorul din penelul unui pictoraş cu păr roşcat, cînd catîrii îţi ţin lecţii de puritate etnică, cînd sîngele străbunicului tău e trecut prin sita şobolanilor ideologici, cînd curva suită pe pernele puterii, ţine sceptrul şi-ţi indică să notezi tot ce rîgîie ea, cînd blănurile sărmanelor nutrii şi vulpi atîrnă pe spinările îngrăşate ale manichiuristelor şi mercenarilor, cînd toga judecătorului duhneşte a alcool şi urină, cum să nu scrii satiră ? Cînd copilul îţi cere unt şi nu ai, cînd bătrîna imploră pentru un litru de lapte şi i se întoarce spatele, cînd cel mai bun amic al duşmanului tău invocă motive obiective, răstălmăceşte spusele tale ca să te batjocorească şi tu eşti legat la gură, cînd ai ridica baricade dar şi mîinile prinse într-ale pruncilor care văd Sodoma şi Gomora şi te privesc uimiţi că tu, părintele lor nu faci nimic, chiar nimic ?, cum să nu scrii satiră ? In ultima vreme m-am îndeletnicit mai cu seamă cu rescrierea unui roman pe care l-am propus la Cartea Românească, pentru 1987. Dar abia aştept să revin la proza scurtă… Vă doresc multă sănătate şi un Paşte tihnit. Cu prietenie multă, M.M.”

Sz. A-S-10-Nr.007042 din 08.04.1986
Nr. ex.2-Rd. nr.015-593
Ex. 1 105-GN

Tov. Lcol. Grama N.


NOTĂ


Ambasada RFG din Bucureşti i-a trimis lui “Dan” nr.2 al revistei Prisma (1986).

Sz. A-S-37-nr.007013 din 03.04.1986
Ex. 2-Rd. nr.015-564
Ex. 1 105-GN
I-A

De acord
Ss indescifr.


Tov. Lcol. Grama N.

NOTĂ


Soţia lui “Dinu” I-a relatat lui Bedros Horasangian din Bucureşti, Calea Moşilor 195, bl.1, ap.24, următoarele :

“Stimate domnule Bedron Horasangian… In mod paradoxal – pentru mine – povestirile din “Intrare liberă” au declanşat aici un val de “recunoaşteri şi identificări” : unii şi-au recunoscut nevestele, alţii şefii, alţii amantele ş.a.m.d. Ba chiar s-au autocunoscut. Cei care s-au identificat cu personajele şi-au exprimat nemulţumirea, regretele, reproşurile, în ideea că povstirile “nu iartă”… Dar dacă ei îmi declară că ei nu sînt aşa cum povestesc eu în “Acul cu gămălie” şi în alte povestiri, atunci cum de m-au recunoscut ??? Mă tot întreb. Astfel am ajuns (şi după lectura articolaşului din Vatră prin peana lui Griga E., alias Serafincut Duicu, mai-mai că m-a îndemnat conştiinţa să mă autodenunţ la miliţia înfloritoriului nostru municipiu, reşedinţă de judeţ, să cer punerea mea în stare de arest sub învinuirea de „acte sadice şi ucidere de personaje”. Păcat, nu-i aşa, că nu există un birou judiciar pentru astfel de delicte în cadrul scumpului nostru minister de interne. Ar fi, gîndeam pe deplin mobilizată, în timp ce curăţam morcovi şi le dădeam pe răzătoare cu infinită plăcere, să dăruiesc proiectul acesta lui Giva E. Ca să întocmească un memoriu către autorităţi. De un preţios ajutor îi putea fi – ca şi pînă acum – distinsul romancier, autor, de la o vreme încoace, nu acceptă să i se spună altfel decît „baronul”. In numărul viitor al Vetrei (aflată sub tipar) apare ceva şi mai şi : o notă în care este mustrat cu degetul arătător domnul G. Dimisianu (semnată… anonimă) fiindcă, vezi bine, mi-a acordat, nu atît mie cît interviurilor mele, o importanţă prea mare. Aşa că, domnul meu, trebuie să evaluaţi riscurile solidarităţii dumneavoastră cu mine. „Baronul” a ajuns la stadiul în care nici măcar nu-i salută pe cei care menţin prietenia cu Dan şi cu mine. A înscenat şi o şedinţă PCR (e secreta, funcţie ‘naltă, nene) în intenţia de a-l sancţiona pe Dan, dar nu a reuşit căciîn redacţie nu sunt toţi fraieri. Asta e ghinionul lui. Unii, mai slabi de înger sau mai dependenţi, ca să evite conflictele cu el, ne vorbesc, ne caută „pe ascuns”. Si atunci, cum să nu scriu satiră ? (vorba lui Juvenal pe care l-am citit abia acum. Am fost elevă la secţia reală a unui liceu sportiv – am practicat atletismul – aşa încît n-am învăţat latină). La ora asta paginile revistei Vatra s-au baricadat în faţa mea. Bine că interviul cu Doina a intrat înainte de cronica literară a domnului G. Dimisianu (după ce a stat un an). Recent am realizat un interviu cu Andrei Pleşu. Vi s-ar părea nimerit să mai încerc o colaborare la Vatra cu un fragment din interviu (textul e f. Lung)/ Totuşi, e o revistă în care public din 1972, în care mă simţeam acasă, chiar dacă se iveau discuţii contradictorii. Dar nu duşmănii viscerale NU sunt ranchinoasă. Asta ţine de zodie. Dar să ironizez îmi place. (să tachinez !!!) In alte ordine de idei : drum spre tîrgul acesta n-aveţi ? Ce aţi făcut la Iaşi ? Eu am stat în Iaşi între 1972+1978. Alte vremuri. Am plecat fără să-mi doresc revederea oraşului, dar acum parcă m-aş mai duce în vizită pe acolo… cu prietenii, M.M.”.

==================================================================

Sz-A-S-50-Nr.007017 din 04.04.1986
Nr. ex.2- Rd. nr.015-568
Ex. 1 105-GN

RECOMANDATA PAR AVION, PARIS / FRANTA

2 PAGINI IN LB. FRANCEZA

Tov. Lcol. Grama N.


NOTĂ

Soţia lui „Dinu” i-a relatat lui Ghibu Octavian din Bucureşti, b-dul Hristo Botev-22, următoarele :

„Stimate domnule Gh. O… „Manevrele” împotriva mea au produs efecte probabil neaşteptate de cei în cauză. Vorba dumneavoastră : s-a trezit nu numai interesul mai multora, dar şi simpatia din jurul meu s-a accentuat simţitor. Stiu că la Vatra s-a primit şi un răspuns la „cronica” lui G. Eliade (Serafim Duicu) semnata de un tînăr critic literar care cerea ca, în virtutea dreptului la replică, să i se publice textul, dar el (adică textul) a fost uitat cu totul, nimeni din redacţie n-a pomenit de el. In schimb apare onotă, nesemnată dar redactata de M. Sin, mai mult ca sigur (după stil şi expresii), apropo la cronica domnului G. Dimisianu. Iata-mă deci, devenită peste noapte celebră şi celebrată – chiar şi aşa – revista în care nu demult mă simţeam ca un copil în casa lui şi a fraţilor mai mari, a părinţilor şi străbunilor săi (Slavici, Coşbuc..) . Esta e. Din păcate „prietenii” mei de la revistă se străduiesc să-mi facă viaţa cît mai palpitantă. Astfel, deşi aveam dosarul cu cererea de intrare în Asociaţia scriitorilor din Tg. Mureş aprobată de conducerea asociaţiei, totuşi, dosarul meu n-a putut fi supus discuţiei şi votării la ultima şedinţă a Comisiei de validare a Uniunii scriitorilor, deoarece n-am primit aprobarea Comitetului Judeţean de Partid. Am fost singura în această situaţie. Alţi patru au avut dosarele cu aprobările necesare. Unul dintre cei propuşi (Serafim Duicu) n-a întrunit voturile necesare în comisia din Bucureşti pe motiv că nu are calităţi de scriitor, deci pe locul vacant astfel creat ar fi putut fi luat în discuţie dosarul meu. M-am interesat aici şi mi s-a spus : 1, că nu au avut timp să-mi vadă dosarul (???!!!) şi 2, să am răbdare că nu mi-a venit încă timpul” ??? !!!. Răspunsurile mi-au plăcut recunosc. Ar mai fi multe de povestit, nu ştiu cînd vom apuca să ne mai vedem. Acum rescriu un roman, muncesc la el, nopţile, pe rupte. (şi la propriu şi la figurat). Dan lucreayă şi el la o carte de eseuri. Vă dorim multă sănătate şi un Paşti sfînt, tihnit. Cu drag. M.M.”
============================================================

Sz. A-S-10-Nr.007059 din 09.04.1986
Nr. ex.2-Rd. nr.015-611
Ex. nr.1


Tov. Lcol. Grama N.


NOTĂ

Ambasada RFG din Bucureşti i-a trimis lui „Dan” nr. 3-1986 al revistei Prisma.

Sz. A-37-Nr.007067 din 09.04.1986.
Nr. exp.2-Rd. nr.015-619
Ex. nr.1 105-GN


MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
Nr.0416984
I-A

Tov. Lcol. Grama N.


NOTĂ DE RELAȚII

Către, INSPECTORATUL JUDETEAN MURES-105

Sursa 520302 informează :

Numitul Culcer Dan, 15477, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş-2, transmite către LABOREY ANNETTE, 7494, Franţa, Paris, 38 Bd. Beaumarchais, Fundaţia pentru întrajutorare intelectuală europeană, prin intermediul CE, domeniul P091, 301, clar, direct.

Anexa : xerox 3 F.

L.S. ss indescifr.


„Dragă doamnă Laborey, vă mulţumesc pentru revista Societe. In ce priveşte propunerile pe care le-am făcut acum cîţiva ani pentru burse, am luat legătura cu prietenii mei. Ei mi-au spus că, avînd în vedere condiţiile lor de viaţă, sunt în imposibilitatea de a beneficia d ofertele dv. Rămîne valabilă doar ultima propunere pe care am făcut-o, adică soţia mea, Maria Mailat Culcer. Pentru anii viitori am să vă trimit alte propuneri, după verificările necesare.

Cu prietenie Dan Culcer

P.S. Aţi întrerupt abonamentul meu la revista „Le Debot”, ultimul număr primit era 36, sept.85.NOTĂ


Dan Culcer din Tg. Mureş, str. Ciucaş, nr.2-1-CP 321 i-a relatat lui Ilia Mihai din loc. Szeged, Csrba ut 5-A, spaţiul „Helga” [cod pentru Hungaria] următoarele :


" Am primit la timp scrisoarea ta din ianuarie. Iţi mulţumesc pentru intervenţia ta. Nu de mult am primit o veste bună legat de această problemă. Legat de întîlnirea de la Makoj te rog ca invitaţia să o trimiţi în 3 exemplare. Unul pe adresa Uniunii Scriitorilor din România (Calea Victoriei, nr. 115 Bucureşti) a doua la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste – tov. Ministru S. Gîdea şi a treia pe adresa Rev. Vatra (str. Primăriei 1). Nu de invitaţie personală este nevoie ci de o invitaţie din care să reiasă că cereţi intervenţia acestor instituţii ca eu să fiu trimis la această întîlnire, că prezenţa mea e considerată necesară avînd în vedere activitatea mea de traducător şi c ritic etc. Este bine să fie trimise cît mai repede pentru că formalităţile pentru obţinerea paşaportului oficial necesită mult timp. Scrie-mi dacă este posibilă asta. Care este soarta colocviului meu Nemeth Laszlo ? Dacă se organizează aşa ceva prezenţa mea ar ajuta mult la alegerea eseurilor Homa Experimentator – la Ed. Univers.

Dacă e să ai ocazia să vorbeşti cu directorul Domokoş Janos (la Ed. Europa) n-ar fi rău dacă l-ai întreba ce fac cu volumul meu intitulat „Esee moderne româneşti” pe care l-am ales de mult, traducerea de 3-4 ani aşteaptă vremuri mai bune.


N.L. Asupra susnumitului s-a mai dat Nota nr. TI 7636-26- la Serv.1-A. A fost în atenţia Ind.102-GN. În 1983
P. A. „S” cod 26-Nr.007192 – 30.04.1986.

Nr. ex.2-nr.015-748
Ex. nr.1

I-A


NOTĂ


„Dinu” i-a relatat lui Pop Ion din Cluj Napoca, str. Rakoczi 98, următoarele :

„Stimate domnule, am primti din aprtea d-lui Marcel de bal, preşedinte al Colegiului ştiinţific al Institutului de Sociologie din Bruxeşşes… o scrisoare care se înscrie într-un lanţ iniţiat de profesorul ITO de la Universitatea din Nagoya (Japonia) avînd semnificaţia unui sprijin moral acordat mişcării mondiale pentru dezarmarea nucleară. Cum România şi-a exprimat oficial adeziunea de principiu la asemenea iniţiative, socotesc că adeziunea la acest lanţ epistolar a unor intelectuali români este oportună şi vă rog să asociaţi şi dv. Adresîndu-vă la rîndul dv. La cel puţin 10 personalităţi ale lumii academice şi intelectuale dintre cele pe care le cunoaşteţi rugîndu-vă să preia şi să continue această acţiune, să trimită asemenea dv. O copie a scrisorii circulare profesorului Ito, Laboratory for Applied Entomology and Hematology, Nagoya University, Furo-Cho, Chikusa-Ku, Nagoya, Japan…”

N.N. Menţionăm că „Dinu” a adresat acest lanţ epistolar următoarelor persoane :


- Pop Ion, Cluj Napoca, str. Rakoczi, 98

- Marcus Solomon, Bucureşti, str. Sf. Voievozi, 41-45, ap.32

- Dumitru Anton, Bucureşti, str. Gen. Broşteanu, 17

- Caravia Paul, Bucureşti, str. Pictor Andreescu, 17

- Antonesei Liviu, Iaşi, str. 13 Decembrie, 15, bl. P-1. ap.1

- Gheorghiu Mihai Dinu, Iaşi, str. 7 Noiembrie 30, bl. K-2, ap.13

- Zaciu Mircea, Cluj Napoca, str. Bisericii Ortodoxe, nr.12

- Vartic Ion, Clu Napoca, str. Sindicatelor 3.


Sz. A-S-50.nr.007229 din 06.05.1986
Nr. ex.2-Rd. nr.015-785
Ex. nr.2 105-GN


NOTĂ

Urmare la nota ns. Nr. 007229 din 06.05.1986 vă comunicăm că „Dinu” a mai trimis o epistolă circulară – semnalată în nota ns. De mai sus – şi numitului Manolescu Nicolae din Bucureşti, b-dul Iosif Broz Tito, 53, bl. M-14., ap.7.

Sz. A-S-50-nr.007237 din 07.05.1986
Nr. ex.2-Rd. nr.015-793
Ex. nr.1 105-GN

Tov. Lcol. Grama N.


NOTĂ


James P. Niessen din SUA, Bloomington, Indiana, 3315 Londview 69 i-a relatat lui „Dinu” următoarele :

„Stimate dl. C., cu bucurie am primit nu demult pachetul dv. Cu cărţile : „Scoala ardeleană II, Românii la 1859 I-II, Papahagi, Mailath”. Cea din urmă, foarte interesantă, am dat-o bibliotecii noastre, fiind Indiana Universitz centru însemnat de studii româneşti şi schimburi interbibliotecare. Si pentru aceasta sunt mulţumitor revistei Vatra. Privind calcularea schimbului nostru, propun cursul de turist (dolar la 14 lei) pentru cheltuielile dv. Poştale şi – după sfatul bibliotecarului nostru pentru ţările est-europene dolar 1 = 7 lei pentru publicaţii… V-am abonat la New York Review of Books şi New York Times Book Review, fiecare la un an. Pentru acum nu am alte nevoi decît Mânciulea, Cipariu discursuri, recenzat în Vatră în anul trecut şi Scoala ardeleană I. M-ar interesa eventual şi Marisia apărută în anul trecut în special articolul dr. Proieşteanu despre Sighişoara. Bibliotecii noastre îi lipseşte întreaga serie a numărului şi pot mijloci cumpărarea ei de bibliotecă… Vă trimit şi copia articolului meu, acum apărut, despre Lupas. Balkanistica, Columbus, Ohio, nu = Balcanica din Grecia ! Cred că articolul este de interes pentru accentul ardelean al Vatrei ; poate să fie recent, chiar tradus ? Despre apariţie vă rog să-mi scrieţi înainte. Cu cele mai bune gînduri rămîn Jim. Niessen.”


Sz.A.S.17.nr.007252 din 09.05.1986
Nr. ex.2 Rd. nr.015-808
Ex. 1
M.O. una bucată repus 105-GN


O fotocopie în lb. FrancezăMINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
Nr. 0420270 – 9 mai 1986

NOTĂ DE RELAȚII


Către, INSPECTORATUL JUDETEAN MURES – S- 105-GN


Sursa 5105-02 informează :

Numitul Culcer Dan, P.B.15477, România, 132, Tg. Mureş, Ciucaş 2, Redacţia revista Vatra, CP 321, OP.7, transmite către Alexandrescu sorin, Olanda, 129, Amsterdam, 1078, Walstraat, 3, prin intermediul CE : solicită invitaţie la reuniune în străinătate, clar, română, cunoştinţă, înţeles, direct, xeroxare + extras.

L.S. ss indescifr.


"Domnul Ioan Petru Culianu m-a înştiinţat că, în iunie, are loc la Paris un congres de românistică. Aş fi bucuros dacă aţi putea să mă ţineţi la curent cu organizarea lui şi dacă mi-aţi putea comunica care ar fi condiţiile în care aş putea participa. Există posibilitatea unei invitaţii care să îmi asigure minimul necesar pentru prezenţa mea acolo ?
Am aflat, de cîteva zile, de dispariţia lui Mircea Eliade. Vă rog să prmiţi expresia compasiunii mele şi să mă consideraţi alături de toţi cei care sunt îndoliaţi de pierderea acestui mare spirit. NOOSFERA lumii trece printr-o etapă de haos…”

Fotocopie recomandata par avion

Amsterdam, Holande

Stimate domnule Sorin Alexandrescu,

Domnul Ioan Petru Culianu m-a înştiinţat că în iulie are loc la Paris un congres de românistică. Aş fi bucuros dacă aţi putea să mă ţineţi la curent cu organizarea lui şi dacă mi-aţi putea scrie care ar fi condiţiile în care aş putea participa. Există posibilitatea unei invitaţii care să îmi asigure minimul necesar pentru prezenţa mea acolo ?

In orice caz, cum există prea multe incertitudini, v-aş ruga doar să binevoiţi a-mi trimite minimul de informaţii, urmînd să văd apoi ce-i de făcut.

Am aflat de cîteva zile de dispariţia lui Mircea Eliade Vă rog să primiţi expresia compasiunii mele şi să mă consideraţi alături de toţi cei care ne sunt îndoliaţi de pierderea acestui mare spirit. Noosfera lumii trece printr-o etapă de haos.

Cu cele mai bune sentimente, Dan Culcer

Tg. Mureş, 26 aprilie 1986


FOTOCOPIE RECOMANDATA PAR AVION

VAREL – DEUTSCHLAND

[Destinatar Dan Macavei, fost coleg de liceu la Cluj.]

" Dragă Dane,
Maria va face, după 1 septembrie a.c. o călătorie împreună cu Tudor, fiul ei din prima căsătorie, acum fiul nostru, în Franţa. Va trece prin Germania, dar tot pe la sud. Poate, în tranzit, şi prin Elveţia. Părinţii ei, oameni mai în vîrstă vor să facă o excursie în scop turistic, poate ultima, căci au tot mai multe probleme de bătrîneţe, cu o maşină, a lor. Maria profită de ocazie ca să-i însoţească (nu mai trebuie să plătească trenul), să facă pe ghidul, întrucît se descurcă mai bine cu limbile străine. Lui Tudor i-am promis că îl duc în această ultimă excursie, cu atît mai mult cu cît vor să verifice nişte diagnostice ambigue referitoare la mai vechile şi permanentele sale dureri de cap şi la problemele sale de vedere (nişte pete pe retină care fac aproape imposibilă folosirea unui ochi). Am fost cu el la diferiţi medici, inclusiv la neurologi şi oculişti. In cazul ochiului i-au dat un tratament care nu pare să-şi fi fîcut efectul şi este ameninţat cu o operaţie delicată. Am vrea, ca prin Francois, să încercăm un control pentru a vedea dacă operaţia nu poate fi totuşi evitată. Am anunţat-o şi pe ea de această intenţie. Pentru plecare avem nevoie de cel puţin 700 DM în total, suma care trebuie, mai nou, să fie depusă în bancă pentru a se putea trece la eliberarea formularelor de paşaport pentru două persoane, indiferent de vîrstă. Din aceasta, am rugat-o pe Francois să ne trimită o parte, şi te rugăm şi pe tine să ne ajuţi cu 190 de DM cel puţin – maximum 250 DM pentru a completa suma lui tudor. Dacă poţi să o faci, trimite te rog pe numele lui Pricop Tudor, domiciliat în Tg. Mureş, str. Ciucaş, nr.2-1 atît cît poţi prin intermediul Băncii Naţionale a R.S.România, Filiala Tg. Mureş, Piaţa Trandafirilor nr.50-4300 Tg. Mureş. Cu menţiunea pentru turism şi specificarea că dacă nu i se eliberează viza de ieşire, suma să fie returnată la expeditor. (condiţionare deci)

Restul familiei este în bună regulă. Eu lucrez la o carte de critică pe care am intitulat-o Seismograme, la o antologie a eseului românesc, la un studiu despre Jules Verne şi la o ediţie a corespondenţei inedite – găsite în Franţa – a doi poeţi de origine română, Ilarie Veronca şi B. Fundoianu. Toate acestea sper să-mi apară în anul 1987. Alte ştiri de amănunt ţi le va comunica Maria cînd va ajunge, dacă va putea să te.?????

====================================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
Nr. 0345706 – 7 iun.1986

NOTĂ DE RELAȚII


Către, INSPECTORATUL JUDETEAN MURES-S-105-GN


Sursa 5105-01-07.06.86 informează :

Numitul Culcer Dan, România, Tg. Mureş, Aleea Ciucaş, 2, transmite către : Macavei Dan, RFG, Varel 116, Bruner, nr.12 prin intermediul CE următoarele : legături., intenţii de pelcare temporară în străinătate, aspecte privind activitatea pe tema de artă şi cultură, clar, română, cunoştinţă, interes, direct, xeroxare + extras.

L.S. ss indescifr.


„Dragă Dane,
Maria va face, după 01.09.1986, o călătorie împreună cu Tudor, fiul ei din prima căsătorie, acum fiul nostru, în Franţa. Va trece prin Germania însă tot prin sud. Poate va tranzita şi Elveţia. Părinţiiei, oameni în vîrstă, vor să facă o călătorie, poate ultima…, cu maşina lor. Maria profită de ocazie, ca să-i însoţească… Pentru plecare am avea nevoie de cel puţin 700 de mărci. Am rugat-o pe Francois să ne trimită o parte şi te rugăm şi pe tine să ne ajuţi cu 190 de mărci vest-germane cel puţin şi cu 250 maximum pentru a completa suma lui tudor…Dacă poţi să o faci, trimite pe numele lui Pricop Tudor din Tg. Mureş, str. Ciucaş, 2, prin intermediul filialei din Tg. Mureş a băncii de comerţ exterior a R.S.România… Eu lucrez la o carte de critică pe care am intitulat-o Seisomograme, la o antologie a eseului românesc, la un studiu despre Jules Verne şi la o ediţie a corespondenţei inedite, găsite în Franţa, a doi poeţi de origine română, Ilarie Voronca şi B. Fundoianu. toate acestea sper să-mi apară în 1987. Alte știri de amănunt vi le va comunica Maria cînd va ajunge, dacă va putea să te găsească acasă sau le vei putea afla prin Françoise… Cu prietenie, Dan Culcer.”

N.N. Menţionăm că Pricop Tudor din Tg. Mureş, la care face referire autorul relatării, nu figurează în evidenţele noastre.

I-A
Ss indescifr.


NOTĂ

Dan Culcer din Tg. Mureş, str. Ciucaş, nr. 2/1/CP 321, i-a relatat lui Ilia Mihaly din loc. Szeged, Csorba ut, nr.5-A, spaţiul „Helga” [cod pentru Hungaria] – următoarele :

” Dragă prietene !
Iţi mulţumesc pentru felicitările trimise cu ocazia zilei mele de naştere. Nu ştiu ce va fi cu călătoria mea în Ungaria petnru că nu am primit invitaţia şi pe altă parte am discutat la Uniunea Scriitorilor şi spre surprinderea mea a reieşit că din nou nu mă pot ajuta cu nimic ca să primesc paşaport turistic. Rămîne să înaintezi actele aici la Tg. Mureş pentru un paşaport turistic dar cu asta voi pierde dreptul de a mai călători pentru o perioadă de doi ani. In afară de asta invitaţia trebuie să precizeze că-mi asiguraţi toate cheltuielile în timpul şederii mele acolo asta este o condiţie la o cerere turistică.
Aştept scrisoarea ta. D. Culcer

P.S. Oricum călătoria asta ar fi foarte importantă pentru mine. Presupun că soţia mea, Maria, la sfîrşitul lunii aug. va merge în Ungaria. Va fi acasă ?„

===========================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647 nr. 0347519 / 9 iul.1985

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I.J.MUREŞ-105-GN


Sursa 510301-9.07.1986 informează :

Numitul Laborey Annette, Franţa, Paris, Bd. Beaumarchais, transmite către Culcer Maria, RSR, Tg. Mureş, str. Ciucaş, 2, ap.1, prin intermediul CE următoarele : invitat la manifestări în străinătate, clar, franceză, direct, original.


M.O. 2494
L.S. ss indescifr.


“Doamnă,
Sînt fericită să vă invit, în numele Fundaţiei pentru o întrajutorare intelectuală Europeană, să faceţi o călătorie de studii de la.. pînă la 6 septembrie în Elveţia în cursul acestui an.
Pentru a acoperi cheltuielile dvs. de călătorie şi de şedere, vă putem pune la dispoziţie o bursă de F. elveţieni 1.000 imediat ce sosiţi în elveţia. V-aş fi recunoscătoare să confirmaţi dacă puteţi să acceptaţi această invitaţie şi să-mi comunicaţi o adresă în Elveţia unde vă putem trimite bursa în cazul că nu veţi putea trece prin Basel.
Vă rog de asemenea să-mi comunicaţi datele aproximative ale şederii dvs. pentru a face cele necesare la timp.
Cele mai bune consideraţii, ss indescifr.”

==============================

NOTĂ

Vă trimitem alăturat fotocopia unui material trimis de Gabrian M. Stfan din Sibiu, str. A. France nr.23 către soţia lui “Dinu”, în care sînt tratate anumite aspecte privind viaţa literară tîrgu-mureşeană.


Sz. A-S-10-Nr.007635 din 18.07.1986
Nr. ex.2- Rd. nr.015-1210
Ex. nr.1
F.C. una (şase file) 105-GN


FOTOCOPIE RECOMANDATA PAR AVION

”Tg. Mureş

Stimată doamnă Maria Mailat,
Nu e necesar să facem vreo înţelegere ; răspund din principiu la toate scrisorile care mi se adresează şi oricui, şi chiar dacă sînt înjurat, şi chiar dacă sînt sigur că mi se aruncă pastila pentru unii tovarăşi. Eu nu mai am ce pierde, mie nu mi se mai poate face vreun rău. Necazul e că nu pot răspunde întotdeauna cu promptitudine sau pe măsură ; nu pot sta la masa de scris mai mult de 4-6 ore şi în acest interval trebuie să rezolv tot ce am de rezolvat. S-a dus vremea cînd şedeam pe scaun cîte 14-16 ore pe zi ! Mă bucur totuşi şi de aceste 4-6 ore, sînt sigur că va veni şi vremea cînd nici acestea nu-mi vor mai fi date. (In restul zilei, alte 4-6 ore mi le consum lucrînd în atelierul de tîmplărie, în grădină, la coteţele cu iepuri, sau citind ; am acum pe masă : E. Ionescu, “Notes et contre-notes” şi P. Comarnescu, “Chipurile şi priveliştile Europei”, vol. II ; primul spune nişte lucruri de importanţă capitală, al doilea este o încîntare, un deliciu de lectură. Am mai primit zilele acestea 3 cărţi din Franţa (Libr.123).

Nu ştiu dacă, într-o scrisoare, v-aţi arătat slabă. Eu scrisesem că v-aţi expus sufletul, aş adăuga : în faţa unui necunoscut, şi asta poate fi într-adevăr o slăbiciune. Desigur că sînt oameni cărora nu le pasă că sînt văzuţi fără mască de către cei care sînt născuţi cu mască. Cred totuşi că prozatorul umblă destul în pielea şi în sufletul gol în cîrţile sale, ca să-şi mai permită s-o facă şi în viaţa civilă. Vedeţi totul se poate întoarce împotriva noastră şi regretul ar fi cînd această întoarcere ne afectează ca scriitori ; ca indivizi, existenţa oricum macină, lent, implacabil. Să-l protejăm pe cel care scrie. El merită o atenţie specială. Si nu uitaţi, vom suferi cel mai mult din partea unor oameni în care am avut toată încrederea şi ne-am destăinuit. N-ar trebui să riscăm. E frumos că dl. Culcer vă dă mînă liberă în relaţiile dumneavoastră cu semenii (Soţia mea, dintr-o gelozie bestială, agresivă, încărunţitoare, şi din prostie de…., îmi cenzurează fiecare căpeţel de hîrtie, ia copii, interpretează, vede în toate o mare desdrăbălare. Lucrul este cu atît mai tragic cu cît, la vîrsta şi în starea mea de boală de acum, sînt aproape cu totul iertat de dumnezeu de preocupări extra). Insă eu nu m-am referit la aşa ceva. Să am în apropiere un…, un meseriaş ca şi mine, un ochi, o minte limpede, detasată de fierberea mea, cred că este un avantaj colosal şi aş profita din plin, i-aş cere părerea în legătură cu orice rînd scris de mine, părerea şi nu aprobarea, convins că de la distanţă perspectiva e mai adevărată. In orice caz, el ne-ar pueta spune cînd şi dacă sinceritatea noastră capătă accente patetice şi se poate întoarce asupra noastră. Si, în fond, noi nu sîntem poeţi ci prozatori ! Parcă prozatorului îi stau mai bine sobrietatea, răceala, distanţarea olimpiană. Altă părere ar fi că omul trebuie să fie aşa cum vrea el, sincer, deschis, neîngrădit de convenienţe. Asta încă e adevărat. Să fim noi ! Numai că vom avea de tras ponoase în plus.

Dar, din toate scrisorile de pînă acum, am impresia că străvăd o suferinţă, un complex de inferioritate, neîncredere. Asta mă necăjeşte pe de o parte pentru că mă obligă să mă gîndesc la mine, pe de altă parte că nu înţeleg ce se întîmplă cu dumneavoastră. După această carte de proză n-aţi mai avea dreptul la îndoieli sau lamentaţii. Dau în scris că peste vreo zece ani, dacă vă veţi vedea de scris, veţi rîde singură amintindu-vă, de pildă, că I-aţi scris unui oarecare din Sibiu ceva în legătură cu literatura pe care el o crează. Nu cred că atunci voi mai fi de faţă, deşi aş vrea să fiu tocmai în acest scop. Oricum nu uitaţi, peste zece ani amintiţi-vă de ceea ce vă spun astăzi. Dacă veţi scrie, dacă vă îngrijiţi sănătatea (nu fumaţi !, nu beţi alcool !, cafea doar 2-3 pe zi !, creaţi-vă climatul de linişte şi confort sufletesc !, nu vă lăsaţi angrenată în răutăţile obişnuite ale breslei !, nu puneţi preţ pe sentinţele unei critici îmbrobodite !), dacă veţi fi conţtientă că aţi pornit într-un marş de lungă durată, veţi ajunge, fără nici o îndoială, acolo udne meritaţi, printre prozatorii noştri adevăraţi. Am văzut, în “Intrare liberă”, semne certe de proză adevărată. (In general, nu dau doi bani pe proza muierească de la noi ; singura care îmi convine este G. Adameşteanu, dar cu unele rezerve. Si dînsa, ca şi toate celelalte, fac ceea ce eu numesc “literatură cu chiloţi (b) ovarisme”. Toate scriu bine, încîntă, au stofă, dar… cînd madam Hortensia a epuizat, la noi, subiectul şi obiectul în chestie… Singura de adevărată valoare G. Adameşteanu, dar cred că numai în “Dăruieşte-I o zi de vacanţă”). Eea ce m-a uimit şi mi-a dat de gîndit în “Intrare liberă” e tocmai lipsa acestui, pentru toate : nobil, articol lenjeresc. Ce vreţi premise mai bune ?

Eu nu creez, dumneavoastră da ! Să fie clar ! Sunt plin de bune intenţii, dar numai cu ele nu se face literatură. Vorba aia, dacă ar fi să mai încep vreodată, cu siguranţă că aş face orice dar nu literatură. Si nici într-un caz într-o ţară în care toţi se pricep la fotbal şi la literatură şi tot măgarul se consideră responsabil cu tipăriturile, dă indicaţii şi ordine şi medalii.

Am asistat, nu prea demult, cu întreaga asociaţie din Sibiu, la avizarea sau cum s-o fi numind asemenea treabă, a unui recital din Eminescu, susţinut de actorul I. Buleandră din Sibiu ; şeful comitetului de cutare s-a întrebat şi ne-a întrebat pe cei din sală dacă nu ni se pare că unele versuri sunt… nepotrivite ! Auzi ! Si nu l-a scos nimeni pe tov şef afară din sală cu picioare în fund ! Si nu s-a jenat nimeni de măgăria celui pus şef peste noi şi cultură ! Dar cîte acte de ne-cultură nu cunoaştem fiecare !? Se întîmplă chestii de care s-ar mîndri şi ăia care ar fi scos pistolul cînd auzeau de cultură ! Si eu am crezut cîndva că literatura e unica baricadă pe care merită să-ţi iroseşti viaţa. Acum o cred din zi în zi mai puţin. Mi se pare că Radu Petrescu a vorbit ceva despre soarta tragică a scriitorului român…

Partea a doua a scrisorii dumneavoastă mă întristează peste măsură. Nu spun că exageraţi sau că sunteţi rea. Nu cunosc faptele. Mă întristez ori de cîte ori aud că între oamenii care scriu – care sunt totuşi oameni de excepţie – nu există înţelegere, solidaritate, dragoste sau respect reciproc. Recunosc că nu am autoritatea, comeptenţa şi ce mai trebuie pentru a mă amesteca în trebuirle altora, riscînd şi eu să-mi stîrnesc noi duşmănii. Totuşi, respecînd prima regulă a jocului : sinceritatea, v-aş ruga să-mi daţi voie să vă propun un alt unghi (post) de observaţie şi de căntărire. M-am izbit şi eu, şi mă izbesc curent, poate chiar mai mult decît dumneavoastră, de răutăţile celor din preajma literară. Sunt nişte lucruri atît de scîrboase încît adeseori mă întreb cum naiba de le-a dat Dumnezeu har unor viermişori, şi mă ruşinez că mi-a trecut prin cap, în copilărie, să mă alipesc de această tagmă a scriitorilor, şi îmi vine să dau foc la toate cărţile, să nu mai pun mîna pe creion, să mă duc undeva să cresc porci.

Am meditat îndeajuns la această treabă şi am căutat soluţii şi explicaţii. Mai întîi, mi-am dat seama că nu am dreptate să văd lucrurile aşa, decît parţial. Din punctul meu de vedere, al orgoliului meu şi al bătăturii ce mi-a fost călcată. In ansamblu, totuşi aceşti oameni – adesea vanitoşi, meschini, găinari, mitocani etc… sunt cei care scriu cărţi. Si ce interesează, cărţile lor ?, sau mizeria lor omenească ? Ei sînt oameni, nimic din ce este omenesc nu le este străin. Zic că ei ar trebui apreciaţi tocmai prin ceea ce fac spre a-şi depăşi condiţia. Apoi, ei mai au dreptul şi la alte circumstanţe atenunante. Fiind eu igienist de meserie, cunosc cîte ceva despre bolile profesionale ale unor categorii de muncitori. Scriitorii îşi au şi ei bolile lor profesionale ! Din păcate, nicăieri nu se scrie despre acestea, deşi ele sînt infinit mai grave decît cele ale minerilor. Munca scrisului este cea mai dură muncă din cîte există. Numai boii politici au crezut şi cred alceva confundînd zbăţuiala căluşărească şi toată panarama “cîntării” cu tot mai penibilele lingeri unde nu trebuie, cu arta. Infatuarea, fibiile, răutatea, irascibilitatea etc, etc, sînt simptome ale bolii profesionale scriitoriceşti. Această boală este cu atît mai frecventă şi mai acută cu cît necazurile cu administraţia sînt mai evidente şi mai presante. Scriitorii sînt oglinda epocii, epoca e pervertită ! Pe de altă parte, boii şi-au dat seama că e o greşeală a se mai lua un Babel, de exemplu, de la masa de scris şi a-l face pierdut precum un ac cu gămălie, sau a-l mai lua şi a-l băga la zdup, sau a-I pune mîna în gît lăsîndu-l să respire doar cît să nu se asfixieze. Boii au cotrobăit prin istorie şi au găsit că mai multă eficienţă are o vorbă străveche, desparte-I, nu-I lăsa să se unească, agită-le vanitatea, dă-I bani prostului, pune-l pe Beniuc în frunte, şi pe urmă lasă-I de cpaul loc, îşi vor scoate singuri ochişorii !

Nu-I iubesc nici eu pe moralişti. V-aş ruga totuşi să meditaţi puţin asupra acestor spuse ale mele. Să fim toleranţi cu fraţii noştri de scris, să le iertăm – la nesfîrşit – răutăţile, să-I ajutăm, să ne ajutăm unii pe alţii măcar sufleteşte, să pornească întotdeauna de la noi primul porumbel cu ramură de măslin, fiecare acolo unde sîntem să ne străduim să aducem pace, coeziune, sînt prea multe mizeriile exterioare ca să le mai amplificăm şi noi. Să nu facem jocul celor care ştiu ei de ce, nu ne iubesc, ba ne-ar trimite urgent să mai tragem un canal, între cîntare şi cizmărie.

S-ar părea că fac apologia laşităţii. Nu, e doar o înţelegere mai complexă a unei realităţi tragice. Si o pledoarie pentru o împăcare – ca punct de plecare – cu orice preţ a celor care scriu şi, măcar prin scrisul lor, sînt oneşti. Pe de altă parte, fiecare avem nevoie de linişte, nu ne putem permite să ne împingem singuri spre marasm. Eu am găsit – manevrat de alţii – această soluţie : izolarea în acest Lazaret al Sibiului ; ies destul de rar în arenă, caut să nu le stau în cale celor cu care nu am nimic de împărţit, scriu cît mai pot…

Dar cu toţi cei de bune intenţii din Sibiu, tineri şi vîrstnici, afirmaţi sau debutanţi, sînt în relaţii normale, omeneşti. Am casa deschisă pentru toţi, şi biblioteca şi inima.

Pentru Mihai Sin am o mare dragoste, chiar am scris într-un loc că de vreo zece ani mă tot duce în cîrcă. Nu pot spune altceva despre ceea ce simt pentru dl. Dan Culcer (nu ştiu dacă va spus că l-am rugat să vadă de manuscrisele mele, după ce voi da în primire). Ca şi pentru dl. Cornel Moraru, Anton Cosma, Ion Calion, Maria Mailat, dar şi Soril Miavoe, Dumitru Mureşan. Regret că pe unii nu I-am cunoscut. Continui să văd la Tg. Mureş singura “şcoală” de literatură onestă din ţară şi mă doare cînd aud că nici măcar aici nu există pace şi înţelegere.

Cronica la cartea dumneavoastră apărută în Vatra mi s-a părut neserioasă. Nu cunosc autorele dar cred că mînca seminţe în timpul lecturii. Bălmăjeşte cu ambele mîini. De pildă : în “O fată norocoasă” infarctul medicului, văzut de recenzent, este absurd, strică toată povestirea. Eu, în schimb, am văzut altă boală : cancerul. Un om care nu se mai poate bucura de bunătăţile mîncărurilor de pe masă din cauza teribilei maladii, dar care se bucură cînd îi vede pe alţii, sănătoşi, mîncînd. Infarctul văzut de recenzent strică tot farmecul povestirii. Numai cancerul, ştiut, explică povestirea… Celelalte observaţii sînt contradictorii, cînd nu sînt aiurite (din recenzie). Dar toată vina ne aparţine nouă, celor care scriem. Pentru că nu putem obliga pe nimeni să nu mănînce seminţe în timpul slujbei religioase şi a lecturii. Riscurile scrisului sînt multe. Dar şi cronicarul tot pe limba lui piere !

Nu am fost destul de explicit nici cînd v-am îndemnat să nu scrieţi proză satirică. M-am referit la “proza satirică”, nu la satiră. La metodă, care cred că este compromisă sau interzisă sau ineficace ; şi nu la subiect. Proza satirică aşa cum este ea înţeleasă astăzi, te duce obligatoriu la comicării ieftine, la bărbieri, chelneri, cizmari fără calapod ; la şarjă, scălîmbăială. Adevărul trebuie scris aşa cum aţi făcut-o în “Intrare liberă” ; aşa e bine. La modul grav, nu rînjitor.

Proza scurtă, mai ales povestirea, este şi o mare slăbiciune a mea (Cortazar asemăna povestirea cu sonetul !). Sînt sigur totuşi că puteţi scrie, la fel de bine, roman.

Sibiu, 29 aprilie 1986

Sărbători fericite !
Al dumneavostră, ss Stefan

========================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647 Bucureşti
Nr.0350108
I-A


NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-S-105-GN

Sursa 522006-20.08.86 informează :

Obiectiv Mailat Culcer Maria – 15 477, pseudonim „Dinu” ; alte persoane la aceeaşi adresă : Dan, RSR, 32, Tg. Mureş, Ciucaş-2, CP 32, transmite către Porsche Peter ; alte persoane la aceeaşi adresă Anna Maria, RFG, 116, localitatea Aachen, str. Theresien, nr.3, prin intermediul CE ; esenţa : intenţii de călătorie în străinătate, 320, în clar, română, prietenie, direct.

L.S. ss indescifr.

„Dragă Anna-Maria şi Peter,
… Vă mulţumesc pentru bani şi sper să am vreodată ocazia să mă revanşez… Azi am aflat că am primit aprobarea de excursie în străinătate pentru mine şi 2 dintre copiii noştri : Tudor, pe care îl duc la un consult în Franţa şi Bogdana, pe care o iau să vadă şi ea lumea… Urmează să obţinem vizele care încă mai durează. La început părinţii au zis că ne duc ei cu maşina, dar vor să plece la sfîrşitul lui septembrie… Noi suntem aşteptaţi la începutul lui septembrie. Ca atare vom pleca pe 1, 2, 3 sau 4 septembrie cu avionul din Bucureşti la Paris, unde vom fi aşteptaţi de doctoriţă. Asta dacă găsim bilet (sper !) şi dacă nu intervine ceva neaşteptat. Din Franţa am să vă dau telefon şi atunci mai vorbim.
Maria, Dan şi copiii

===========================================


MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647 Bucureşti
Nr. 0348302- 22 iul.1986


NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511 001-22.07.1986 informează :

Numitul Agratina Francoise, 52.528 ; alte persoane la aceeaşi adresă : Adrian, Franţa, Barentin Villers – Ecalles, 2520, str. De duclair, transmite către obiectiv :
Culcer Maria – 15 477, pseudonim „Dinu” ; alte persoane la aceeaşi adresă : Dan, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş-2, prin intermediul CE, domeniul artă şi cultură, invitaţie în străinătate, 320, în clar, română, prietenie, direct, xerocopie

L.S. ss indescifr.


„Dragii noştri,
… Avem din ce în ce mai puţine şanse de a putea veni în august în România. Banii se confirmă că sunt trimişi pe numele Maria Culcer la adresa voastră şi am primit de vreo 2 săptămîni decontul de la bancă, deci au fost vărsaţi la banca naţională… Vă daţi seama cu ce nerăbdare vă aşteptăm şi am dori să staţi cît mai mult la noi, deşi suntem departe de Paris… Cărţile pentru Dan trebuie trimise la adresa noastră sau a revistei ?
Françoise

FOTOCOPIE PAR AVION RECOMANDATA / ROUMANIE

Luni, 7 iulie 1986

Dragii noştri,

Am primit, după cum se vede scrisoarea Mariei astăzi, împreună cu vederea lui Dan De fapt, le-am găsit azi pe amîndouă în cutia de la… noi fiind cu toţii la Villes-Ecalles pentru cîtva timp (pînă la 15 iulie numai, deci continuaţi să le trimiteţi acolo). Aşa se face că găsesc cîte mai multe scrisori deodată, de unde şi bucuria mai mare. Am primit scrisoarea cu vederea despre… Şi scrisoarea lui Dan cu alta al altui prieten comun. Ceea ce mă miră e că nu păreţi a fi primit-o pe a mea, care de altfel nu mai e de actualitate, căci ne gîndim că avem din ce în ce mai puţine şanse de a putea veni în august în România. Ne-a telefonat şi Pi şi i-am spus că nu vedem să putem merge. Banii ne confirmă că sunt trimişi pe numele de Maria Culcer la adresa noastră şi am primit de vreo 2 săptămîni decontul de la bancă, deci au fost vărsaţi la banca naţională. Mă întreb dacă nu trebuie să întîrzii trimiterea scrisorii ca să vă trimit fotocopia schimbului efectuat : 350 DM. Scrisorile voastre ne fac tot timpul plăcere şi emoţii nouă şi prietenilor parizieni. Laptele praf nu l-am trimis încă deşi mă gîndisem de la ultima scrisoare a Mariei, dar am fost prinsă cu o mie de treburi care nu au întîrziat, dar cum trebuie să merg la poştă pentru nişte cărţi de trimis în RFG şi Brazilia, care sunt şi ei, în diferite feluri şi la diferite nivele, avizi de literatură franceză, în principiu voi pleca mîine, sau cel tîrziu poimîine. De Anette n-am dat încă. Cît despre manuale sau indicaţii în privinţa psihologiei pentru handicapaţi…. Mă cam depăşeşte, aşa că am dat mai departe. Coincidenţa face că m-a mai întrebat un prieten despre aceeaşi problemă de psihologie am decis să mă interesez şi eu, dar n-am apucat încă. Oricum o să fie mai uşor în septembrie cînd soseşte în concediu Maria şi tudor. In ultima scrisoare vă ceream să-mi daţi o dată dacă nu exactă, aproximativă a sosirii voastre în Franţa, înainte sau după RFG, căci mi-a rămas o săptămînă de concediu pe care am lăsato dinadins. Vă daţi seama cu ce nerăbdare vă aşteptăm şi am dori să staţi cît mai mult la noi, deşi suntem departe (150 km) de Paris.

Ah, da, că mă întrebam dacă, şi cărţile pentru Dan trebuie trimise la adresa voastră sau a revistei. De fapt, o să le trimit, căci văzînd cît timp trebuie ca să-mi primiţi scrisorile, o să…cărţile în bibliotecă. Una din ele, cu nuvelele Mariei… aveam de gînd s-o citesc înainte de o trimite…

Vă las, că mă duc să fac nişte dovlecei la cuptor pentru diseară găliganilor ăştia înfometaţi.

Cu drag,
Fancois

==========================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
NR.035880
I-A

TOV. LCOL. Grama N.

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-105-GN

Sursa 510303-24.09.1986 informează :
Numitul Culcer Dan, RSR, Tg. Mureş, str. Primăriei, 1, transmite către Chalude Mariane, Belgia, Bruxelles, prin intermediul CE, intenţii vizită în străinătate, clar, franceză, amical, direct, xerox.

L.S. ss indescifr.

„Dragă Anne,
Am aflat cu surprindere vestea pensionării dvs. spre marele meu regret. Intîlnirea noastră cu ocazia celui de-al XII-lea Colocviu al Asociaţiei Internationale a Sociologilor de Limbă Franceză, în 1985, a fost pentru mine un adevărat prilej, căci am cunoscut ospitalitate şi prietenie. Străin, venit din Est, aveam puţine puncte de sprijin la Bruxelles, în afarî de fam. Bolle de Bal. Vă reamitnesc că o mare parte din cărţile ce le-am cumpărat sau pe care le-am primit au rămas în magazia unei vămi ce controlează circulaţia ideilor că unele din studiile mele, sunt în mod constant cenzurate la noi şi că chiar această scrisoare va ajunge greu. „Scrisorile trimise din Tg. Mureş la Bruxelles ce trec prin filtrele cenzurii poştale, fac trei sau patru săptămîni dacă nu luni sau portaraşul meu stîrneşte curiozitatea cerbilor. Sper să vă reîntîlnesc la Bruxelles şi să vă împărtăşesc sentimentele mele de gratitudine, pentru a evoca zilele ce le-am petrecut cu fam. Bolle de Bal. Cele mai bune sentimente”

FOTOCOPIE RECOMANDATA PAR AVION

VATRA

BELGIQUE
2 PAGINI ÎN LB. FRANCEZĂ


MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647 Bucuresti
Nr. 0351808 din 23 sept.1986


NOTĂ DE RELAȚII

Către,
I.J.Mureş-S-105-GN

Sursa 511002-23.09.1986 informează :
Culcer Maria, 52.528, Alte persoane la aceeaşi adresă : Agratina Adrian şi Francoise, Franţa, Barentin Villiers-Ecalles, str. De Duclair ; caracteristici : soţia ob. dvs. aflată în vizită cu copiii, transmite către obiectiv :
Culcer Dan, 15 477, „Dinu”, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş, nr.2, ap.1, prin intermediul C.E. următoarele : se află în vizită în străinătate, clar, română, soţ, familial, direct, original
L.s. ss indescifr.


„Dragii mei,
Sunt cu gîndul la aniversarea căsătoriei noastre… Am călătorit foarte bine în avion. Bogdana a dormit, Tudor exalta de bucurie… Françoise ne aştepta cu 2 dintre fraţii ei (Alain şi Jean). Luni m-a condus Françoise prin Paris. Am rezolvat cu banii, am întîlnit mulţi oameni care erau pregătiţi sufleteşte şi cu care am discutat mult şi foarte bine. Am avut parte de multă simpatie şi totul a mers lejer… Problema a doua va porni să fie rezolvată chiar începînd din săptămîna asta. Există tot sprijinul. La telefon am vorbit şi cu Gotre dar el mi-a spus că la el acolo nu se poate si că în general e foarte frig şi dificil peste tot… Scoala e la doi paşi de casă (poate ţii minte). La ora asta nu ne lipseşte nimic. Maria”

=================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
Nr. 0353046


NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa : 1135 10-11.10.1986 informează.

La data de 04.09.1986 numitul Agratina Francoise-Maria, Franţa, Barentin, Ronte du Auclair, nr.2520 transmite către Culcer Dan, România, Tg. Mureş, Ciucaş, 2-1, un colet ; domeniul : K01, modul : direct

L.S. ss indescifr.

Colet expediat din Franţa cu nr.200, în greutate de 3,950 kg.
Coletul conţine produse alimentare.
Coletul a plecat la destinaţie.

Exp. Dan Lenghel CP.321-of.7.Tg.M. [Ridicol nu are limite. Folosind acest pseudonim, dar păstrînd căsuța sa poștală, Dan Culcer se credea mai viclean ca Securitatea ]
Dest. ASE Agratina 2520 Route de Duclair Veller-Ecolles 76360 Barcutri ??? France

” Dragă Merişor,
Dacă mai ai timp, pînă se reface după operaţie Tudor, încearcă să te înscrii la doctorul de stat. E o formalitate birocratică mai ales, dar îţi va folosi aici ca să ocupi un post în specialitate şi aici o copie după hîrtia trimisă de universitate, originalul l-am luat de la dosarul centrului unde ţi-am promis că vei fi angajată în anul 1987. Excelent nu-i aşa !?
Mă grăbesc să-ţi expediez hîrţoaga ca să te prindă înainte de întoarcere.
14.oct.1986 Al tău, Dan”

==========================================================

FOTOCOPIE RECOMANDATA
TG. Mures
Romania

” 3 nov.1986, Paris
Dragă Dan, pot să-ţi comunic că stau într-un …cămin pentru femei cu copii, cu un regim destul de strict. Trebuie să fac muncă patriotică pe scări şi în cantină unde mi se asigură 3 mese (f. bune) pe zi şi gratis. La 10 seara se închide poarta şi nu se poate ieşi. Dimineaţa a 7 e scularea. Programul trebuie respectat strict. Există o taxă de vreo 15 F. Pe zi pentru casă, masă pe care o voi plăti retroactiv. Avem acolo o cameră mare cu trei paturi, mobilată, un.. şi o baie. Deci strictul necesar. Eu acum omblu să-mi găsesc slujbă şi în paralel fac cursuri la.. pentru examenul de maitrise. Viaţa este f. Dură şi nu pot spune că oamenii se interesează prea mult de mine. Desigur că, în timp îmi voi face amici francezi. Cu scrisul însă mi se pare că voi face artă – pentru artă, dar recunosc că pe moment nu mă interesează decît să cîştig bani şi să mă ocup de copii. Te rog să te ocupi de scris. Să-mi trimiţi pe adresa Danei : DEX, cărţi de sociologie românească (multe, mai ales cu cercetări concrete), dicţionar român-francez, dicţionar de neologisme, cărţi (literatură) pentru copii, unul din dicţionarele de simboluri în franceză (nu pot să-l cumpăr aici e foarte scump pentru moment), 1-2 cutii Apilarnil Pro, 2 cutii de cofedol pt. Tudor (care a avut 1 migrenă de cînd e aici). Tudor continuă tratament complicat pentru ochi. Bogdana merge foarte bine cu şcoala şi Tudor a început să facă faţă. Mîine îi înscriu la şcoala din cartier, la Paris. Să-mi trimiţi nişte poze cu Matei neapărat (fără Ioana) şi ce cărţi consideri tu că mi-ar fi folositoare ca sociolog-psiholog. Să-mi scrii tot pe adresa Danei, doresc să fiu mai precaută şi să-mi văd de treabă, să nu mă amestec şi să nu mă las amestecată în nici o combinaţie cu tentă politică, de nici un fel. Mi-e lehamite de ideologii pînă peste cap. Practic nu mă văd cu nimeni (nici cu Francois, de acum, fericită că a scăpat de mine în mod foarte evident) în afara copiilor mei şi a unro persoane cu care am de discutat probleme de serviciu, de ajutor etc. deci strictul necesar. M-am schimbat foarte mult, mai ales în ideea mea cu privire la singurătate. Am o structură de singurătate şi de….. asta e sigur. Abia aştept să crească mari copiii şi să mă pierd în lume. In sensul acesta Parisul e o planetă. Te rog să-mi trimiţi, cît mai urgent cele cerute. Pache deocamdată nu-ţi pot trimite. Voi încerca să trimit la mama cîte ceva pentru Matei (şi pentru pruncii lui Irina – iar ţie un pachet de cafea. Celor mici le voi trimite : lapte praf, medicamente, dulciuri). Cei doi copii s-au îngrăşat, au crescut : zilnic mănîncă (şi la cantină) lapte, iaurturi cu fructe, banane, portocale, struguri, carne, brănză. Meniul cantinei e excelent. Eu cu ulcerul am avut o singură criză cînd am băut nişte vin mai prost. Fumez şi beau cafea fără probleme (nu exagerez – 6 ţigări pe zi).

Am ajuns, printr-o întîmplare pur şi simplu, să văd un spectacol cu Amedee… la Theatre de Poche din Montpornasse (renumit pentru avangardă). Spectacol destul de bun, cu un final ratat, însă. Incă la cinema nu am ajuns, iar televizor aici nu avem (nici radio). De altfel, nici n-am avut timp, pînă acum. Trăiesc ca şi cum aş avea 100 de ani, cel puţin, înaintea mea. Mai discutam şi cu Aguiesse. Ea îmi spunea că nu i-ar cere lui Bernard să vină acum doar de dragul ei cînt el are o menire, un destin de împlinit. Cu atît mai mult cu cît e contientă că sentimentele ei faţă de Bernard au glisat mult spre prietenie, în defavoarea iubirii. Poate că e mai bine aşa, am fost eu de părere. Ea crede că nu se va mai putea ataşa de vreun bărbat cu adevărat, niciodată, aşa e structura ei şi gata. Cred că are dreptate. Acum închei scrisoarea că mă duc la un curs la Sorbona ţinut de Michel Maffesoli pe care încă nu-l cunosc şi trebuie să mă grăbesc. Tot azi vreau să mă înscriu la Biblioteca Paris, a universităţii şi să consult nişte bibliografii. Cel mai rău e că n-am nici o perspectivă de bursă sau de venit ! Si nici vreo moştenire ! Glumesc. Aş fi nesinceră să zic că realizez cu exactitate totul. De foame însă nu murim, nici pe stradă nu ajungem, fii sigur. Nu mi-e dor de nimic. Iţi doresc spor la treabă. Să lucrezi. Si eu mă strădui din răsputeri.

Cu multă prietenie de drag, ss Te pupă copiii !

P.S. Trimite-mi şi cărţi de învăţare a englezei

(Dex; Oxford sau Eckersty ?)

==========================================

Fotocopie recomandata
Tg. Mureş
România

” 3 nov.1986, Paris
Dragă Dan, pot să-ţi comunic că stau într-un.. cămin pentru femei cu copii, cu un regim destul de strict. Trebuie să fac muncă patriotică pe scări şi în cantină unde mi se asigură 3 mese (f. bune) pe zi şi gratis. La 10 seara se închide poarta şi nu se poate ieşi. Dimineaţa a 7 e scularea. Programul trebuie respectat strict. Există o taxă de vreo 15 F. Pe zi pentru casă, masă pe care o voi plăti retroactiv. Avem acolo o cameră mare cu trei paturi, mobilată, un.. şi o baie. Deci strictul necesar. Eu acum omblu să-mi găsesc slujbă şi în paralel fac cursuri la.. pentru examenul de maitrise. Viaţa este f. Dură şi nu pot spune că oamenii se interesează prea mult de mine. Desigur că, în timp îmi voi face amici francezi. Cu scrisul însă mi se pare că voi face artă – pentru artă, dar recunosc că pe moment nu mă interesează decît să cîştig bani şi să mă ocup de copii. Te rog să te ocupi de scris. Să-mi trimiţi pe adresa Danei : DEX, cărţi de sociologie românească (multe, mai ales cu cercetări concrete), dicţionar român-francez, dicţionar de neologisme, cărţi (literatură) pentru copii, unul din dicţionarele de simboluri în franceză (nu pot să-l cumpăr aici e foarte scump pentru moment), 1-2 cutii Apilarnil Pro, 2 cutii de cofedol pt. Tudor (care a avut 1 migrenă de cînd e aici). Tudor continuă tratament complicat pentru ochi. Bogdana merge foarte bine cu şcoala şi Tudor a început să facă faţă. Mîine îi înscriu la şcoala din cartier, la Paris. Să-mi trimiţi nişte poze cu Matei neapărat (fără Ioana) şi ce cărţi consideri tu că mi-ar fi folositoare ca sociolog-psiholog. Să-mi scrii tot pe adresa Danei, doresc să fiu mai precaută şi să-mi văd de treabă, să nu mă amestec şi să nu mă las amestecată în nici o combinaţie cu tentă politică, de nici un fel. Mi-e lehamite de ideologii pînă peste cap. Practic nu mă văd cu nimeni (nici cu Francois, de acum, fericită că a scăpat de mine în mod foarte evident) în afara copiilor mei şi a unro persoane cu care am de discutat probleme de serviciu, de ajutor etc. deci strictul necesar. M-am schimbat foarte mult, mai ales în ideea mea cu privire la singurătate. Am o structură de singurătate şi de….. asta e sigur. Abia aştept să crească mari copiii şi să mă pierd în lume. In sensul acesta Parisul e o planetă. Te rog să-mi trimiţi, cît mai urgent cele cerute. Pachet deocamdată nu-ţi pot trimite. Voi încerca să trimit la mama cîte ceva pentru Matei (şi pentru pruncii lui Irina – iar ţie un pachet de cafea. Celor mici le voi trimite : lapte praf, medicamente, dulciuri). Cei doi copii s-au îngrăşat, au crescut : zilnic mănîncă (şi la cantină) lapte, iaurturi cu fructe, banane, portocale, struguri, carne, brănză. Meniul cantinei e excelent. Eu cu ulcerul am avut o singură criză cînd am băut nişte vin mai prost. Fumez şi beau cafea fără probleme (nu exagerez – 6 ţigări pe zi).

Am ajuns, printr-o întîmplare pur şi simplu, să văd un spectacol cu Amedee… la Theatre de Poche din Montpornasse (renumit pentru avangardă). Spectacol destul de bun, cu un final ratat, însă. Incă la cinema nu am ajuns, iar televizor aici nu avem (nici radio). De altfel, nici n-am avut timp, pînă acum. Trăiesc ca şi cum aş avea 100 de ani, cel puţin, înaintea mea. Mai discutam şi cu Aguiesse. Ea îmi spunea că nu i-ar cere lui Bernard să vină acum doar de dragul ei cînt el are o menire, un destin de împlinit. Cu atît mai mult cu cît e contientă că sentimentele ei faţă de Bernard au glisat mult spre prietenie, în defavoarea iubirii. Poate că e mai bine aşa, am fost eu de părere. Ea crede că nu se va mai putea ataşa de vreun bărbat cu adevărat, niciodată, aşa e structura ei şi gata. Cred că are dreptate. Acum închei scrisoarea că mă duc la un curs la Sorbona ţinut de Michel Maffesoli pe care încă nu-l cunosc şi trebuie să mă grăbesc. Tot azi vreau să mă înscriu la Biblioteca Paris, a universităţii şi să consult nişte bibliografii. Cel mai rău e că n-am nici o perspectivă de bursă sau de venit ! Si nici vreo moştenire ! Glumesc. Aş fi nesinceră să zic că realizez cu exactitate totul. De foame însă nu murim, nici pe stradă nu ajungem, fii sigur. Nu mi-e dor de nimic. Iţi doresc spor la treabă. Să lucrezi. Si eu mă strădui din răsputeri.

Cu multă prietenie de drag, ss Te pupă copiii !
P.S. Trimite-mi şi cărţi de învăţare a englezei
(Dex Oxford sau Eckesty ?)


=========================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITAETA 0647 Bucureşti
Nr. 0355349


NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511009-13.11.1986 informează :

La data de 03.11.1986 Culcer Maria, Franţa, Paris, transmite către obiectiv Culcer Dan, „Dinu”, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş, nr.2, CP.321, prin intermediul C.E. următoarele. Domeniul : „fugari” ; are rude rămase ilegal în străinătate, în clar, română, soţ, familial, direct, original.

L.S. ss indescifr.

„Dragă Dan,
Pot să-ţi comunic că stau într-un soi de cămin pentru femei cu copii, cu un regim destul de strict… Eu acum umblu să-mi găsesc o slujbă şi în paralel fac cursuri la Sorbona pentru examenul de maitrise. Viaţa este foarte dură şi nu pot spune că oamenii se interesează prea mult de mine… Pe moment nu mă interesează decît să cîştig bani şi să mă ocup de copii…Tudor continuă un tratament complicat pentru ochi, Bogdana merge foarte bine cu şcoala şi tudor a început să facă faţă… Să-mi scrii pe adresa Danei, doresc să fiu mai precaută şi să-mi văd de treabă, să nu mă amestec şi să nu mă las amestecată în nici o combinaţie cu tentă politică, de nici un fel. Mi-e lehamite de ideologii pînă peste cap… Nu mi-e dor de nimic. Iţi doresc spor la treabă. Să lucrezi. Si eu mă voi strădui din răsputeri… Maria”.

N.N. Din evidenţele noastre nu rezultă adresa Danei, prietena soţiei obiectivului dvs.


MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647 Bucureşti
Nr.0 355 021

I. A – convorbire
Ss indescifr.

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S.105-GN

Sursa : 511 008- 08.11.1986 informează :

La data de 29.10.1986, numitul Culcer Maria, alte persoane de la aceeaşi adresă Roman Dana, Franţa, Nogent Marne, str. Smith Champion, nr.5, transmite către obiectiv culcer Dan, „Dinu”, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş, 2, CP 321, prin intermediul CE următoarele :
Domeniul. „fugari” ; are rude rămase ilegal în străinătate, în clar, română, soţ, familial, direct, original.

L.S. ss indescifr.

N.N. In timp ce din relatarea obiectivului dvs. rezultă că”soţia lui şi cei 2 copii îşi vor prelungi viza de şedere în Franţa şi vor veni înapoi în luna decembrie”, iată relatarea soţiei sale :

„Dragă Dan,
… Incepînd de azi stăm în Paris… Sunt foarte mîndră că m-am descurcat efectiv singură ărin iniţiativele mele şi şarmul meu personal. De fapt, mă simt un alt om. Imi place să-mi fac prieteni, să umblu mult, să mă simt liberă… Voi avea o altă treabă cu examenul de maitrise pe care-l voi da în acest an ca urmare a faptului că mi s-au echivalat studiile de sociologie-psihologie. Deocamdată stăm într-un cămin, dar peste 10 zile tot în cadrul acestei societăţi de ajutorare, vom primi o locuinţă ceva mai bună pentru 6 luni… Nici de lucru nu mi-am găsit încă, dar am promisiuni… Vreau să rîzbesc. Tu să-ţi vezi de treabă, să nu fii supărat pe mine şi să nu-ţi faci griji că sunt majoră şi vaccinată… Stau de vorbă cu Aguiesse. Ea mi-a spus că Bernard este poate prea utopic şi nu vede distanţa (prăpastia) dintre ceea ce-şi imaginaseră el şi realitate. Ea vrea să-l ajute pe Bernard, dar vrea să-şi păstreze independenţa totală ca om, ca femei) N.N. Tot ce afirmă de perechea respectivă se referă de fapt la ei) Bernard încă e obişnuit să dispună ca un stăpîn de viaţa acestei femei, chiar s-o omoare din iubire, desigur. Ce mie îmi repugnă. Nici eu n-aş vrea să ajung într-o asemenea situaţie. Nu ştiu tu ce zici ? Am nevoie de linişte, de energie de timp. Atît. Maria”.

Amîndoi copiii (Tudor şi Bogdana) care sînt cu ea în Franţa afirmă : „Nu mă mai întorc niciodată în România”.

======================================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0467 Bucureşti
Nr. 0439511


NOTĂ DE RELAȚII

Către, INSPECTORATUL JUDETEAN MURES-105-GN

Sursa : 411 501-25.11.1986 informează :

Dănuţ transmite către Mailath Maria, alte persoane la aceeaşi adresă : Roman Victor, Fanţa, Nogent-Sur-Marne, str. Av.Smith Champion, nr.5, următoarele : Acţiuni desfăşurate de persoane din domeniul artei şi culturii. Cetăţean român rămas în străinătate, franceza, cunoştinţă, suspect, direct.

Anexe : una fotocopie, o filă

L.S. ss indescifr.


„Dragă Maria,
Trebuie ca tu să obţii adresele personale a lui Gelou sau Vlăduţu. Tu trebuie să le trimiţi scriindu-le cu jocul Scrable, care-mi place foarte mult. Am un program foarte încărcat. Cărţile şi caietele sînt deja la Pinet Dusen. In ceea ce priveşte restul, îţi voi trimite cît mai repede posibil textele care te interesează Voi fi la Bucureşti între 6-13-15 noiembrie pentru tablouri. „Omul din Havana „ este un roman bun, pe care l-am citit recent. Personajul principal devine din ce în ce mai curios. Dar rămîne incertitudinea încă în funcţie. Poţi încerca la Gallimard dacă sunt interesaţi de scrisorile inedite a lui B.Fondone şi I.Voronca. Aceasta nu este poate mare lucru, dar trebuie încercat.
„Dacă mult aşteptata iubită nici în amurg nu-ţi trece pragul, îţi rămîne totuşi o scrisoare…” Dănuţ.

N.N. Vă informăm că din studiul caracterelor grafice folosite de numitul Dan (care a expediat aceste relatări din Bucureşti) a rezultat faptul că acestea sunt identice cu caracterele grafice folosite de obiectivul dumneavoastră Culcer Dan Constantin, redactor la revista Vatra, domiciliat în Tg.Mureş, str.Ciucaş, nr.2.


VV 25.XI.1986

FOTOCOPIE SCRISOARE ÎN LB. FRANCEZA
RECOMAMNDATA, France


MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
NR. 0356316

Nota de relatii

Către, I.J. Mureş-S-105-GN

Sursa : 511 005- 28.11.1986 informează :

La data de 14.11.1986, Culcer Maria, alte persoane la aceeaşi adresă, Roman Dana, Franţa, Nogent-Marne, Smith Champion, 5, transmite către obiectiv Culcer Dan, „Dinu”, RSR, Tg.Mureş, Ciucaş, nr.2, CP.321, prin intermediul CE, următoarele : domeniul „Fugari” ; are rude rămase ilegal în străinătate, în clar, română, soţ, familial, direct, original.

L.S. ss indescifr.

"Ai grijă mare de condiţia ta fizică şi psihică. Eu sunt ca un mecanism din punct de vedere fizic. Si puştii sunt în formă… Au început să înţeleagă conversaţia cotidiană chiar bine. ai primit pachetul ?… Maria”
03.XII.1986
Materialul a fost pus în circuit.

Ss Lcol. Grama N.


NOTĂ

Ambasada SUA din Bucureşti trimite obiectivului dvs. „Dinu”, nr.68-1986 al revistei „Sinteza”.

-FA-S-37.nr.008 358 din 29.11.1986

-2 ex.
-Rd.nr.015-1950
-ex.nr.1
ind. 105-GN

A fost pusă în circuit
Ss lcol Grama N.

=======================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647 Bucureşti
Nr. 0 356 746

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I.J. Mureş-S-105-GN

Sursa.511 001-04.12.1986 informează :

La data de 21.11.1986 numitul Culcer Maria, alte persoane la aceeaşi adresă : Roman Dana, Franţa, Nogent-Marne, Smith Champion, nr.5, transmite către obiectiv Dan Culcer, 15 477, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş-2, CP 321, prin intermediul CE-vedere. Domeniul „Fugari” – Po21 ; are rude rămase ilegal în străinătate ; în clar, română, soţ, familial, direct, original.

Anexe : 1 M.O. 4 082

L.S. ss indescifr.


„Dragule,
Trimite-i Aguissei numărul din publicaţia IGAZSZO (şi eventual, dacă găseşti) alte traduceri în limba maghiară din Maria, dar mai ales proza tradusă… Intreabă-l şi pe Bela M. Care a tradus din Maria. Chestia e urgentă… Eu îmi dau pre-doctoratul. Tudor e sub tratament. Mai ai răbdare… Maria”

===================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647 Bucureşti
Nr. 0 357 021


NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa : 511 001-08.12.1986 informează :

La data de 23.11.1986 Culcer Maria, la aceeaşi adresă Roman Dana, Franţa, Nogent-Marne, Champion, 5, transmite către obiectiv Culcer Dan, „Dinu”, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş-2, CP 321, prin intermediul CE, domeniul „Fugari”-P 021 ; are rude rămase ilegal în străinătate, în clar, română, soţ, familial, direct, original.

Anexe 1 M.O. 4 153
L.S. ss indescifr.

„Dragă Dan,
" Eu mă duc la bibliotecă, la facultate, să-mi pregătesc pre-doctoratul. Sînt foarte obosită… Aguiresse vă doreşte răbdare. Ai primit pachetul. Voi încerca să-ţi mai trimit… Sper că nu eşti supărat pe mine. Incearcă să te gîndeşti la mine fără furii, fără patimi deşarte, fără prejudecăţi, fără ambiţii utopice, fără răutate şi fără egoism… Maria”.

===================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647.Bucureşti
Nr.0 356 743


NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş – Securitate-105-GN

Sursa 540 223-04.12.1986, informează :

La data de 28.11.1986 Culcer Ioana, RSR, Tg.Mureş, Ciucaş-2-1 transmite către Roman Dana, Franţa, Hogent sur Marhe, Smith-Champion, 5, prin intermediul colet, domeniul K 02, direct.

L.S. ss indescifr.

Coletul expediat din România, Nr, 32, greutate 0,370 kg. Conţine : apilarnil prop : 2 cutii, cofedol, 2 cutii.

Coletul a plecat la destinaţie.

===========================================

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
L.S.
MINISTERUL DE INTERNE
DEPARTAMENTUL SECURITĂȚII STATULUI

DIRECTIA I


NR.511-CI-0062415-11 DEC.1986

Către, INSPECTORATUL JUDETEAN MURES

-SECURITATE – SERVICIUL 1-

Urmare adresei dvs. Nr.105-GN-001370-85-din 26.02.1986, vă restituim alăturat cele 9 documente de securitate, cu numerele de jurnal „S”-7739-1985, S-65371-1986, S-6555-1986, S-1370-1986, S-004498-1985, n.i. 001 105-18-1985, n.i.001 105-5-3-1986, n.i.001 105-5-2-1986, n.i.001 105-5-1-1986, pentru a fi conexate la d.u.i. „Dinu”.

LOCTIITOR DIRECTIE
Atanasiu Gabriel

L.s. ss SEFUL SERVICIULUI,
Ss Căpitan, Florea Lucian

Conceptat : CI
Dactilo : LE-213-889

Nr. Ex.2

===============================

MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL JUDETEAN MURES
SECURITATE
SERVICIUL I-A STRICT SECRET
EX. 1
Nr. 105-GN-001379-85 din 26.02.1986


Către, MINISTERUL DE INTERNE

DIRECTIA I-A

SERVICIUL V

Alăturat înaintăm spre analiză un număr de 9 materiale informative în acţiunea „Dinu”, după cum urmează :

Nota „S” nr.7 739 1985 ;
Notă inf. nr.001 105-18-1985
Nota „S” nr.6537-1986
Nota „S” nr.6555-1986
Nota inf. Nr.001 105-5-3-1986
Nota inf. nr.001 105-5-2-1986
Nota inf. nr.001 105-5-1-1986
Nota „S” nr.01 370-1986
Nota „S” nr.004498-1985

Rugăm ca după analiză, materialele nominalizate să ne fie restituite.

SEFUL SECURITĂȚII
Ss Maior Maries Gheorghe

SEFUL SERVICIULUI
Ss Colonel Bataga Tiberiu

RD.00135-19
GN-GN

Anexă : 9 mat. informative şi „S”

TOV. Lcol. Grama N.

NOTĂ

„Dinu” i-a relatat lui Giurescu Dinu din Bucureşti, str. Berzei 43, următoarele :

„Stimate d-le D.G., textul comunicării dv. De la Budapesta a intrat într-unul din numerele trecute, dar a fost scos pe baza deciziei celor de la Consiliul Culturii şi, respectiv, de la Secţia C.C… Intărîtarea, practicată la ora asta reciproc, în relaţiile romăno-maghiare, nu mi se pare de bun augur. Opinia mea personală este că nu mergem pe o cale bună, nu fiindcă nu ar exista cunoscutele tendinţe iredentiste, ci fiindcă discutarea acestor probleme delicate în presa de mare tiraj românească provoacă tensiuni inutile în Ardeal, ceea ce nu mi se pare dezirabil, efectul fiind acela al unei tot mai vizibile solidarizări a populaţiei maghiare în jurul cîtorva lideri care îi exprimă dezideratele şi transformarea acestei populaţii în ţap ispăşitor (în lipsa celui clasic), creşterea numărului reacţiilor xenofobe în rîndul populaţiei româneşti, tăierea căilor de circulaţie a informaţiei între cele două comunităţi, mărirea şanselor de manipulare din exterior. In condiţiile în care interesul românilor pentru problemele consîngenilor din Basarabia este în creştere, observarea unor paralelisme între comportamentul nostru faţă de unguri în Ardeal şi comportamentul ruşilor faţă de românii din Basarabia este la îndemîna oricui, inclusiv a ardelenilor unguri. Ceea ce nu face decît să ridice nenumărate semne de întrebare şi nelinişte. Cu cele mai bune sentimente, D.C.”

Sz-S-50-Nr.007739
Nr. ex.2-Rd. nr.015-1878
Ex.1 105-GN

Ss Tov. col. Batagă


NOTĂ

Sursa informează că în perioada 2-6 decembrie a.c. nu poate preciza concret data la emisiunea postului de radio „Europa Liberă” – „Realităţi româneşti” Virgil Ierunca a prezentat un comentariu în care se arăta că, Dan Culcer redactor la revista Vatra din Tg. Mureş este cel mai mare sociolog al literaturii române, că acesta ar fi creierul care concpe şi conduce de fapt revista, că nimic nu se face la revistă fără el.

Aspectul de mai sus a fost comentat de ceilalţi redactori ai revistei deoarece în prezent Dan Culcer nu este ce se spune, că acesta are rubrica lui pentru care pregăteşte materialele şi nu are nici o atribuţie în ce priveşte conducerea revistei „Vatra”. Dan Culcer care probabil şi el a auzit comentariu nu a făcut nici o referire la această problemă în discuţiile purtate cu colegii.

17.XII.1985 Mihai [Sin]

Notă : Nota a fost prezentată în urma sarcinilor trasate. Dan Culcer este lucrat în d.u.i. unde se exploatează nota. Ss lcol. Grama N.

Aviz. Ss col. Indescifr.
I-a
Tov. Lcol. Grama N. – ss indescifr.

===================================================================================
NOTĂ

Pippidi Andrei din Bucureşti, b-dul Ana Ipătescu 15, i-a relatat lui „Dinu”, următoarele :

„Stimate d-le C… îmi pare foarte bine că v-a plăcut introducerea la volumul prof. Berza : n-am scris-o, deci, degeaba şi am scris-o din toată inima. Din păcate, nu ştiu cum v-aş putea ajuta să ţineţi piept valului impus care creşte. Trimiţînd mai multe texte care să nu se publice, cumva ? Departe de mine gîndul (nerecunoscător) de a vă învinui sau de a blama conducerea revistei „Vatra”, din care nu vă cunosc decît pe d-voastră. Aceeaşi experienţă o fac în fiecare zi, aici. Textul care mi-a luat atîta vreme şi pe care v-am spus că l-am isprăvit de curînd e o „postfaţă” la un volum de documente privind istoria evreilor din România (pînă la 1700). Stiu şi eu dacă va putea apărea ? Dar am acceptat propunerea de a comenta documentele cu cel mai mare interes şi cu convingerea că-mi îndeplinesc o datorie faţă de onoarea poporului meu (antisemitismul, brutal şi necinstit, e dezonorant).

In afară de asta, subiectul a fost înconjurat de un tabu aproape total, aşa că era de desţelenit un întreg domeniu. N-am obiceiul să spun ceea ce alţii ar vrea să audă şi o pagină scrisă de mine nu e un produs de serie. In sfîrşit, destul despre asta… Imi pare rău de ce-mi spuneţi despre eliminarea articolului lui Giurescu din sumar, dar corespunde altor mici “evenimente” de aici. V-am spus că nu ajung decît rar să citesc “Vatra” : parcă ţin minte că am văzut la rubrica “Documente” ceva îngrozitor, nişte inepţii cu nişte daci. Un răspuns ar fi cerut mai multă osteneală decît merita. Intre timp, din întîmplare, am ajuns să fac un referat la un articol de Viorica Mihai (maniacă teribil de violenţă şi periculoasă) care avea pretenţia de a dovedi că statul dac a continuat să existe pînă în secolul al X-lea ! Putea să nu ajungă la mine la referat şi s-ar fi publicat (ceea ce nu-I exclus nici aşa)… Istoria naţională, scumpe d-le C., tinde să devină o nouă religie, adică un surogat al “opiului popoarelor”, intolerantă şi atotcuprinzătoare. Ce oroare ! Nu mai vreau să aud piese istorice la radio. Dacă aş avea un copil, cum l-aş apăra ? Deşi aceste gînduri sînt triste, vă doresc şi eu un An Nou mai senin şi sper că mă veţi căuta luna viitoare, cînd veţi trece prin Bucureşti. Am să vă arăt atunci un articol sau două de M. Berza şi, dacă e şi fiul lui de acord, s-ar putea publica, aşa cum propuneţi, în „Vatra”. Să ne vedem cu bine. A.P.”

Sz. A-S-nr.006537 din 13.01.1986

Nr. Ex. 2-Rd. nr.015-62

Ex.1

M.O. una bucată repus 105-GN

I-A

NOTĂ


Ilia Mihaly, din Szeged, Csorba u.5-A, ia relatat lui Dan Culcer, din Tg. Mureş, str. Ciucaş, nr.2, următoarele :

„Scrisoarea pe care mi-ai trimis-o în 23.11.1985, am primit-o în 04.01.1986, dar şi aşa mă bucur, pentru că mi-a adus veşti despre voi. Bucuria aceasta a adus însă şi tristeţe. Reţinerea cărţilor la Budapesta este aproape o obrăznicie. In scurt timp mă voi adresa în cîteva locuri, pentru ca să primeşti înapoi ceea ce este al tău. Sper într-adevăr să nu-mi bat gura degeaba în această direcţie. Poate ţi-am scris mai demult, că în 1986, la Mako, va avea loc o întîlnire, la care vor fi invitaţi şi cîţiva traducători ei literaturii maghiare şi la care vei fi invitat şi tu. Ei vor ca această întîlnire să devină anuală. Si tu eşti pe listă. Aşa ştiu că mai sînt pe listă, Constantin Olariu şi Gelu Pateanu. Invitaţia va fi înaintată şi la Asociaţia scriitorilor. Tare bine ar fi să poţi veni. Mako este aproape şi aş putea şi eu să merg pînă acolo să te văd. Intîlnirea se preconizează a avea loc în august.


N.L. Dan Culcer este în atenţia indicativului 105-Gr.N.


D.N.-S-20-Nr.006555 din 16.01.1986

Ex.2-Nr.015-80

Ex. nr.1


Se propune spre publicare în limbi de circulaţie europeană o antologie de studii şi răspunsuri româneşti din perioada interbelică la problemele iscate de diferitele revizionisme.

O parte din aceste materiale se pot găsi în publicaţia Revue de Transzlvanie, iniţiată la Cluj de istoricul Silviu Dragomir şi condusă efectiv de Ioachim Crăciun. Sub semnătura lui Aurel Gociman în tomul V, nr.2 al pomenitei revistei au apărut o sinteză intitulată „Frontiera occidentală a României, văzută de către autori maghiari”. Tot A. Gociman a publicat „România şi revizionismul maghiar”, Bucureşti, 1934, p.302. Astfel de cărţi şi articole sînt răspîndite în toată presa de specialitate românească dintre 1930 şi 1940, iar adunarea, selecţia şi trasucerea lor, difuzarea în străinătate va arăta mai bine decît orice alt argument, atît vechimea pretenţiilor teritoriale maghiare cît şi statornicia argumentelor româneşti moderne.

Nu credem necesară scrierea unor noi cărţi pe această temă ci creditarea vechilor specialişti, ale căror nume sînt cunoscute deja cercurilor din străinătate, de la Ioan Lupaş la Vasile Netea, de la Silviu Dragomir la Coriolan Petran, de la Onisifor Ghibu la Stefan Pascu. Difuzarea lor are nevoie de librării româneşti. In marile capitale ale Europei nu există librării româneşti, în schimb funcţionează bine centre culturale bulgare, ungare, poloneze etc. Puterea economică a acestora este imensă. Fără investiţii în acest domeniu nu se poate realiza nimic.


Notă : Sesizat de colaborator din proprie iniţiativă. Se va raporta la Dir.I.a.

ss Lcol. Grama N.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MINISTERUL DE INTERNE

UNITATEA 0647 Bucureşti

Nr. 0415730

NOTĂ RE RELATII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN


Sursa 511 001-11.04.1985 informează :

La data de 26.03.1985 obiectiv Culcer Dan, „Dinu”, alte persoane la aceeaşi adresă Maria, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş 2, CP 321, transmite către Agratina Françoise, Franţa, Mont-St. Aignan, str. Parc de Cerisy-5,, prin intermediul C[orespondență]E[externă]—, domeniul : bursă pentru studii în străinătate, în clar, română, prietenie, direct, xerox.

Anexe : 2 xerocopii 6 file

L.S. ss indescifr.


"Am primit o parte din aprobările necesare pentru plecarea la Bruxelles, unde colocviul are loc între 20 şi 24 mai… Mi s-a promis că mi se rezolvă transportul şi sejurul… Cum însă aş dori să petrec nu doar 4 zile la Bruxelles, te-aş ruga să-i trimiţi acestei persoane, care este de încredere, echivalentula, să zicem 3.000 de franci, cu precizarea că este vorba de 20 de zile pentru care voi avea, sper, aprecierea…”.

N.N. Acelaşi lucru i l-a comunicat şi lui Bolle de Bal Marcel din Belgia, Bruxelles, Avenue Jeanne 44, Inst. De sociologie.


MINISTERUL DE INTERNE

UNITATEA 0647 bucureşti

Nr.0434585NOTĂ DE RELAȚII


Către, Insp. Jud. Mureş-Sec.-105-GN


Sursa S-1100 informează :

La data de 31.10.1985 Agratina Jaqueline, Franţa, 114, Mont St. Aignan, str. Parc de Ceresy-5,, transmite către, Culcer Dan, RSR, Tg. Mureş, CP.321 of.7, prin intermediul : colet, domeniul : K o1, secret.

L.S. ss indescifr.

Agratina Jaqueline din Franţa, trimite un colet în greutate de 1385 gr. Conţinînd. Cafea, ciocolată şi medicamente pentru obiectivul dvs. Culcer Dan din Tg. Mureş.

-------------------------------------------------------------------------

MINISTERUL DE INTERNE

UNITATEA 0467 Bucureşti

Nr. 044953

NOTĂ DE RELAȚII


Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN


Sursa 511006-15.12.1986 informează :

La data de 06.12.1986 obiectivul Culcer Dan, 15 477, „Dinu”, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş-2, transmite către Culcer Maria, aceeaşi adresă Roman Dana, Franţa, Nogent sur Marne, Smith-Champion-5, prin intermediul CE, domeniul „Fugari”, P o21, are rude rămase ilegal în străinătate, în clar, română, soţie, familial, direct, original.

Anexe : 3 M.O. 4.23

L.S. ss indescifr.


„Un semn de dragoste pentru voi toţi. Sper să stea bine pe masa ta de lucru. Si să-ţi dea seninătate şi putere.) NAD
(N.N. Adică Dan, citit invers)”.

N.N. totodată obiectivul dvs. I-a relatat următoarele şi lui Agratina Francoise din Franţa Mont St. Aignan, S Parc de Cerisz.

„Dragă Francoise,

Iţi multumesc din tot sufletul pentru ospitalitatea şi prietenia ta arătată în momentele cele mai grele. Sper ca peste un an, doi, să ne putem revedea… Dacă afli despre cineva care vine cu maşina în ţară, roagă-l să mă sune. Asta e valabilă oricînd. Am să mă duc să-l contactez oriunde ar veni… Ai putea să-mi scrii ceva despre învăţămîntul liceal de specialitate – industrie alimentară, dacă există ?... De asemenea despre formalităţile de echivalare a diplomelor universitare. Nu pot să aştept acum asta de la prietena noastră Aguiesse (N.N. acest nume vorbeşte de soţia lui), căci ştiu că este extrem de ocupată… Meseria mi-e tot mai greu să o fac în condiţiile date, articolele mele se tipăresc greu, altele îmi sînt refuzate (cenzurate)… Ar fi trebuit să am în planul editorial al Editurii „Cartea românească” un volum pe anul 1987 cu titlul „Seismograme”, dar încă n-a fost aprobat planul de către forurile competente şi este puţin probabil că volumul meu va intra, deşi mi s-a promis… Dan”

De asemenea soţia lui din Franţa îi relatează următoarele :
” … Ai încredere în mine, sînt o luptătoare. Am avut timp în 30 de ani de jeg să mă călesc ca oţelul…nu-i aşa ? Maria”

==================================================

MINISTERUL DE INTERNE

UNITATEA 0647

NR. 0407421

TOV. Lcol. Grama N.

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I.J. Mureş-S-105-GN


Sursa 510403-14.01.1987 informează :

La data de 28.12.1986, Culcer Dan, 15477, RSR, Tg. Mureş, Revista Vatra, str. Primăverii nr.1- Tg. Mureş, transmite către Roman Dana, Franţa, Nogean sur Marne, Smith Champion-5,, prin intermediul CE, esenţa : trimite un articol literar-925, clar, română, direct, original-deschis.


Ss lcol. Grama N.

Anexe : MO-136

Ss indescifr.

Ex. nr.2


Vă trimitem anexat un material de la obiectivul dv. „Dinu”, care conţine un studiu referitor la ideea de „generaţie” – incluzînd idei, citate din lucrări ale lui Ioan Petru Culianu şi Mircea Vulcănescu.

In altă ordine de idei, obiectivul, relatează despre preocupările sale literare (un interviu cu Michel Mafesolli, trimiterea „Opiniei” şi „Dialogului”, colaborează la presa în lb. maghiară cu studii despre artişti unguri dinMureş, texte pentru vernisaje, texte pentru discursuri la revista „A siet” (Săptămîna) etc).

Intenţionează să trimită şi notele manuscrise pe tema generaţiei, în alt plic…

Rugăm să avizaţi dv. Dacă materialul poate pleca la destinaţie.

================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
NR. 444334
Ss Tov. lcol. Grama N.


NOTĂ DE RELAȚII


Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511 008-31.12.1986 informează :

La data de 14.12.1986 Culcer Maria, persoane la aceeaşi adresă, Roman Dana, Franţa, Nogent-Marne, str. Smith Champion-nr.5, transmite către obiectiv Culcer Dan, 15 477, „Dinu”, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş-2, CP 321, prin intermediul CE ; domeniul : „fugari”, P-02 ; are rude rămase ilegal în străinătate, în clar, română, soţ, familial, direct, original.

Anexe : 4 m:O.4.535

L.S. ss indescifr.

„Dragul meu Dan,

... Prietena mea vă mulţumeşte pentru pachetele cu cărţi (3 am înţeles, dar nu ştiu dacă tu le-ai trimis pe toate)… Tu să ai încredere în mine să nu apleci urechea la bîrfe, zvonuri ! Curînd sper să ne revedem, dar mai am multe de rezolvat… Maria”.

N.N. Totodată obiectivul dvs. a primit de la Baciu Stefan din SUA, Honolulu, Hawaii, 1890 East-West Road, „Departamentul de limbi şi literaturi europene” al Universităţii din Hawaii, următoarele :

"Mă interesează o listă cu numele şi adresele criticilor şi recenzorilor „activi” în RSR spre a le expedia (!) o carte de poeme : „Singul în Singapore”.

De asemenea obiectivul dvs. îi transmite 2 comunicări soţiei sale.


FOTOCOPIE ADRESA PARIS

======================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
NR. 408166

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511004-27.01.1987 informează :


La data de 29.12.1986, Kervizic Marie, Franţa, Paris, Des Martyrs-85, transmite către obiectiv culcer Dan, „Dinu”, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş-2, CP 321, prin intermediul CE, domeniul : „fugari”, P o21, are rude rămase ilegal în străinătate, în clar, română, soţ, familial, direct, original.

Anexe 2 M.O.333

L.s. ss indescifr.


„Dragul meu Dan,

Intre timp am aflat că toată situaţia mea şi a copiilor mei s-a rezolvat. Iţi pot aduce la cunoştinţă că am de gînd să trăiesc de acum încolo în Franţa, că în acest sens autorităţile mi-au acordat acest lucru… Ca atare nu vreau să ne transformăm într-un caz, dar sînt gata să lupt cu toate mijloacele democraţiei contra lupilor de orice fel pentru familia mea. Te rog să mă ierţi că te-am tot dus cu vorba privind situaţia noastră aici… Am un loc de muncă şi am făcut cerere pentru o locuinţă mai mare… Toţi 3 dorim să te gîndeşti bine şi să vii încoace să fim din nou împreună… Mi-am făcut destul de mulţi prieteni în medii chiar sus-puse franceze… Maria”


MINSITERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647 BUCURESTI
NR. 0409189

Ss Tov. lcol. Grama N.


NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511005-09.02.1987 informează :

Culcer Maria, persoane la aceeaşi adresă, Kervizic, Franţa, Paris, Des Martzrs-85, transmite către obiectiv, mailat Dumitru, RSR, 132, Tg. Mures, Crinului, 22, prin intermediul CE, domeniul „Fugari”, P.02, esenţa : are rude rămase ilegal în străinătate, îndemn la emigrare, în clar, română, fiică, familial, direct, original.


Anexe : 1 M.O. 57


L.S. ss indescifr.


„Dragii noştri,
Dragă Mateiaşul mamii, dragă Dan,

Am primit o mulţime de scrisori de la Dan şi Ioana şi pozele şi consideraţiile despre generaţie. (N.N. Dacă vă interesează aceste materiale – care, probabil, au fost trimise fără expeditor – vă rugăm să faceţi cerere şi pe numele persoanei din exterior…).. Dan, m-ar interesa părerile tale foarte serioase înn franceză (...) despre realismul socialist, post-modernismul românesc… Mi-ar fi de ajutor în predare… Pînă în prezent se întrevede un post de ataşat cultural la o firmă foarte serioasă, pentru tine… Ceea ce trebuie să faci este să le pui pe engleză şi germană… Perspectivele sînt deschise iar eu NU am de gînd să stau blîndă căci din septembrie tu ai loc de muncă şi „trebuie„ să fiţi în drum spre Franţa „toţi trei” (N.N. Sublinierile apariţia autoarei). Matei, Ioana şi tu. M-a ajutat şi norosul dar şi felul meu de a fi să intru în nişte relaţii cu oameni importanţi care mă vor ajuta şi de acum încolo. La ora asta situaţia noastră în Franţa este foarte... dar la toţi le-am spus că, deşi nu prea am răbdare, voi aştepta termenul legal pînă la răspunsul autorităţilor… Nu accept nici o tărăgănare sau refuz din partea autorităţilor, oricît m-ai rugat tu să stau în banca mea. Am să fiu cuminte numai cînd vă văd eu aici… Dacă am chef de şicane, de un caz ţip de o să urle presa occidentală şi politicienii de aici, atunci vor avea parte de asta, te asigur… Imi pare bine că te ocupi de confraţii maghiari pentru care e bine să-ţi acumulezi cunoştinţele, să fii foarte bine documentat pe toate planurile. Să continui să citeşti şi literatura maghiară, ca şi cărţile de istorie etc. Privind problemele Transilvaniei… căci familia ta românească a avut întotdeauna legături cu cultura maghiară. In acelaşi timp e interesant de urmărit curentul iredentist şi anti-iredentist. Mai ales cartea aceea scoasă de biserica ortodoxă m-ar interesa împreună cu celelalte despre aceleaşi fenomene (...) căci sufletul meu românesc ar vrea să le revadă. Eu nu am nimic împotriva României, a ţării mele. Dar acum Franţa e o doua mea patrie… Maria”.

N.N. Numele de familie folosite de persoana din exterior – Kervizic-Mailat Maria (dar se poate adăuga şi cel de Culcer). De asemenea în ţară s-ar putea să folosească şi alte adrese, aşa cum o foloseşte acum pe cea a părinţilor ei.

====================================
MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
NR. 0409382


Ss Tov. lcol. Grama N.


NOTĂ DE RELAȚII


Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 5102-11.02.1987 informează :

Culcer Dan, RSR, Tg. Mureş, str. Primăriei-1, revista „Vatra”, redactor, transmite către Soreanu Lucia, 105.759, RFG, Aachen, Schlosspark, nr.17-13, prin intermediul CE următoarele : domeniul : artă şi cultură, P 091, are rude rămase ilegal în străinătate, în clar, română, prietenie, direct, original.

Anexe : 1 M.O. 628
L.S. ss indescifr.

„Stimată doamnă,

... Nu am primit cărţile expediate de anul trecut… In aceste condiţii, este inutil să-mi trimiteţi aici ceva. Dar întrucît soţia mea se află în Franţa, ar fi poate posibil să-i trimiteţi dînsei alte cărţi în speranţa că în felul acesta voi avea acces la ele… Iată adresa ei : Maria Mailat Culcer, la Marie Kervizic, 85, rue des Martzrs, 75.018, Paris, Franţa.

La „Viaţa românească” unde am trimis articolul meu despre poezia lui Ion Siugariu, s-a produs o schimbare în conducere. Sper ca noua conducere să-şi menţină o parte din angajamentele celei vechi, aşa cum mi s-a promis. Dan Culcer”

===================================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
NR. 0410032
Ss Tov. lcol. Grama N.


NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511003-19.02.1987 informează :

Obiectivul Culcer Dan, 15 477, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş-2, obiectivul dvs. Foloseşte numele de fată al soţiei sale, Mailat Maria, transmite către Kervizic Marie, Franţa, Paris, Des Martzrs, 75.018, nr.85, prin intermediul CE, următoarele. „Emigrare”, are intenţii de emigrare – F-66, în clar, română, soţ, familial, direct, original.

Anexe : 2 M.O. 834

L.s. ss indescifr.


„Dragă Merişor,

... Ieri am avut o şedinţă a Consiliului de conducere al Vetrei… M-au întrebat ce ştiu de tine pentru că au ajuns la ei zvonuri că ai rămas în Franţa… Eu nu aveam înteresul să le comunic pe loc fiindcă doresc să deţin eu iniţiativa… Am fost în audienţă pentru a solicita rapida rezolvare a reîntregirii şi dreptul de a scoate cărţile de care am nevoie, plus cîteva obiecte persoane, fără valoare de patrimoniu. Am primit unele asigurări. Eu sînt optimist, n-am ce face altceva ! De ce aş fi pesimist ?...Am cerut ajutor pentru a vinde mobila prin acea doamnă Doina… Dan”.

N.N. Vă rugăm din nou să cereţi toate numele folosite de cei doi soţi, altfel materialele pot scăpa. Pînă la cererea dvs. Noi am luat unele măsuri de evitare a scăpărilor.

===========================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
NR. 0410164

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511003-21.02.1987 informează :

Obiectiv Culcer Dan, 15 477, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş/2, CP 321, transmite c[tre Kervizic Marie, Franţa, Paris, Des Martyrs/nr.85, prin intermediul C.E., domeniul : emigrare- P 018, are intenţii de emigrare

/F 66, în clar, română, soţ, familial, direct, original.

Anexe 2 M.O. 882

L.S. ss indescifr.

„Dragă Merişor,

„. unele persoane cu care m-am consultat susţin că dacă tu mai eşti cetăţeancă română mi s-ar putea respinge cererea… Cei de la paşapoarte m-au asigurat că nu este nici o legătură între aceste lucruri, te rog să analizezi, pe baza informaţiilor tale, ce ai de făcut. Eu îmi voi menţine cetăţenia. Am primit asigurări că lucrurile se vor rezolva fără zarvă şi cu maximum de urgenţă… Dacă promisiunile nu vor fi respectate, te voi anunţa. Dar persoanele care le-am făcut îmi păreau serioase… Dan”

===========================================================

Tov. Col. Băţaga

Ss


NOTĂ


James P. Nieseen de la Catedra de Istorie Universală din Debreţin, KLTE Pf. Nr.10 i-a relatat ob. dvs. „Dinu” următoarele :

Bloomington, 31 ian.1987

Stimate d-le Culcer !
Pachetul cu cărţile : „Scoala Ardeleană”, vol. I, Cipariu „Discursuri”, Metes, „Emigrari”, „Picu Pătruţ” şi „Serii” şi grupuri mi-a sosit acum o săptămînă. Toate sunt foarte interesante – mai ales surpriza despre Pătruţ, o carte extrem de frumoasă şi cu date chiar necunoscute din etnografia religioasă.
După examinarea cărţii dvs. am dat-o bibliotecii.
Iar dînsul unde e, spuneţi ? Am primit o bursă la schimbul Universitar cu Kossuthul, sunt acolo (aici) pînă la sfîrşitul lunii iulie. Adresa : Egytemes Tortenelmi Tanszek, Kosuth Lajos Tudomanyegyetem, H-4010 Debreţin-RPU.
Scriu în continuare disertaţia cu resursele bibliotecii şi istoricii din Ungaria. Vom vedea dacă se poate şi o vizită în România.
Am o ştire bună despre oferta Marisiei. Gîndind că vor fi aproximativ, 15 volume. Am propus Universităţii un preţ de $ 100. Dacă sunt mai puţini, vă rog să trimiteţi şi alte volume mai valoroase, noi şi folositoare petru Bibliotecă (de pildă lipseşte bibliotecii Scoala Ardeleană, la adresa :
Profesor Denis Sinor, Inner Asian and Uralic Naţional Resource Center, Googbody 101, Indiana Univeristy, Bloomington, IN 47405.
Am înţeles că CEC-ul se adresează la dvs., str. Ciucaş, nr.1-2, contul „pentru turism” la Banca Română de comerţ Exterior ; se trimite la Banca Naţională a RSR din Tg. Mureş, Piaţa Trandafirilor.
Scrieţi-mi dacă aşa este în regulă. CEC se va trimite după primirea cărţilor. Vă rog să scrieţi şi cîte volume vor fi, ce părere aveţi despre preţ.
Bagajele le-am primit numai acum (16 febr.) a trebuit să merg la Budapesta după ele.

P.A.” S” cod 25-nr.006905-02.03.1987
Nr. ex.2- nr.015-430
Ex. nr.1
M.O. 1 buc. Repus ind.105-GN
======================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
NR. 0410756
Ss Tov. lcol. Grama N.

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511002-02.03.1987 informează :

Obiectivul Culcer Dan, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş, 2, transmite către Kerviyic Maria, 113.426, Franţa, Paris, Des Martyrs, 85, prin intermediul C.E. următoarele : Esenţa : are intenţii de emigrare F-66, în clar, română, soţ, familial, direct, original.

Anexe 1 M.O. 1.059

L.S.ss indescifr.

„Dragă Maria, dragi copii,

… Intrucît situaţia e limpede, cred că putem vorbi limpede totdeauna. Spun cu cine am vorbit fiindcă o spun peste tot. E preferabil să fiu eu sursa informaţiilor care în felul acesta sunt creditabile… Nu mă amăgesc că persoana cu care am vorbit m-ar feri de orice ploi locale, dar e bine să se ştie că mi-e indiferent cum se poartă cu mine aici cei de aici. Vineri, 20 febr. am trimis 3 pachete cu cărţi pentru prietena noastră. După telefonul tău, am vorbit cu Florin Ciotea, acasă. L-am întrebat ce soluţie se preconizează pentru slujba mea. Mi-a spus că întrucît, prin excluderea mea din partid (23.02.87) nu mai pot figura în nomenclatorul judeţului, s-au gândit să-mi ofere un post la bibliotecă (cam 3500 lunar – 2000 pierdere) până când vom pleca…. Direct şi deschis nu mi s-a făcut încă nimic rău… Aflu că, mai nou, ungurilor li se dă nas pe-acilea, zic unii, căci au fost solicitate multe materiale în care va fi vorba de drepturile câte li se asigură pe la noi. Şi, cum se zice, nu sunt mulţumiţi niciodată. Mai toţi şefii sau………… care au rude mai pe dincolo au fost schimbaţi din conducerile întreprinderilor, indiferent de ţara de destinaţie şi de metoda plecării sau de momentul ei. Aşa se zice. Şi ştiu că…….Face în cazuri de care am ştire. Normal, nu ? Nu poţi avea încredere în tipi de ăştia… Excluderea a fost aproape galantă, fără incidente… Repet rugămintea insistentă de a nu face nici un scandal până nu ne consultăm noi doi. Nu trebuie cedat, dar trebuie aşteptat momentul cu adevărat potrivit. DAN”

============================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
NR. 0364298-17 mai 1987

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511003-19.02.1987 informează :

Obiectivul Culcer Dan, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş, 2, transmite către Kervizic Maria, Franţa, Paris, Des Martyrs, prin intermediul CE, următoarele : emigrare, are rude rîmase ilegal în străinătate, în clar, română, soţ, familial, direct, original.

Anexe : 2 M.O. 1.433

L.S. ss indescifr.

„Dragă MERIŞOR, dragi copii,
… NU te agita. Sper că ai primit în acest sens îndemnurile familiei ca şi ale mele. Îţi voi comunica dacă este cazul să faci scandal în măsura în care văd reavoinţă şi tergiversări. Dacă nu voi primi slujba, va fi chiar un argument pentru a apăsa pe acceleraţie… Mi-a scris CONSTANTIN NOICA : a deshcis vorbind : d-ta nu vei putea face mai nimic…….. copiii da, inclusiv IOANA, dacă pleacă la timp. Cauza românească nu mai poate fi servită de acolo. În schimb trebuie servită cauza eropeană şi e bine că ştii maghiara. Trebuie pace şi înţelegere, cel puţin între intelectuali. Un ultim sfat : preferaţi provincia… În felul acesta şi contactul cu pământenii. Dacă puteţi, uitaţi (deocamdată) şi limba. Veţi vedea mai târziu, mari şi mici, că sunteţi totuşi de aici şi vă veţi întoarce la propriu sau la figurat în satul natal, slujindu-l mai bine dacă nu-l veţi fi lăsat în urmă, atâţia ani. Cu o românească îmbrăţişare, C.N. şi EU v-am scris despre hotărârea noastră… DAN”

N.N. Totodată soţia obiectivului dvs. a comunicat pe un ton familial cu părinţii ei, MAILAT DUMITRU din Tg. Mureş, str. Crinului 22.

=========================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
NR. 0413436

Ss Tov. lcol. Grama N.

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 510401-07.04.1987 informează :

Numitul Baciu Stefan, SUA, Honolulu, East-West Road,

1890, Universitz of Hawaii at Manoa transmite către Culcer Dan, 15477, RSR, Tg. Mureş, str. Primăriei1, Redacţia „Vatra”, prin intermediul CE, următoarele : legături cu cetăţeni români (oameni de cultură-artă), clar, română, colegial, direct, original-deschis.

Anexe : M.O. 1801

L.S. ss indescifr.


Vă trimtiem anexat un 1 M.O. de la Baciu Stefan din SUA-Hawaii, pentru obiectivul dvs. – Culcer Dan, din Tg. Mureş, care conţine articole scrise de persoana din SUA, referitoare la Mircea Eliade, Liben Dumitru [?] şi Lucian Blaga, avînd şi unele aprecieri tendenţioase privind aspecte din viaţa literară din România.

=============================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
NR. 0413601-29 apr.1987

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511003-19.02.1987 informează :

Maria, Franţa, Paris, Lamarque, 16, transmite către Mailat Dumitru, 114588, RSR, Tg. Mureş, str. Crinului, 22, prin intermediul CE, următoarele : Legături cu rude din ţară. Demersuri pentru emigrarea unor rude din ţară, clar, română, fiică, rudenie, direct, original-deschis, semnalare.

L.S. ss indescifr.

„Dragii mei dragi părinţi, Dan, Irina, Dan cel mic, Andreea, Vlăduţ şi regina, dragul meu copilaş scump Mateiaş al meu,
Vă scriu într-un moment de mare bucurie căci azi am fost să vizitez noul apartament în care ne vom muta zilele ce vin. Am fost cu Tudorică şi eram foarte fericiţi amîndoi. Tată, ştii autostrada pe care am mers la Rouen noi doi, trece foarte aproape de blocul în care vom locui… Nu ştiu dacă voi vă daţi seama ce-am reuşit eu să fac în cîteva luni, altora le trebuie ani ca să facă toate astea… Azi am vizitat redacţia ziarului Liberation unde mi-am făcut cîţiva prieteni. Dragii mei vă aştept cu drag în casa mea din Paris. Dacă vrea Irina sau Regina să vină în excursie, să-mi scrieţi neapărat şi voi trimite bani etc… Am primit o convocare pentru intrarea voastră (Dan, plus copiii) în Franţa şi voi face demersurile necesare…”

=====================================================

FOTOCOPIE PAR AVION HONOLULU, HAWAII

15 martie 1987

„Stimate domnule Stefan Baciu,
Imi cer scuze pentru întîrzierea răspunsului la rugămintea de a vă comunica numele şi adresele recenzenţilor activi de azi. Intre timp după primirea scrisorii dvs. la începutul acestui an, am primit şi ştirea că soţia mea mă aşteaptă împreună cu doi dintre copiii noştri, la Paris, unde ne vom stabili întregindu-ne familia – adică plecînd din ţară, cei trei care am rămas, ceilalţi doi copii şi cu mine. In felul acesta „cariera” mea de redactor, şef al secţiei de critică literară şi literatură universală al Vetrei, fondator al noii serii, încetează. Este probabil că luna viitoare mi se va desface contractul de muncă, întrucît nu mai pot ocupa un post aflat în nomenclatură. Sper să mi se găsească (sau să găsesc) ceva de lucru pînă la plecare. Imi pare bine că am avut prilejul să vă citesc poezia încă de aici. Sper ca proiectatul interviu să-l pot realiza în direct cîndva, poate cu prilejul unei călătorii a dvs. la Paris, unde este probabil că vom locui cu toţi ai mei.
Totuşi, socotesc că informaţia cerută nu va veni prea tîrziu şi că trimiţîndu-vă cartea veţi avea bucuria de a o şti sosită şi citită cu plăcere.
Cred că ar trebui să trimiteţi un exemplar următorilor critici, nu tov. Recenzenţi activi, dar sigur interesaţi de poezia românească de pretutindeni :
1. Gheorghe Grigurcu, Tg. Jiu, Zona Sîmbotean (rubrică în „Familia”)
2. Mircea Iorgulescu, (rubrică „România Literară”), str.I.Voinescu, nr.8, 74314, Bucureşti.
3. Dan C. Mihăilescu, fost redactor la revista de Istorie şi teorie literară, cercetător ştiinţific, rubrică în „Transilvania”, str.13 Decembrie, nr.31, bl.5, sc.A. et.3, ap.21, 70707, Bucureşti, 4.
4. Mircea Scarlat, la revista „Viaţa românească” (şeful secţiei de critică şi autorul unei Istorii a poeziei româneşti, str. Nicolae Golescu, 15, 70146, Bucureşti.
5. Alexandru Cistelecan, la revista „Familia”; Oradea.

Adresa mea poştală rămîne : Dan Culcer, CP 321, OF.7, 4300, Tg. Mureş România.
- Intrucît este probabil că nu voi mai lucra la revista Vatra de la 15 aprilie a.c. încolo. Asa se obişnuieşte aici atunci cînd faci cerere de plecare- reîntregirea familiei în străinătate. Voi lucra în altă parte, dar nu ştiu încă unde pînă la plecarea noastră, a mea şi a celor doi prunci de aici.

In eventualitatea că v-aţi gîndit să-mi trimiteţi şi mie un exemplar din noua carte a dvs., vă rog să binevoiţi a o face pe adresa soţiei mele : Maria Mailat Culcer, chez Marie Kervizic, 85, Rue des Martyrs, 7518, Paris, France. Cu urări de sănătate, putere de creaţie şi rugîndu-vă să primiţi expresia bunelor mele sentimente. Al dvs. Dan Culcer.

===============================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
NR. 0414460

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511004-25.04.1987 informează :

Obiectivul Culcer Dan, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş-2, transmite către Blandet Marc, Franţa, Paris, St. Lazare, nr.18, prin intermediul CE, următoarele : domeniul : emigrare ; esenţa : are rude rămase în străinătate, în clar, română, soţ, familial, direct, original.

Anexe : 2 M.O.

L.s. ss indescifr.


„Dragă Maria,

… Telefonul tău mi-a produs o bucurie pe care îmi era greu să ţi-o împărtăşesc, distanţa şi sentimentul că suntem ascultaţi, totdeauna mă stînjeneam, ca şi teama că orice „sentimentalism” putea să cadă pe un teren infertil. Intuiţia îmi spune că nu e nimic pierdut… Am fost la vamă şi m-am înteresat de condiţiile de plecare… Cred că trebuie să faci o netă diferenţă între condiţia de azilat (cînd poţi rămîne cetăţean, dar îţi pot ei retrage cetăţean, dar îţi pot ei retrage cetăţenia şi aceea în care tu renunţi la cetăţenie. Dan”.


N.N. Totodată soţia obiectivului dvs. şi copiii din Franţa au comunicat pe un ton familial cu părinţii ei, Mailat Dumitru din Tg. Mureş, str. Crişului 22.

=======================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
NR. 0414704

Ss Tov. lcol. Grama N.

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511002-28.04.1987 informează :

Obiectivul Culcer Dan, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş-2, transmite către

Baciu Stefan, SUA, Honolulu-Hawaii, East-West-1890, Departamentul de limbi şi literaturi europene – Universitatea din Hawii, prin intermediul CE următoarele : domeniul : emigrare ; esenţa : are rude rămase ilegal în străinătate, în clar, română, prietenie, direct, original – xerocopie.

Anexe : 1 M.O.3157

L.S. ss indescifr.

„Stimate d-le Stefan Baciu,

Imi cer scuze pentru întîrzierea răspunsului la rugămintea dv. De a vă comunica numele şi adresele recenzenţilor activi de azi… Soţia mea mă aşteaptă, împreună cu doi dintre copiii noştri, la Paris, unde ne vom stabili… In felula cesta „cariera” mea de redactor şef al secţiei de critică literară şi literatură universală a „Vetrei”, încetează. Este probabil că luna viitoare mi se va desface contractul de muncă, întrucît nu mai pot ocupa un post aflat în nomenclatură. Sper să mi se găsească (sau să găsesc) ceva de lucru, pînă la plecare. In eventualitatea că v-aţi gîndit să-mi trimiteţi şi mie un exemplar din noua carte a dv. Vă rog s-o faceţi pe adresa soţiei mele : Maria Mailat Culcer la Marie Kervizic, 85, rue des Martyrs, Paris… Dan Culcer”

===========================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
NR. 0414925-26 mai 1987

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511006-05.05.1987 informează :

Mailat Maria, Franţa, Paris, Rosny aine-6, transmite către obiectiv Culcer Dan, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş-2, CP 321, prin intermediul CE, domeniul emigrare, esenţa : îndemn la emigrare, în clar, română, soţie, familial, direct, original.

L.S. ss indescifr.

„Dragă Dan,

… Regret că am luat viaţa asta în braţe atît de tîrziu… Ieri am luat cheile apartamentului şi am fost şi la poliţia numicipală pentru carte de sejur de 10 ani pe care o voi primi în curînd… Am citit puţin uimită scrisoarea lui Noica. Poate că au dreptate să te ştii bine la curent cu maghiara, cu cultura din Ardeal, cu prietenii noştri, să fii specialist şi în asta… M.”

N.N. Totodată obiectivul dvs. îi trimite soţiei sale 3 xerocopii ale unor scrisori adresate ei de către oameni de litere din ţară sau prieteni. Iar soţia obiectivului dvs. i-a relatat lui Borbely Stefan din Tg. Mureş, CP 320, următoarele :_

„Dragă Stefan,

.. Aş bea cafeaua cu tine ca înainte, dar la Paris sau măcar la Budapesta. În privinţa Dîmbului Pietros am mai ales coşmaruri, că am revenit şi nu sunt lăsată să revin acasă. Că tot explic degeaba că am casă, slujbă aici, că mă aşteaptă amicii, copiii, oraşul meu… Deocamdată scriu în româneşte. Un domn (recent premiat) [Alain Paruit] mă traduce. Poate că într-o zi voi trece şi la franceză… Ce e cu cartea ta ? Maria”.

=============================================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647
NR. 0419211

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-S-105-GN

Sursa 511003-01.07.1987 informează :

Mailat Maria, Franţa, Paris, Rosny-Aine, nr.6, transmite către obiectiv

Culcer Dan, RSR, Tg. Mureş, Ciuca, 2, CP 321, CE, următoarele : domeniul – emigrare ; esenţa : străin originar din R.S.România, în clar, română, soţie, familial, direct, original.

Anexe 3 M.O.425

L.S. ss indescifr.

„Dragă Dan,
… Zilele trecute am cunoscut-o pe d-na Eliade cu care, mai urmează să mă văd… Tot zilele trecute am primit la fundaţie vizita preşedintelui Senatului, Alain Pohek, un domn foarte influent şi important… Am stat apoi cu el şi am discutat despre situaţia mea familială… M-a simpatizat tare şi mi-a dat telefonul lui direct ca să-l sun în septembrie să-i spun atunci exact situaţia familiei, să vadă ce e de făcut. Acelaşi lucru mi-a cerut acum 2 luni primarul arondismentului al XVIII-lea… Si pe el l-am amînat la 1 sept. Cînd ar trebui să fiţi aici… Eu sunt ca o furnică, tot strîng cunoştinţe cu telefoane şi adrese…

N.N. Totodată soţul ei îi comunică persoanei din exterior că vor pleca la termenul dorit trimiţîndu-i copii după acte de divorţ, precum şi corespondenţă aparţinînd soţiei sale, cînd era încă în ţară.

Tg. Mureş, 17 iunie 1987

„Dragă Maria,
Vă mulţumesc pentru telefonul de ziua mea, invitaţii mei sunt prietenii care la nevoie s-au cunoscut. Puţini dintre cei vechi au rezistat încercării cu „apă regală”. Aş fi putut tot atît de bine să rămîn şi singur. I-am chemat, fără să le spun de ce, pentru că nu ştiu dacă voi mai avea timp în lunile ce-mi mai rămîn pînă la plecare, un fel de-a le mulţumi pentru solidaritatea lor, în linii mari, dezinteresată, în orice caz fără orice pense-uri meschine.

Din glasul lui Tudor mi-am dat seama că s-a marurizat acest băieţandru drag mie. Avea voce de bărbăţel. Si Bogana se aude a fi echilibrată, amîndoi par a fi siguri pe ei. Inţeleg că o duceţi bine şi că sunteţi uniţi. Tu mă îngrijorezi cu sănătatea. Te rog să ai mare grijă de tine. Eşti într-o etapă de împliniri dar şi de o muncă epuizantă. Fii ceva mai cruţătoare cu tine însăţi. Drumul e lung, mai ai multe de făcut, de trăit, de scris. Simpatia şi preţuirea de care te bucuri mă face fericit şi mîndru de tine, draga mea dragă. Resimt toate împlinirile tale ca pe nişte cadouri prin care mă faci părtaş cu altruism. Sper să-ţi pot dărui şi eu cîndva asemenea satisfacţii, bucurii. In privinţa datei plecări noastre, repet ceea ce ţi-am spus la telefon : mi s-a comunicat, încă neoficial, că am primit la 3 iunie aprobarea Consiliului de Stat toţi trei. Se aşteaptă sosirea dosarului, returnarea lui, urmează să mi se dea formularele mari, în raport cu momentul primirii cărora vor mai trece probabil 30 de zile maximum pînă la emiterea paşapoartelor. Mi-am menţinut cetăţenia română. In etapa actuală este cea mai convenabilă soluţie. Urmează colectarea multor hîrtii care condiţionează primirea paşaportului (dovezi că nu am datorii, dovezi şcolare, traducerea actelor mele etc..). Am o soluţie rapidă pentru acestea. Nu cred că are rost să te nelinişteşti. O spun cu toată răspunderea. Vom pleca, aşa cum am hotărît amîndoi, fără scandal. Se pare că nimeni nu are interesul să-l provoace. Procedura prin care se tratează dosarul meu este una de urgenţă. Te rog să ai încă răbdare. Deşi ştiu cît îţi este de greu, întrucît (întîmplător) şi mie îmi este, fiindu-mi dor de tine, de copiii noştri. Cu Matei am răbdare, nici nu s-ar putea altfel, nu doar pentru că aşa e bine, ci pentru că Matei este un copil drăguţ, ascultător, înţelegător, foarte inteligent, înţelept, pe care nu te poţi supăra şi nici nu ai de ce să te superi niciodată. Restul relaţiilor de familie, chiar dacă nu idilice, sunt rezonabile şi se aranjează. Fii liniştită !

In privinţa lucrurilor pe care le voi aduce cu mine, criteriul general va fi utilitatea de perspectivă. Ultima vinere am trimis 9 pachete. Vameşii fiind, în fine, înţelegători. In privinţa afacerii cu rochia albastră, nu am făcut decît să o trimit, nu am angajat nimic în ce te priveşte. Hotărîrile persoanei o privesc. Imi pare rău că am produs încurcături, dar neatenţia mea era urgenţa de a-ţi trimite rochiţa, prin vamă fiind foarte dificil. Toate iile sunt trimise de mine. Expeditorii sunt doar binevoitori care au făcut-o în numele meu.

Nu vreau să încarc inutil locuinţa noastră. Doresc şi eu spaţiu liber.

Dar sunt lucruri (nu multe) de care vom avea nevoie totuşi, într-un viitor apropiat şi pe care le pot obţine la preţuri derizorii sau rezonabile. Aş dori să ştiu dacă copiii au nevoie de bocanci cu patine şi dacă da, ce număr poartă acum la pantofi. Asta şi pentru nişte clăpari de skiuri. Nu uita ! Am văzut revistele vechi româneşti. Am dăruit bibliotecii cărţile de patrimoniu. Am nevoie de bani pentru expedierea cărţilor pînă la plecarea mea. A acelora de care voi avea nevoie eu sau vor avea nevoie copiii pînă învaţă să citească bine în franceză texte dificile acum. Cultură generală care oricum trebuie să o asimileze acum, nu mai tîrziu. Urează-le pruncilor vacanţă plăcută, ţie îţi urez spor la munca de transcriere, dactilografiere.

In privinţa urărilor pe care mi le faci tu : răbdare, stăpînire de sine, sănătate, forţă, iniţiativă, încredere în viitorul nostru – zic dar şi al meu – cum zici, toate le am sau mă străduiesc să le am şi să le folosesc căci am nevoie de ele. Sunt acum calm, echilibrat, am depăşit orice stare de criză, fiindcă ştiu că am o parteneră pe care mă pot bizui în viitor. Dar centrul meu de greutate se află în baza mea, nu în afara ei. Am zilnic multe de făcut, dar toate merg acum mai lin, fiindcă s-au limpezit şi depind în mare măsură numai de mine, de planificarea mea. Transmite mulţumiri celor care se interesează de noi, pentru Veronique dar şi pentru ceilalţi. Sper că nu va trebui să apelăm la ajutorul lor şi că termenele care ni s-a comunicat vor fi respectate sau chiar anticipate. Eu voi face în aşa fel încît la 1 august să fi lichidat tot ce este de lichidat şi să fiu gata de plecare imediată. Ba chiar, în funcţie de evoluţia actelor, şi mai repede. Nu vînd încă frigiderul şi celelalte maşinării, pentru care am clienţi – pentru că am nevoie de ele. Am cumpărat cu 3.000 de lei un radio-amplificator şi un pick-up cu două boxe mijlocii de 75 W. Sper să pot rezolva şi un casetofon românesc – polonez, din acelaşi ansamblu care poate fi exportat. Maşinăria e bună, utilă.

Văd că „virilitatea” ta se sublimează în tehnicism şi spirit economico-gospodăresc. Ce va mai fi nevoie de făcut poţi lăsa şi pentru mine. Ce unelte ai cumpărat ? Vreau să ştiu, fiiindcă am şi eu ceva de gînd să cumpăr şi nu are rost să dublez. Am bani, proveniţi din vînzări. Cheltuiesc cam 1.000 de lei pe săptămînă pe expedieri : haine pentru mine, Matei, Ioana, alte mărunţişuri necesare. Proza nouă o expediază alin. Dar va sosi în tranşe prin august sau septembrie. Pînă atunci din seriile de opere clasice. Expedierea lor mă va costa 10 mii lei. Dar nu e mult fiindcă vor fi bine folosite. Vor sosi la tine dar şi la Fundation L.K. Fii atentă cu ridicarea lor ca să nu se….

Mioarei îi voi comunica adresa de hoteluri dacă ajunge acolo. Nu-ţi fă griji, nu vei fi deranjată mai ales în iulie. Singurii români ce te vor „deranja” în august vom fi noi, sper. Pe la Vatra nu am mai fost demult. Nici nu mă întîlnesc cu ei. Acum observ ce izolat trăiesc aceşti oameni, o enclavă care nu are prea multe legături cu viaţa oraşului în care am stat 24 de ani. Am primit cartea ta de muncă şi dovada că nu am datorii. Relaţiile cu Casa prieteniei sunt lichidate şi clare.

Sărută-i pe copii. Ai răbdare. Venim în timp optim. Al tău, Dan”.

25.06. se pare că în 27 iunie sau 29 primesc aprobarea.

P.S. Fotografiile de la ziua lui Matei au reuşit. Ale mele. De celelalte nu ştiu încă. Silvia nu a făcut recurs, aşa că sentinţele au rămas definitive.

==================================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647 Bucureşti
Nr. 0417591
ss. Tov. Lcol. Grama N.

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I.J. Mureş-105-GN

Sursa 511307-09.06.1987 informează :

Culcer Maria, Franţa, Paris, Rosny Aine Sq, 6, transmite către Culcer Dan, RSR, Tg. Mureş, CP 321, prin inetrmediul CE, intervenţii pentru emigrare, clar, română, de familie, direct, original.

Anexe : 2 M.O. nr.324

L.S. ss indescifr.

” Dragă Dan,

…îţi repet să nu îmi trimiţi pe nimeni în afara oamenilor pe care eu îi invit. In luna iulie nu invit căci îmi bat la maşină romanul.

… După 1 august vă aştept. Mi se pare de neiertat şi revoltător să nu mă vod cu voi. Eu vreau să fiu calmă dar nu mi se poate cere imposibilul nici măcar de către tine… Nu mă ocup de problemele emigraţiei româneşti ci de familia mea, de socio.

Am mulţi prieteni francezi. Se pare că voi reuşi să obţin o bursă de scriitor pe baza contractului cu Laffont. Cu Robert Lafont ne-am mai văzut, mă simpatizează, se interesează de situaţia mea din toate punctele de vedere. Aici la Foundation pregătim o mare serbaer, la care va veni preşedintele cu prietenii lui din Lojă şi cu preşedintele Senatului, Alain Poher, pe care o să-l cunosc. De pe 1 aug. Nu mă ocup decît de venirea voastră. Clar.”

Aceeaşi sursă ne informează că obiectivul dvs. face soţiei sale următoarea relatare :

" în cel mult 90 de zile vom fi împreună. Aceasta e nu doar o dorinţă a mea ci o promisiune pe care eu o consider fermă şi voi trata orice încît care… ca un gest neprietenos al celor care au făcut-o. Dar am toate motivele şi argumentele să cred că nu va fi cazul”.

FOTOCOPIE RECOMANDATA Tg. Mureş- Roumanie


„Dragă Dan,

De mult n-am mai scris pe adresa din str. Ciucaş. Mă năpădesc zeci de amintiri intense, banale, ca aceea a urcării dealului pînă la cutia poştală, starea de iritare, figuri întîlnite, nu simpatice. Rar, dar mi se întîmplă să văd pe străzile Parisului, cîte o figură care îmi aminteşte vag de vreo mutră îmbîcsită din tîrg şi mi se strînge stomacul, dar la fel de brusc mă destind fericită. Dacă am vreo relaţie pasională, aceea este cu Parisul în care mă simt perfect, mă simpt naturalizată şi e primul oraş de cînd trăiesc în care am sentimentul atît de căutat şi necesar şi negăsit pînă acum de ACASA. Oricum se va întoarce roata vieţii dacă voi apuca pensia, e sigur că voi avea o garsonieră în Paris, un spaţiu în care pot să fiu acasă. Pînă acum am făcut lucruri extraordinare la paris, mă văd pe un drum nespus de benefic. Reuşesc să scriu în continuare şi asta îmi dă sentimentul de forţă. Şi totuşi, pragul celor 34 de ani l-am trecut neaşteptat de greu – neaşteptat şi pentru mine. A izbucnit din mine o angoasă (ca o fiară din labirint) pe care n-o ştiam acolo, o stare de spaimă şi părere de rău. E adevărat că regret că am luat viaţa asta în braţe atît de tîrziu. Imi spun că aşa mi-a fost scris, că experienţa de viaţă acumulată mă ajută mult acum, dar totuşi mi se pare că timpul trece prea repede. Si mai e singurătatea pe care în ziua naşterii mele, deşi am căutat-o, lucid am acceptat-o, totuşi m-a făcut să sufăr, nu am rezistat să fiu singură, te-. am sunat, mi-am sunat prietenii şi unul îngrijorîndu-se, a venit să mă vadă din propria iniţiativă. Ceea ce mi-a făcut bine. Intre timp, chiar de-a doua zi, mi-am revenit.

Joi, 23 august.

E o dimineaţă cu mult soare. Stăm în curtea interioară a Fondationului la o cafea cu colegele. E calm. E vacanţă. Avem puţină treabă. Dar nici altceva nu pot face- adică scrie sau citi. Mai stăm de vorbă, mai scriu o scrisoare şi trece dimineaţa.

Ieri am luat cheile apartamentului şi am fost şi la police de ville de Paris pentru carte de sejour de 10 ani, pe care îl voi primi în curînd. La început se eliberează carte de sejur de mai scurtă durată şi dacă totul merge bine ţi se eliberează unul pe 10 ani. Timp în care ai timp să ceri naturalizarea. In cazul meu totul a mers ca pe roate în mai multe privinţe, deci şi în cazul actelor. Acum voi avea bătaie de cap destul de multă cu aranjatul locuinţei. Trebuie să fac unele lucrări : plafon, pardoseala în bucătărie, tapet în salor şi apoi să procur mobila. Toate astea în paralel cu serviciul şi pînă la 1 mai cînd mă mut cu puştii. De asemenea sunt demersuri de făcut pentru mutarea cu şcoala, instalarea curentului, gazului, telefonului. E prima oară cînd sunt pusă în faţa atîtor probleme, într-un oraş – sistem mare – şi nu zic că e uşor. Dimpotrivă. Dar cum m-am orientat şi descurcat excelent pînă acum, sper să trec şi hopul acesta. Vineri am rendez-vous la editură pentru semnarea contractului după care voi lua masa cu editorul şi cu un agent pe care îl angajez să se ocupe de drepturile mele în Franţa şi în lume. Ea se va ocupa de publicitate, relaţie cu presa căci succesul trebuie regizat. In plus, aş vrea să ajung să fac film- nu ştiu dacă după primul roman dar după al doilea cred că s-ar putea face. Romanul merge bine, însă efectiv nu am timp să lucrez cît aş vrea şi cîtă poftă am.

Iţi mulţumesc pentru telegramă. Credinţă şi putere le am în mine însămi, dumnezeieşte. De iubire am nevoie şi de oameni stăpîni pe nervii lor, pe puterile lor, pe luciditatea şi pe echilibrul lor. Felul în care simt, gîndesc oamenii diferă mult de limbajul tău privind ce faci, cum reacţionezi. Eu n-am făcut nici o eroare şi crede-mă că am trecut prin situaţii pentru care n-am avut nici un fel de antrenament. Dacă nu mege cu şoferitul – lasăo baltă, ce să zic altceva, ocupă-te de engleză şi germană. Nu cred că cele două limbi sunt chiar atît de apropiate ca să nu le poţi exersa paralel ! Bernard lucrează într-o redacţie de radio, are la dispoziţie o arhivă şi un sistem informaţional bine pus la punct, unde cîştigă bine şi poate face lucruri interesante pe lîngă slujba propriu-zisă. Munca seamănă cu a lui Vieriu. Am citit puţin uimită scrisoarea lui Noica. Poaet că are dreptate să te ţii bine la curent cu maghiara, cu cultura din Ardeal, cu prietenii noştri, să fii specialist şi în asta. Te rog să te odihneşti, eventual să te tratezi ca să fii în formă, să reuşeşti să te concentrwezi spre esenţial. Scriu cam urît căci o colegă dactilografiază mişcînd masa.

In privinţa programului meu nu am nici o zi de relaxare de cînd am venit habar nu am ce înseamnă să fiu a l‘aise în privinţa timpului liber. Am o stare de mobilizare pînă şi în som. Se întîmplă să dorm două-trei ore dar foarte adînc şi fără vise. Am cu mult mai puţine vise, coşmaruri ca mai demult. După un somn ca acesta mă pun pentru 15-17 ore de lucru, de acţiune. Acum, din păcate am răcit foarte tare şi cred că am făcut o pneumonie, căci am avut aceleaşi simptome ca la pneumoniile trecute, dar m-am tratat cu antibiotice şi alte chestii fără să mă pun în pat. Febră nu fac, ca de obicei. Nu ştiu dacă ştii că Nu fumez, decît foarte rar, cînd sunt cu amici, trag un fum-două. Chiar acum am aflat că de la o altă fundaţie am mai primit 4500 ajutor de instalare în casă. O să-mi cumpăr maşină de spălat şi tv. Mai apoi de adunat lucrurile risipite pe la cunoştinţe etc. Agenda mi-e plină pe următoarele două săptămîni deja. Pe urmă vor veni altele şi altele. In ceea ce vă priveşte doresc să vă fie clar că Nu vreau scandal nici circ, dar nici să fiu tratată de fraieră, dusă cu vorba. De vreme ce acolo nu mai ai ce face, nu mai ai slujbă, etc. iar eu aici am casă, am slujbă, am copiii, e NORMAL să fii lăsat să pleci cît mai urgent şi să ne reunim aici. Mary a primit un alt pachet mare pe care-l voi scoate azi. Scrisorile recomandate mi-au parvenit, în afară de una care venea tot de la… Roma ? Poate fi şi România cred, căci MK n-a reuşit să afle exact despre ce este vorba de la poştă. Pozele au ieşit foarte bine. Vă pup. Pe curînd. M.


========================================================

Tovarăşului Preşedinte al Consiliului de Stat al R.S.România

[Nota autorului. Nicolae Ceaușescu era nenumitul președinte, al cărui nume nu doream să-l pomenesc fiind convins că trebuia să evit personalizarea cererii adresată deci, oricum asta voiam să subliniez, unei instituții și nu persoanei. Nuanță rămasă fără îndoială nesesizată de administrația la care a ajuns cererea mea.]

Subsemnatul Dan Culcer, născut la 15 iunie 1941 în Sulina, domiciliat în Tg. Mureş, str. Ciucaş, nr.2, ap.1, referent literar la Teatrul de Stat de Păpuşi din Tîrgu Mureş, scriitor, membru al Asociaţiei Inernaţionale a Sociologilor de Limbă Franceză, mă adresez Dumneavoastră în convingerea că voi găsi înţelegerea necesară şi să veţi binevoi a soluţiona favorabil şi de urgenţă cererea aceasta de reîntregire a familiei.

Soţia mea, Culcer Maria Elisabeta, a plecat ca turistă în Franţa la 31 august 1986, însoţită de copiii noştri, rezultaţi din căsătorii anterioare, Pricop Tudor Constantin şi Culcer Bogdana Draga, încedinţaţi nouă spre creştere şi educare prin decizii judecătoreşti. Plecarea s-a făcut cu acordul ambilor părinţi. Scopul călătoriei era aplicarea unui tratament medical fiului nostru, Pricop Tudor Constantin. La începutul anului 1987 soţia mea mi-a comunicat hotărîrea ei de a se stabili definitiv în Franţa. Am fost anunţat că a făcut demersuri în acest sens pentru ambii copii aflaţi cu ea, să le asigure condiţii de îngrijire şi învăţătură în Franţa, că socoteşte decizia ei în interesul ambilor copii, că beneficiază cu toţii de toate drepturile şi a obţinut autorizaţia de stabilire definitivă, că are un loc de muncă cu un venit corespunzător pentru a asigura întreţinerea întregii familii şi că dispune de locuinţă. Ca atare îmi cere să fac demersuri pentru reîntregirea familiei noastre în Franţa.

In ce mă priveşte, am în îngrijire alţi doi copii ai noştri, Culcer Matei Alexandru (n.1984) şi Culcer Ioana Larisa (n.1972). In aceste condiţii, în acord cu decizia fermă a soţiei mele şi în baza sentimentelor de profundă iubire şi statornică solidaritate care stau la baza căsniciei noastre, solicit reîntregirea familiei noastre în Franţa, în termen legal şi cu caracter de urgenţă, petnru a asigura copiilor noştri condiţii de îngrijire şi educare normale, continuitate şcolară şi pentru a-i feri de traumatisme psihice, de a nu-l priva de dragostea maternă pe mezinul familiei. In acelaşi sens precizez, aşa cum reiese şi din actele autorităţii tutelare ca şi din deciziile judecătoreşti aflate la dosar, că minora Culcer Ioana Larisa mi-a fost în continuare încredinţată spre creştere şi educare întrucît mama ei, Culcer Virginia Silvia, de care am divorţat în 1981, este alcoolică, duce o existenţă imorală, adică nu îndeplineşte condiţiile stipulate de Codul Familiei pentru a i se încredinţa spre creştere şi educare o adolescentă aflată într-o fază critică. Minora locuieşte împreună cu mine, cu familia mea din 1980, şi-a exprimat de mai multe ori, ca şi sora ei, Culcer Bogdana Draga, în faţa instanţei refuzul de a locui cu mama, nu are nici o altă rudă apropiată în ţară, este puternic ataşată de mine şi de noua noastră familie. In aceste condiţii nu poate fi un impediment legal şi cu atît mai puţin unul de natură morală.

Sunt ferm convins că expunerea de motive de mai sus va conduce la rezolvarea urgentă a cererii mele de reîntregire a familiei, în litera şi spiritul legalităţii şi umanismului, de aşa manieră încît cel rîrziu în luna septembrie 1987 să putem fi toţi trei alături de soţia mea şi de ceilalţi copii ai noştri în Franţa, cu atît mai mult cu cît autorităţile franceze manifestă toată bunăvoinţa în această situaţie.

Amînarea trimiterii dosarului spre rezolvare, în raport cu data depunerii cererii mele iniţiale către Consiliul de Stat al R.S.România se datorează atitudinii şicanatoare şi de rea credinţă a fostei mele soţii, care m-a obligat, prin refuzul ei prelungit şi nemotivat de a-şi exprima opinia, să o acţionez în judecată pentru obţinerea declaraţiei notariale necesare pentru completarea dosarului.

Pe de altă parte, întrucît prin activitatea mea de scriitor, de redactor fondator al revistei „Vatra”, de intelectual mă simt legat puternic de cultura română, vă rog să analizaţi cererea mea şi prin prisma dorinţei mele de a menţine contacte libere şi fireşti cu ţara, de a-i apăra şi promova valorile reale, cu spirit critic, aşa cum am făcut-o şi pînă acum, articolele şi cărţile mele stînd mărturie Nu dorim ca problema noastră să devină un caz şi sperăm într-o rezolvare fluentă şi rapidă, dar nu putem accepta tratarea ei birocratică.

Vă rog să primiţi, tovarăşe Preşedinte, expresia încrederii şi speranţei mele că veţi aproba, în sensul celor arătate mai sus, cererea mea, aşa cum a fost formulată.

Tîrgu Mureş, 21 aprilie 1987 Cu stimă, Dan Culcer "

=================================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0467
Nr.0421492

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-105-GN

Sursa : 511 001-07.08.1987 informează :

Numitul Pricopsitu Costel, RSR. Constanţa, 2 Mai, str. Rezistenţei Vesele, nr.1984, foloseşte un nume fictiv – identitatea pe verso, transmite către obiectiv : Mailat Maria, Franţa, Paris, Rosny Aine, 6, prin intermediul CE, domeniul : artă şi cultură ; esenţa : întreţine legături cu fugari, în clar, română, prietenie, direct, xerocopie.

L.S. ss indescifr.


„Dragă Mary,
Te salutez din sătucul cu tătari, lipoveni şi nudişti în care am aterizat imediat după admitere. Am fost preţ de 2 zile „cîine” la drept ; le-am păzit pe bietele candidate să nu copieze… Cei mai mulţi, sclavi ai tradiţionalului bun simţ danubian, au pedalat pe ideea, consonantă poate cu gorbacioviana „glasnor” (N.N. restructurare) că în socialism dispare falsul, oamenii cinstiţi şi smulşi exploatării, nemaiavînd motiv să asorteze ceea ce nu există… Există ceva scandalos în indestructibilitatea victimei, a poporului necurajos (care întoarce spatele ispitei, spre a fi batjocorit în condiţii optime)… Eva”

N.N. Persoana din ţară s-a identificat după scris în unitatea noastră, fiind vorba de Piţu Luca din Iaşi, str. Republicii, 32m bl. Li, G-4, ap.64. Tot el a mai trimis la 21.05.1987 un material cu conţinut amical semnînd cu un alt pseudonim : Ciopraga Constantin din Iaşi, str. Vasile Lupu, nr,.106 B, bl.6-5, ap.3. Totodată vă informăm că în ultimul timp au fost foarte rare materialele dintre obiectivul dvs. Culcer Dan şi soţia lui, ceea ce considerăm că înseamnă că şi-au găsit alte căsuţe p. de care nu avem cunoştinţă. In caz că aflaţi pe alte căi ceva în acest sens, vă rugăm să ne comunicaţi şi nouă cele aflate. Avînd în vedere conţinutul actualului material, s-a semnalat şi trimis în original la I.J.Iaşi- şeful Securităţii.

FOTOCOPIE RECOMANDATA PARIS, FRANCE

2 Mai, 25 iulie 1987

Dragă Mary,
Te salutez din sătucul cu tătari, lipoveni şi nudişti în care am aterizat imediat după admitere. Am fost, preţ de două zile cîine la Drept. Le-am păzit pe bietele candidate de f. f… contra ispitei omeneşti, prezomeneşti - de a sustrage fiţuici adjutante din ciorapi sau…, de a copia formula ratei…, bunăoară, pictată cu creion chimic la 7 cm mai sus de rotulă… Dreptu-i că una din fete, ţinută prea din scurt…, că la un capital de 2500 de dolari iese un profit net de 3 dolari. LA proba de Filozofie idiocratică, trebuind să tratez chestiunea adevărului relativ şi absolut… cîtuşi de puţin pe tînjală şi au omis propoziţii… drăgălaşului de… Astfel, într-una din teze… de-al subsemnatului… se argumenta, destul de convingător,… calul troian al nesiguranţei nu l-a introdus în minte Anişoara… Cum problema începuse să mă frămînte încă din vremea preadmiterii, m-am adresat celei mai reputate semisticiene din Ţara de Sus, fostei mele şefe, doamnei Carpov, pentru o sugestie. N-avea, vai, nici sugestii nici pastile. Pe moment urma să primească într-un viitor… estival pentru mine. M-am adresat atunci ueni bătrîne doamne, foarte inteligente şi extrem de competente, mamie distinsului poetician şi critic literar, Al. C., autor al bibliotecilor deschise (cine le deschide şi în ce scop qui est - ce qui les fouille en 1983, et a quelle fin ?). Ce mi-a spus atunci, pe 20 iulie curent, bătrîna doamnă, a fost atît de neaşteptat, încît ţin să nu cadă în lădoiul cu gunoi al uitării.

Ce mi-a spus atunci bătrîna doamnă ?

„Degeaba cumperi naftalină, domnule, n-are efect asupra moliilor : s-au învăţat cu ea şi supravieţuiesc precum popolul cuţo-vlah cu UBU-cur-eştescu !”

Încearcă să-ţi faci o idee clară despre reverberaţia spusei de mai sus în irema şi creieraşul meu. Nu că sus menţionata frază ar extraordinară. Nu ! Nu ! Şi partenelul meu îmi repta cînd eram şcolar elementar în Cojvana cea natală, că viermele din hrean nu se adaptează la zahăr, nu supravieţuieşte în dulciuri. Şi filosoful scrisorii, către un prieten îndepărtat, din „istorie şi utopie” îşi… niştre strămoşi, ba chiar nişte contemporani care nu trag la răzvrătire pentru că nu şi-ai pierdut libertatea : şi nu şi-au pierdut-o pentru că n-au avut-o niciodată, neştiind ce-i aia. Aşa eu, am susţinut într-o din vremea serviciului militar cu camarazi din Bucureşti, că un popol al minimului Caragiu în 1940 ar fi atacat şi Rusia bolşevică şi Germania nazistă. Nu ! Nu ! Nu !

Reverberaţia din irema mea nu se datora extraordinarului din din fraza bătrînei doamne, dacă stau bine să mă gîndesc, bazată pe omologia : molii : naftalină : popol : bucurescu.

Nu. Ci întîlnirii ei pe tabla creieraşului meu, cu un KOAN ZEM despre şoarece şi pisică. Uităm – păcătoşii de noi – de cele mai mutle ori punctul de vedere al pisicii şi compătimim, de cele mai multe ori, cu victima. Uităm că trebuie să avem pentru aceasta din urmă „une petie sans illusions”. Neglijăm inconştienţii de noi, compasiunea, înţelegerea pentru pisică, pentru UBU-cur-escu, pentru naftalină. Amintitu-mi-am mila cu care jurnalistul japonez din anectodă îl întreabă pe Abadon, pe exterminatorul neputincios : „Cu cianură nu aţi încercat ?”

Există ceva scandalos în industrictibilitatea victimei. Cei mai mulţi, sclavi ai tradiţionalismului bun simţ danubian, au pedalat pe ideea, consonantă poate cu gorbacioviana „glasnost”, că în socialism dispare falsul, oamenii cinstiţi şi smulşi exploatării, nemaiavînd motiv să asorteze ceea ce nu există.

Las deoparte aspectul necavaleresc al concursului de admitere şi de… împrejurări : concurenţă foarte ridicată (la Farmacie şi Drept, aproape 26 pe un loc) dispariţia unor secţii – motivată de popol ca măsură represaliatoare… la turbulenţă… din februarie trecut şamd. În febra plecării de pe malul etern găinăţat al mîlosului Bhluviu, n-am uitat însă de molii. Da, de molii. N-am văzut în viaţa mea molii,… doar cuvîntul des jignitor al insectei în chestiune a cărei imagine e de fiecare dată a reveriei semantice, indusă de una sau alta din reţelele asociative… numai că mie, acest bidiviu al moliei este a popolului necoragios (care întoarce spatele istoriei spre a fi sodomizat de aceasta în condiţii optime, „peinordement”). Probabil că preistoria putea suporta scandalul, e nevoie, semeni discipolului Zen, să păzeşti dincolo de dualitatea sodomizator-sodomizat, chit că într-o fază precedentă încerci să te identifici simultan cum l-ar tenta şi pe Borges, cu amândoi.

Disperarea ubucurencului faţă cu infinita capacitate de a încasa a moliei, faţă cu… ei perfectă la penurie, la subexistenţă, faţă cu indestructibilitatea ei „în sens blanchotian” („d-voastră evreii sunteţi indestructibili” i-am spus odată doamnei H.P., profesoara mea de literatură comparată. „Vai, nu şi incombustibili”, mi-a răspuns ea…) mă înduioşează. Pănă la chiar lacrimi.

Mă opresc aici. Am luat-o, observi, de tot razna pe miriştea metafizicii, pe bărăganul necolectivizat al speculaţiei de cîrciumă dîmboviţeană. Şi totuşi am folosit ceva împotriva moliilor : tiutiun.

Aşa cum m-a povăţuit înaintea plecării camarada mea de naturism. Am presărat aşadar pe cele cîteva pulovere dă metafizician în derivă spre patafizică tiutiunul a trei pachete de ţigări Bucegi, neascultîndu-l pe amicul D.C., parazit şi jucător de taroc. El îmi recomanda tiutiun dă Camel, care costă numai 125 dă lei pachetul la bişniţarii palestiniano-iordanieni dă’n Unirea. Nu l-am ascultat dă dragul… tătînelui meu cu privire la viermele din hrean. Dacă nu se adaptează sărăcuţele dă molii la tiutiunul extrafin din Camel !

În sătuc, moliile se desfată în plină naftalină şi tiutiun de Bucegi. Campingul nudist a fost surpimat : nu şi nudismul. Vremea e întîrziată ca peste tot în Valaghia : abia s-au terminat cireşele de mai. Porumbul creşte, ciupercile se întrezăresc, hulubii gînguresc. O veste pentru tine : poetul întrezărit la Beaubourg în iunie se află acasă la Vama Veche. Faptul mi-a fost confirmat de Devent ; fiica tătarului Soium, menţionată de magistrul M.U. în celebrul interviu dat ţie, şi de Doliana, mamă a lui Matei, estivantă a domane Soium şi prietenă veche a poetului Beţivorfic de pariziană amintire. Buba mare e că nu se poate ajunge la el din cauza severităţii intreite a grănicerilor de pe şosea. Estivonţilor din 2 Mai nu li se îngăduie acces la plaja vechii vame. Sub pretext că au căutat refugiu în Dobrogea ospitalieră turci încă nebulgarizaţi din republica pop. vecină… nu-l vom vide pe Dănuţ şi nu-i vom nara, într-o versiune îmbunătăţită, pentru uzul orgoliului său şi spămoasa întîmplare de la Centrul Pompidon. Toto corde, Eva.

P.-S. Permite-mi să-ţi mai vobesc de două cărţi (Sîc !)* „Tout disparaître” de Mandiargue şi „Epistolar” de Liiceanu. Ultima stă să apară zilele acestea, cu cîteva omisiuni neesenţiale : aşa credea domnul Şora pe care ţi l-am povestit pe larg în scrisorelul precedent. Pe autorul primei cărţii l-am zărit luni trecută pe video, în „aphostrofe”… Pivot îl interoga cu privire la nişte… distincţii dintre „pine, vit şi coq”. Nu i-a uitat nici pe Baffo, Apollinaire, L’Anglais. Ultima sa carte are titlu frumos şi deceptiv, adicătelea păcălitor. N-am introdus-o încă în colimatorul cetiturii.

*Plural întîlnit întîmplător de Etna Cojan într-o scrisoare ce s-a văzut după lectură, nu-i era adresată. De acolo ne-a citit şi apoi citat neuitabila frază : „De cînd te-am întîlnit la bar la Jegălia am început să fac sporturi şi citesc cărţii”.

====================================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0467
Nr.0 383 576

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-105-G[rama ]N[icolae]

Sursa : 5 204-1.10.87 informează :

Obiectivul Culcer Dan, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş, 2, CP 321, OF.7, transmite către obiectiv Culcer Marie, Franţa, Paris, 6 Square Rosny/Aine, prin intermediul CE, domeniul emigrare, intenţii de emigrare, clar, română, soţ, familial, direct, original.

Sursa mai informează : Sir. I. xxx

Anexe MO 65

Ex.3

L.S. ss indescifr.


In conţinutul materialului expediat de Culcer Dan, din Tg. Mureş se află şi o comunicare trimisă de Noica C. Din Păltiniş, la 18.02.1987…

"Iubite Domnule Culcer…
îţi scriu un rînd chiar în cursul cînd primesc scrisoarea dumitate. Deschis vorbind, d-ta nu vei putea face nimic acolo, copiii da, inclusiv Ioana, dacă pleacă la timp. Cauza românului nu mai poate fi servită de acolo. In schimb trebuie servită cauza europeană şi e bine că ştii maghiara. Trebuie pace şi înţelegere cel puţin ăntre intelectuali. Un ultim sfat : preferaţi provincia. Este infinit mai bine în provincie, pentru integrarea în altă comunitate şi petnru evitarea fenomenului de respingere foarte acut peste tot şi mai ales în metropole. De altfel, eviţi în felul acesta şi contactul cu pămîntenii. Dacă puteţi, uitaţi (deocamdată) şi limba. Veţi vedea mai tîrziu, mari şi mări. Că sunteţi totuşi de aici şi vă veţi întoarce la propriu sau la figurat, în satul natal, slujindu-l mai bine decît dacă nu-l veţi fi lăsat în urmă cîţiva ani.
Cu o românească îmbrăţişare…”

=====================================================================

MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0467
Nr. 0 424 964-oct.1987

NOTĂ DE RELAȚII

Către, I [nspectoratul]. J [udețean]. Mureş-105-GN

Sursa : 5 204-30.09.1987 informează :

Numitul Prof. Baciu Stefan, Hawaii, Honolulu, University of Hawaii – Honolulu, consul of Bolivia, transmite către Dan Culcer, RSR, Tg. Mureş, str. Primăriei, redacţia „Vatra”, prin intermediul CE, următoarele : domeniul cultură şi artă, esenţa : legături suspecte, clar, suspect, direct.

Anexe MO 655

L.S. ss indescifr.


„Prof. Stefan Baciu,… mulţumeşte ptr. „Vatra” 5. Coperta extrem de decentă.

P.-S. Bietu copilu CHEATRA!

FOTOCOPIE FOTOGRAFIE
=======================================================

COPIE RECOMANDATA PARIS

” Dragii noştri,
Incep scrisoarea prin a vă mulţumi pentru grija şi priceperea pe care aţi avut-o cu Mtei care este foarte prietenos, adorabil.

Avionul a ajuns cu mare întîrziere, dar Matei era bine dispus. M-a recunoscut de cum m-a văzut, mi-a spus „Tu eşti mama mea, da ! N-a mai vrut să se deslipească de mine şi nici eu de el. a fost, de la început vorbăreţ şi bine dispus. Imediat a început joaca, a fost vrăjit de jucăriile care le-a găsit. S-a jucat cu Tudor şi Bogdana. De mîncat n-a vrut să mănînce decît banane : a mîncat cu totul 6 banane, două portocale, suc de portocale iar seara amîncat salată şi carne. Asta duminică. Naoptea a dormit cu mine, am povestit pînă a adormit. Dimineaţa s-a trezit devreme, s-a uitat mirat în jur, apoi m-a văzut şi a sărit de gîtul meu să mă pupe (eu eram lîngă el în pat, dar în spatele lui). Mi-a spus „NU ştiam unde sunt” şi a rîs. De dimineaţă a băut două căni mari de lapte cu o mîncare de grîu specială pentru copi, foarte hrănitoare care îi place şi mă bucur. Pe urmă a mîncat iar două banane şi o banană am luat cu noi.

Luni dimineaţă ne-am mai jucat în casă. Are o tricicletă şi-l învăţ să se dea cu ea. Pe urmă l-am adus în metrou la slujba mea. I-au plăcut „scările care umblă singure” şi „trenul de sub pămînt”, nu se teme de nimic. Numai că în metrou, după 2-3 staţii adoarme pur şi simplu (din cauza monotoniei).

Aici la slujba mea toţi l-au înconjurat cu bucurie. De prînz a mîncat f.f.bine cu ceilalţi copii la masă, stînd în braţele mele. S-a jucat în curte cu ceilalţi. Era veselie mare căci el le tot aplica te miri ce în română, iar copiii se topeau de rîs de cum vorbea Matei. După masă ne-am întîlnit cu prieteni. Matei a băut o cană mare de lapte cu zahăr şi iar a mîncat o banană, iar seara am făcut macaroane colorate, speciale cu mult unt şi caşcaval şi a mîncat bine. A băut suc de portocale, a mîncat struguri mulţi şi încă o banană şi pe urmă să vezi ce pîrţuri puturoase făcea ! S-a mai jucat cu tudor. Noaptea a dormit iar cu mine în pat, am spus poveşti. Seara i s-a făcut dor de voi, a zis să dăm telefon, dar i-am explicat că nu putem telefona zilnic şi a zis „bine, telefonăm mîine”. Are şi un pătuţ foarte fain în care s-a culcat (tot în camera unde dorm eu) cu un ursuleţ mare, pufos, dar pe urmă s-a mutat cu ursuleţul în pat, lîngă mine. Deocamdată va dormi în pat cu mine şi Bogdana. Tudor ţine să doarmă în patul lui de la etaj. Tudor e foarte independent, se bucură de venirea lui Matei, se joacă bine cu el, dar cînd e vorba cine să-l descalţe pe Matei sau să-l îmbrace, atunci el nu are chef şi Bogdana se ocupă de Matei. Bogdana e topită după Matei, i-au dat lacrimile pe aeroport cînd i-a pupat degetele. Cu dormitul deci ne-am repartizat aşa : Ioana în salon, Tudor în patul lui de la etaj, Dan în patul aflat sub cel al lui Tudor, Matei cu mine şi cu Bogdana.

Matei a primit multe haine, cismuliţe, într-un cuvînt are foarte multe lucruri deja. Are o pernă mai mare, una mai mică învelite cu un material pe care sunt desenate maşinuţe. Au bleu-gri, pulovere, o giacă albă, f. frumoasă. E bine că i-aţi trimis hainele croşetate căci o să-i prindă bine la iarnă. Deocamdată aici nu e frig, dar plouă des.

Pentru urticarie l-am dat cu o cremă specială care-i face foarte bine. Am impresia că de cînd a venit şi mănîncă multe fructe au început să-i tracă bubele.

Eu de mîine mi-am scos nişte zile de concediu ca să mă ocup de Matei. Incepînd de luni, 2 nov. Tudor şi Bogdana sunt în vacanţă pe 10 zile, ceea ce e foarte bine căci se pot juca cu Matei. Mă bucur că Matei are o bună poftă de mîncare şi că e foarte adaptabil. Sunt convinsă că totul va fi bine. Matei a început să spună cîteva cuvinte în franceză. Am impresia că va învăţa foarte repede. Un prieten ne-a făcut poze cînd au sosit la aeroport şi cînd le va face o să vă trimit. De scris o să vă scriu mai des dar de telefonat nu pot prea des căci costă prea mult şi acum, pînă Dan va începe să lucreze stăm foarte prost cu banii. Mai aştept nişte bani care nu mi-au sosit încă. De-ndată ce mă echilibrez cu banii o să vă fac invitaţia pentru a veni în vizită la noi.

Vă mulţumesc încă o dată pentru tot, mai ales pentru cît de drăgălaş şi echilibrat este Mateiaş. Este foarte simpatic şi inteligent. Vă dorim multă sănătate şi numai bine, cu dragoste, Maria.

P.S. Cînd au ajuns la Orly ca să li se pună ştampila pe paşapoarte au stat la o coadă căci în acelaţi timp sosiseră mai multe avioane şi era lume. La coadă, Matei a întrebat : „Aici ce cumpărăm, la coadă ?”

P.S. Matei mănîncă f. bine, îi place fructele, lactatele, tot. Are un scaun f. regulat şi normal. Doarme bine, doarme şi după-masa. Vă sărutăm cu drag, Maria”.
==================================================================================================================

Astăzi, 29.03.2005, noi… (reprezentanţi SRI) şi…. (reprezentanţi CNSAS) am procedat la numerotarea dosarului nr101.817, vol.3, care conţine un număr de 195 file.
Reprezentant SRI Reprezentant CNSAS


NOTĂ EDITORULUI AUTOR. Metodele de redactare ale informărilor sunt standardizate.

Niciun comentariu:

România

Loading...